Nyheder

Rådighedsbeskatning - Hvad er det?

Hvis du får stillet en firmabil til rådighed til privat brug, bliver du beskattet. Også selv om du ikke bruger bilen.

De skatteretlige regler er mange og er ofte både komplekse og vidt forgrenende. Udgangspunktet for forståelse af de skatteretlige regler er – vel forhåbentlig – almindelig logik, men det holder ikke altid. Beskatningen i Danmark er bebyrdende, og et sådant skattetryk har medført mange mere eller mindre kreative forsøg på at undgå skat. Den typiske reaktion på dette fra lovgivningsmagtens side er mere eller mindre kreative bestemmelser, der beskatter situationer, man ikke umiddelbart troede man skulle beskattes af.

BESKATNING AF FRI BIL
Er man ansat og dermed lønmodtager, kan man oppebære løn på mange måder. En af metoderne er naturligvis at få frynsegoder. Et af dem kunne være rådighed over en bil til privatforbrug. Aftales dette, er det vel næppe nogen overraskelse, at man skal beskattes af værdien af denne private brug. Det pågældende frynsegode er jo aftalt.

Den skatteregel, der regulerer beskatningen af fri bil, er en bred skatteregel, der angiver, at man beskattes af rådighed over et køretøj.

Er et køretøj stillet til rådighed af en arbejdsgiver til brug for udelukkende erhvervsmæssig anvendelse, mens man er på arbejdet, sker der naturligvis ikke nogen beskatning. Alternativet var jo, at man skulle have brugt sin egen bil, og at arbejdsgiveren skulle have kompenseret for denne brug, f.eks. ved at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Har man imidlertid mulighed for at råde over et sådant køretøj fra arbejdsgiveren til privat brug, bliver man beskattet. En sådan beskatning gennemføres, også selvom man ikke på nogen måde har brugt bilen – der er tale om en rådighedsbeskatning.

ER DER GRÆNSER FOR RÅDIGHEDSBESKATNING?
Principielt er der ikke grænser for en sådan rådighedsbeskatning. I praksis findes der eksempler, der indikerer og illustrerer, hvor vidtgående rådighedsbeskatningen rent faktisk er.

BESKATNING, SELVOM MAN IKKE HAR KØREKORT
I en nyere dom var der tale om en skatteyder, der drev virksomhed fra sin hjemadresse. I virksomheden var der en hvidpladebil. Bilen var parkeret på adressen. Skatteyderen og dennes samlever havde ikke kørekort, og skatteyderen forklarede, at man ikke brugte dette køretøj selv. Hverken skatteyderen eller dennes samlever var blevet konstateret som værende brugere af bilen – man havde altså aldrig taget dem i at bruge bilen (uanset det manglende kørekort). Spørgsmålet var herefter, om den blotte mulighed for at bruge den, hvis de f.eks. fik en god ven til at køre bilen eller på et tidspunkt fik et kørekort, ville det udløse beskatning nu og her. Dette fandt SKAT og byretten. Ejeren af virksomheden blev beskattet af fri bil.

FLERE, DER BESKATTES AF SAMME BIL
I en ældre dom var der tale om en familie, der ejede et selskab sammen. Ejerne var far, mor og en datter. Faren var direktør, og alle tre var i bestyrelsen. Der var beskedne aktiviteter i virksomheden, så det var alene moren og faren, der arbejdede der på fuld tid. Datteren var studerende og havde et rengøringsjob i selskabet på 5 timer i ugen. Alle tre boede på samme adresse. Selskabets adresse var ca. 1 km væk fra privatadressen. Selskabet var ejer af et køretøj på hvide plader, som indimellem var parkeret på privatadressen, men der var ikke sket beskatning af fri bil.

Såvel SKAT som Landsskatteretten og Østre Landsret gennemførte en beskatning af alle tre af det samme køretøj som en rådighedsbeskatning. Dette uanset, at datteren forklarede, at hun aldrig havde brugt bilen. Den blotte potentielle mulighed for at kunne bruge den sammenholdt med de faktiske oplysninger og aktionærindflydelsen samt ansættelsesforholdet til selskabet var tilstrækkeligt til at gennemføre beskatningen.

SAMMENFATNING
De to eksempler kan for en umiddelbar betragtning virke ”hård”, men er udslag af den bestemmelse, der er og har været til stede siden 1993. De pågældende afgørelser er i overensstemmelse med praksis. Navnlig ikke-planlagt rådighed, der udløser beskatning, kan være bebyrdende. Er der risiko herfor, undlad da overhovedet at købe bilen!

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne