Nyheder

Rådighedsbeskatning - Hvad er det?

Hvis du får stillet en firmabil til rådighed til privat brug, bliver du beskattet. Også selv om du ikke bruger bilen.

De skatteretlige regler er mange og er ofte både komplekse og vidt forgrenende. Udgangspunktet for forståelse af de skatteretlige regler er – vel forhåbentlig – almindelig logik, men det holder ikke altid. Beskatningen i Danmark er bebyrdende, og et sådant skattetryk har medført mange mere eller mindre kreative forsøg på at undgå skat. Den typiske reaktion på dette fra lovgivningsmagtens side er mere eller mindre kreative bestemmelser, der beskatter situationer, man ikke umiddelbart troede man skulle beskattes af.

BESKATNING AF FRI BIL
Er man ansat og dermed lønmodtager, kan man oppebære løn på mange måder. En af metoderne er naturligvis at få frynsegoder. Et af dem kunne være rådighed over en bil til privatforbrug. Aftales dette, er det vel næppe nogen overraskelse, at man skal beskattes af værdien af denne private brug. Det pågældende frynsegode er jo aftalt.

Den skatteregel, der regulerer beskatningen af fri bil, er en bred skatteregel, der angiver, at man beskattes af rådighed over et køretøj.

Er et køretøj stillet til rådighed af en arbejdsgiver til brug for udelukkende erhvervsmæssig anvendelse, mens man er på arbejdet, sker der naturligvis ikke nogen beskatning. Alternativet var jo, at man skulle have brugt sin egen bil, og at arbejdsgiveren skulle have kompenseret for denne brug, f.eks. ved at udbetale skattefri kørselsgodtgørelse. Har man imidlertid mulighed for at råde over et sådant køretøj fra arbejdsgiveren til privat brug, bliver man beskattet. En sådan beskatning gennemføres, også selvom man ikke på nogen måde har brugt bilen – der er tale om en rådighedsbeskatning.

ER DER GRÆNSER FOR RÅDIGHEDSBESKATNING?
Principielt er der ikke grænser for en sådan rådighedsbeskatning. I praksis findes der eksempler, der indikerer og illustrerer, hvor vidtgående rådighedsbeskatningen rent faktisk er.

BESKATNING, SELVOM MAN IKKE HAR KØREKORT
I en nyere dom var der tale om en skatteyder, der drev virksomhed fra sin hjemadresse. I virksomheden var der en hvidpladebil. Bilen var parkeret på adressen. Skatteyderen og dennes samlever havde ikke kørekort, og skatteyderen forklarede, at man ikke brugte dette køretøj selv. Hverken skatteyderen eller dennes samlever var blevet konstateret som værende brugere af bilen – man havde altså aldrig taget dem i at bruge bilen (uanset det manglende kørekort). Spørgsmålet var herefter, om den blotte mulighed for at bruge den, hvis de f.eks. fik en god ven til at køre bilen eller på et tidspunkt fik et kørekort, ville det udløse beskatning nu og her. Dette fandt SKAT og byretten. Ejeren af virksomheden blev beskattet af fri bil.

FLERE, DER BESKATTES AF SAMME BIL
I en ældre dom var der tale om en familie, der ejede et selskab sammen. Ejerne var far, mor og en datter. Faren var direktør, og alle tre var i bestyrelsen. Der var beskedne aktiviteter i virksomheden, så det var alene moren og faren, der arbejdede der på fuld tid. Datteren var studerende og havde et rengøringsjob i selskabet på 5 timer i ugen. Alle tre boede på samme adresse. Selskabets adresse var ca. 1 km væk fra privatadressen. Selskabet var ejer af et køretøj på hvide plader, som indimellem var parkeret på privatadressen, men der var ikke sket beskatning af fri bil.

Såvel SKAT som Landsskatteretten og Østre Landsret gennemførte en beskatning af alle tre af det samme køretøj som en rådighedsbeskatning. Dette uanset, at datteren forklarede, at hun aldrig havde brugt bilen. Den blotte potentielle mulighed for at kunne bruge den sammenholdt med de faktiske oplysninger og aktionærindflydelsen samt ansættelsesforholdet til selskabet var tilstrækkeligt til at gennemføre beskatningen.

SAMMENFATNING
De to eksempler kan for en umiddelbar betragtning virke ”hård”, men er udslag af den bestemmelse, der er og har været til stede siden 1993. De pågældende afgørelser er i overensstemmelse med praksis. Navnlig ikke-planlagt rådighed, der udløser beskatning, kan være bebyrdende. Er der risiko herfor, undlad da overhovedet at købe bilen!

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne