Nyheder

Beskatning af en fiktiv indtægt – Er det muligt?

Dette er den fjerde klumme i en række om særlige skatteregler, som kan virke overraskende, men alligevel findes i det danske skattesystem.

Det danske skattesystem er skruet sådan sammen, at man beskatter en hvilken som helst økonomisk formuefordel, som en skatteyder oppebærer. En økonomisk formuefordel er således alene skattefritaget, hvis der er en særlig hjemmel til at undtage fra beskatningen. Omvendt kan man kun fratrække omkostninger, hvis der er en særlig skattebestemmelse, der angiver en sådan fradragsmulighed. For en umiddelbar betragtning virker dette system logisk.

Ved økonomiske formuefordele mener man alle fordele. Det typiske er naturligvis, at man oppebærer en lønindtægt, en fortjeneste ved at drive selvstændig erhvervsvirksomhed osv. Frynsegoder er en anden kategori af økonomiske formuefordele, der naturligvis beskattes. I den lidt mere særlige kategori kan forekomme vennetjenester. I en ældre dom fandt Vestre Landsret, f.eks. at en kvindes pasning af en sygdomsramt person skulle udløse skat hos den sygdomsramte, da man ikke betalte for pasningen, og da der i øvrigt ikke var nogen familierelation imellem de to.

MULIGHED FOR AT FÅ EN INDKOMST – BESKATNING?
I visse situationer har man selv indflydelse på, om man oppebærer en indkomst eller ej. I bund og grund kan man jo aftale med sin arbejdsgiver, at man ikke skal have ret meget i løn for at udføre et arbejde og i så fald vil man som udgangspunkt alene blive beskattet af den løn, man nu engang får.

Mellem venner og ikke mindst familiemedlemmer aftales det også ofte, at man gør hinanden en tjeneste. Principielt kunne man måske have fået noget for det arbejde, man udfører, men konkret aftaler man ikke noget. Inden for de senere år er der gennemført lovbestemmelser, der i en vis udstrækning kan gennemføre beskatning af såkaldte vennetjenester.

Sat på spidsen optræder den helt rene form for mulighed for en indtægt, navnlig i de situationer, hvor man løbende overfører en eller anden rettighed til en skatteyder, uden at man modtager vederlag herfor. Det klassiske eksempel er, at man er ejer af en fast ejendom og lader en person bo i ejendommen uden at betale nogen husleje. Man kunne have opkrævet en husleje, men man har ikke gjort det. Kan ”udlåner”, der jo egentlig er en udlejer, blive beskattet af en sådan mulig fordel?

LISELOTTE BRINKMANN-SAGEN
Højesteret har tilbage i 2003 haft lejlighed til at tage stilling til en sådan situation. To søstre ejede en ejendom i lige sameje, og en niece boede i ejendommen. Niecen betalte husleje, men den var for lav. Man beskattede derfor differencen op til markedslejen hos Liselotte Brinkmann. Højesteret fandt, at der var hjemmel til en sådan beskatning. Overlader man rådigheden over en ejendom til en slægtning eller anden nærtstående til en leje, der er væsentligt under markedslejen, vil den, der ejer ejendommen blive beskattet.

Grundlaget for en sådan beskatning skal søges i en gammel bestemmelse i den ældste nuværende skattelov – Statsskatteloven, der er fra 1903. Netop denne regel har eksisteret siden 1903. Uanset reglens alder, er der næppe nogen tvivl om, at den pågældende beskatningsform for en række personer kan forekomme overraskende.

En almindelig skatteyder ville nok have gættet på, at den, der bebor lejligheden til for lav en leje, skulle beskattes af den fordel, man oppebærer. Det er også tilfældet, men beskatningen stopper altså ikke der – udlejer/udlåner skal også beskattes af den leje, man ikke oppebærer.

I en nyere dom var der tale om et par, der havde boet sammen som ugifte. Ejeren af ejendommen fraflyttede ejendommen på grund af samlivsophævelse, men lod sin nu tidligere samlever blive boende. Bopælen blev opretholdt vederlagsfrit i en årrække. Skatteyderen gjorde bl.a. gældende, at man ikke længere var nærtstående, og at der derfor ikke var grundlag for at beskatte vedkommende som ejer af en leje, man ikke havde modtaget. Byretten fandt, at der var hjemmel til beskatningen, og at skatteyderen havde haft lejlighed til at afbryde låneforholdet og derved undgå at blive beskattet af en fiktiv leje.

Beskatning af fiktiv leje er beskatning af en mulig indtægt. Beskatningen har naturligvis sine rammer, men kan virke overraskende.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne