Nyheder

Beskatning af en fiktiv indtægt – Er det muligt?

Dette er den fjerde klumme i en række om særlige skatteregler, som kan virke overraskende, men alligevel findes i det danske skattesystem.

Det danske skattesystem er skruet sådan sammen, at man beskatter en hvilken som helst økonomisk formuefordel, som en skatteyder oppebærer. En økonomisk formuefordel er således alene skattefritaget, hvis der er en særlig hjemmel til at undtage fra beskatningen. Omvendt kan man kun fratrække omkostninger, hvis der er en særlig skattebestemmelse, der angiver en sådan fradragsmulighed. For en umiddelbar betragtning virker dette system logisk.

Ved økonomiske formuefordele mener man alle fordele. Det typiske er naturligvis, at man oppebærer en lønindtægt, en fortjeneste ved at drive selvstændig erhvervsvirksomhed osv. Frynsegoder er en anden kategori af økonomiske formuefordele, der naturligvis beskattes. I den lidt mere særlige kategori kan forekomme vennetjenester. I en ældre dom fandt Vestre Landsret, f.eks. at en kvindes pasning af en sygdomsramt person skulle udløse skat hos den sygdomsramte, da man ikke betalte for pasningen, og da der i øvrigt ikke var nogen familierelation imellem de to.

MULIGHED FOR AT FÅ EN INDKOMST – BESKATNING?
I visse situationer har man selv indflydelse på, om man oppebærer en indkomst eller ej. I bund og grund kan man jo aftale med sin arbejdsgiver, at man ikke skal have ret meget i løn for at udføre et arbejde og i så fald vil man som udgangspunkt alene blive beskattet af den løn, man nu engang får.

Mellem venner og ikke mindst familiemedlemmer aftales det også ofte, at man gør hinanden en tjeneste. Principielt kunne man måske have fået noget for det arbejde, man udfører, men konkret aftaler man ikke noget. Inden for de senere år er der gennemført lovbestemmelser, der i en vis udstrækning kan gennemføre beskatning af såkaldte vennetjenester.

Sat på spidsen optræder den helt rene form for mulighed for en indtægt, navnlig i de situationer, hvor man løbende overfører en eller anden rettighed til en skatteyder, uden at man modtager vederlag herfor. Det klassiske eksempel er, at man er ejer af en fast ejendom og lader en person bo i ejendommen uden at betale nogen husleje. Man kunne have opkrævet en husleje, men man har ikke gjort det. Kan ”udlåner”, der jo egentlig er en udlejer, blive beskattet af en sådan mulig fordel?

LISELOTTE BRINKMANN-SAGEN
Højesteret har tilbage i 2003 haft lejlighed til at tage stilling til en sådan situation. To søstre ejede en ejendom i lige sameje, og en niece boede i ejendommen. Niecen betalte husleje, men den var for lav. Man beskattede derfor differencen op til markedslejen hos Liselotte Brinkmann. Højesteret fandt, at der var hjemmel til en sådan beskatning. Overlader man rådigheden over en ejendom til en slægtning eller anden nærtstående til en leje, der er væsentligt under markedslejen, vil den, der ejer ejendommen blive beskattet.

Grundlaget for en sådan beskatning skal søges i en gammel bestemmelse i den ældste nuværende skattelov – Statsskatteloven, der er fra 1903. Netop denne regel har eksisteret siden 1903. Uanset reglens alder, er der næppe nogen tvivl om, at den pågældende beskatningsform for en række personer kan forekomme overraskende.

En almindelig skatteyder ville nok have gættet på, at den, der bebor lejligheden til for lav en leje, skulle beskattes af den fordel, man oppebærer. Det er også tilfældet, men beskatningen stopper altså ikke der – udlejer/udlåner skal også beskattes af den leje, man ikke oppebærer.

I en nyere dom var der tale om et par, der havde boet sammen som ugifte. Ejeren af ejendommen fraflyttede ejendommen på grund af samlivsophævelse, men lod sin nu tidligere samlever blive boende. Bopælen blev opretholdt vederlagsfrit i en årrække. Skatteyderen gjorde bl.a. gældende, at man ikke længere var nærtstående, og at der derfor ikke var grundlag for at beskatte vedkommende som ejer af en leje, man ikke havde modtaget. Byretten fandt, at der var hjemmel til beskatningen, og at skatteyderen havde haft lejlighed til at afbryde låneforholdet og derved undgå at blive beskattet af en fiktiv leje.

Beskatning af fiktiv leje er beskatning af en mulig indtægt. Beskatningen har naturligvis sine rammer, men kan virke overraskende.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne