Nyheder

Beskatning af donation til valgkampagne

Et hvilket som helst bidrag til en kandidat givet af en privatperson eller en virksomhed skal beskattes hos den pågældende kandidat.

Den 21. november 2017 er der kommunalvalg. Der afholdes kommunalvalg i Danmark hvert 4. år. Det sidste folketingsvalg blev afholdt 18. juni 2015. Fælles for både folketingsvalg og kommunalvalg er, at der er en række kandidater, der lader sig opstille, og som bruger en ikke uvæsentlig mængde ressourcer på at ”markedsføre” sig selv med henblik på at blive valgt ind de respektive steder. Ressourceanvendelsen er naturligvis i første række menneskelig og beror på en tidsmæssig investering af den enkelte kandidat. Herudover er investeringen også økonomisk. Der skal laves valgplakater, afholdes arrangementer, indrykkes annoncer i forskellige medier m.v.

Den skatteretlige regulering af beskatning af indkomster er relativ simpel – en hvilken som helst formuefordel, der oppebæres, er skattepligtig, medmindre der er en særskilt bestemmelse, der undtager fra en sådan beskatning. Dette udgangspunkt medfører også, at et hvilket som helst bidrag til en kandidat givet af en privatperson eller en virksomhed, skal beskattes hos den pågældende kandidat som personlig indkomst. Om bidraget benævnes som et ”markedsføringsbidrag”, en gave eller andet er underordnet for beskatningen. Den pågældende kandidat beskattes, når man oppebærer et sådant tilskud.

BIDRAGET TIL ET POLITISK PARTI

De forskellige politiske partier i Danmark er typisk organiseret som en forening. Man kan melde sig ind og betale kontingent. Medlemmerne vælger partiets ledelse. Skattemæssigt rubriceres sådanne partiforeninger under en skattebestemmelse i Selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 6. Denne skattebestemmelse regulerer bl.a. foreninger. Bestemmelsen foreskriver to indkomstopgørelser. Den erhvervsmæssige indkomstopgørelse, hvor overskuddet beskattes med almindelig selskabsskat og en ikke-erhvervsmæssig indkomstopgørelse, hvor overskuddet er skattefrit. Modtager en sådan partiforening et bidrag enten fra en virksomhed eller en privatperson, vil bidraget ikke blive beskattet, da gaver betragtes som indkomst af ikke-erhvervsmæssig karakter. Foreningen vil kunne oppebære bidraget skattefrit.

VALGTILSKUD FRA PARTIET

Hvis et parti modtager et tilskud, får kandidaterne jo ikke umiddelbart gavn af det. Skatteretligt er der derfor en regulering af denne situation, hvor partiet giver bidrag til kandidaterne ved en meddelelse fra SKAT fra 1997. Retstilstanden er her beskrevet som følger:

Med det nuværende regelsæt er valgtilskud m.v. fra private kun skattefrie, såfremt de ydes direkte til et politisk parti. Til gengæld får det ingen skattemæssige konsekvenser for modtagerne, såfremt et bidrag derefter kanaliseres ud til brug for enkelte kandidaters valgkampagner m.v.”

Oppebærer et parti altså neutrale valgbidrag, og allokerer partiet disse til de enkelte kandidater, vil kandidaterne kunne modtage beløbene uden beskatning.

Det forekommer utvivlsomt, at en kandidat har ”gode venner”, der ønsker at bidrage til vedkommendes valgkampagne. Spørgsmålet er naturligvis her, om man kan give afkald på bidraget til fordel for et parti, sådan at man er sikker på, at partiet kan modtage beløbet skattefrit. En sådan situation har også været forelagt for SKAT, der har afgivet en udtalelse i 1995:

Er situationen den at en politiker til fordel for sit parti giver afkald på et bidrag, som den pågældende har modtaget fra privat side, vil bidraget være skattepligtigt for politikeren, da denne ved afkaldet disponerer over bidraget.”

For at midlerne således kan kanaliseres ud til de enkelte kandidater skattefrit, er det altså nødvendigt, at midlerne gives direkte til partiet, og at partiet herefter – ud fra dens egen beslutning – viderekanaliserer bidragene til de enkelte kandidater. I så fald vil der være skattefrihed både for partiet og for kandidaten.

LANDSSKATTERETTENS AFGØRELSE AF 17. MAJ 2017

Landsskatteretten har for nylig haft lejlighed til at tage stilling til en lidt speciel situation op til folketingsvalget i 2015. En kandidat blev opstillet til folketingsvalget og fik i den forbindelse en række kontakter. Den lokale partisekretær var syg, og foreningen som sådan havde svært ved at håndtere indkomne bidrag. Der blev derfor indbetalt bidrag direkte til kandidatens konto. Kandidaten fik efterfølgende kanaliseret midlerne videre til partiet. SKAT fandt, at kandidaten var skattepligtig af de pågældende bidrag. Dette stadfæstede Landsskatteretten. Uanset at det blev bekræftet, at man ikke kunne disponere over lokalforeningens konto den pågældende periode, måtte det også erkendes, at skatteyderen ikke havde fremlagt materiale, der kunne dokumentere, at de afholdte kampagneudgifter og modtagne bidrag alene kunne henføres til partiets overordnede kampagner og ikke til hans individuelle valgkampagne. Kandidaten blev derfor beskattet af de modtagne bidrag som personlig indkomst.

Afgørelsen bekræfter det skitserede regelsæt – personlige valgbidrag er skattepligtige, medmindre valgbidragene passerer partiets konto og allokeres herfra til den enkelte kandidat efter partiets beslutning.

Valgkampagnen til kommunalvalget 2017 er næste til ende. Indkomne ressourcer er sikkert allerede anvendt på bedste måde. Det bedste ønske om et godt valg herfra.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne