Nyheder

Beskatning af udbytte - Ejerforholdene er afgørende!

Maskeret udbytte kan ramme aktionærer hårdt, selv hvis de er blevet bedraget af deres partnere.

Denne klumme er den tredje klumme i en række klummer omkring mere eller mindre overraskende beskatningsformer. I denne klumme vil der blive sat fokus på udbyttebeskatning af kapitalejere (dvs. aktionærer og anpartshaveres beskatning af udbytte, der oppebæres fra deres selskab). I Selskabsloven er der en regel, der angiver, at kapitalejerne i et selskab beskattes i forhold til deres ejerandele, medmindre vedtægterne angiver andet. Det forekommer, at der indsættes rammer for en anderledes fordeling af udbytte end i forhold til ejerandelene, men i rigtig mange selskaber sker beskatningen i forhold til ejerandele.

DEKLARERET UDBYTTE
Udbytte, som man positivt beslutter udloddet på de årlige generalforsamlinger forekommer ofte og er jo ikke overraskende for kapitalejerne, når de selv har været en del af beslutningen. At de derfor skal beskattes af den fordel, de får ud ved udbytteudlodningen, er en selvfølge. At beskatningen også skal ske i forhold til den ejerandel, som de har kapitalandelene, er heller ikke overraskende.

BESKATNING AF MASKERET UDBYTTE – I HVILKET FORHOLD?
Maskeret udbytte optræder i mange forskellige varianter. Maskeret udbytte er kendetegnet ved, at man ikke har truffet en egentlig beslutning om at udlodde et beløb. Maskeret udbytte optræder altså ved, at man f.eks. har taget midler ud af et selskab, uden at man har deklareret det som udbytte, eller man har fået et aktiv, f.eks. en ejendom overdraget ud af selskabet til for lav en pris. Det kan også optræde i den form, at man kort og godt konstaterer, at selskabet mangler midler, og at man ikke umiddelbart kan afgøre, hvor disse midler er. Praksis angiver da, at midlerne er forsvundet ud af selskabet og derfor skal beskattes hos aktionærerne.

Den praksis, der foreligger, er principielt ”hård”, idet alle kapitalejere i selskabet beskattes af det maskerede udbytte. Beskatningen sker i forhold til deres ejerandele, uanset om man har fået en fordel eller ej. Et par afgørelser kan illustrere denne ”hårdhed”.

DEN BEDRAGERISKE MEDAKTIONÆR
For nogle år siden var der en sag til påkendelse i Østre Landsret. Der var tale om en håndværkervirksomhed, som var ejet af to aktionærer i ejerforholdet 50/50. Håndværkervirksomheden havde lavet et stykke reparationsarbejde, der var dækket af et forsikringsselskab, og da arbejdet var færdigt, sendte forsikringsselskabet en check på 150.000 kr. Den ene af aktionærerne tog checken og hævede den og beholdte pengene privat. Der var derfor hverken tale om deklareret løn eller deklareret udbytte. SKAT opdagede forholdet og gennemførte en beskatning af beløbet på 150.000 kr. som maskeret udbytte, men med 75.000 kr. til dem hver især. Dvs. den aktionær, der ikke ”tog” beløbet på de 150.000 kr. blev beskattet af 50 %. Den pågældende aktionær indbragte sagen for Østre Landsret og gjorde naturligvis gældende, at man aldrig havde oppebåret noget beløb og derfor ikke skulle beskattes. Det kunne Østre Landsret ikke tiltræde – Beskatningen blev gennemført i forholdet, som man ejede kapitalandele.

DEN BEDRAGERISKE SAMLEVER
Denne overskrift dækker også over en skattesag. En kvinde mødte ”manden i sit liv” i en moden alder. Kvinden drev en virksomhed i selskabsform. Den pågældende mand havde rigtig mange evner og blev hurtigt arbejdsmæssigt tilknyttet det pågældende selskab. Hverken arbejdets udførelse eller forholdet mellem de to fungerede, så efter et par år blev forholdet opløst. Det blev efterfølgende konstateret, at selskabet manglende et par millioner kr. – midler, som den pågældende mandsperson havde taget. SKAT gennemførte herefter en indkomstforhøjelse hos kvinden som maskeret udbytte, da selskabet jo manglede beløbet. Kvinden gjorde naturligvis gældende, at hun aldrig havde modtaget noget beløb, og at det principielt var hendes tidligere samlever, der havde ”snuppet” pengene. Dette var underordnet for Vestre Landsret. Kvinden var aktionær. Selskabet manglede et beløb på et par millioner kr. Beløbet må da være tilgået aktionæren, og aktionæren skulle da beskattes af beløbet som maskeret udbytte.

SAMMENFATNING
De to afgørelser kan begge virke hårde, men er i overensstemmelse med den praksis, der er i dag. Afgørelserne viser og understreger, at man skal være agtpågiven med, hvem man omgås, også i relation til ejerskab og ansættelse i et selskab. En beskatning kan være både hård og ikke mindst overraskende, hvis man ikke har ”alt” for øje.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne