Nyheder

Beskatning af udbytte - Ejerforholdene er afgørende!

Maskeret udbytte kan ramme aktionærer hårdt, selv hvis de er blevet bedraget af deres partnere.

Denne klumme er den tredje klumme i en række klummer omkring mere eller mindre overraskende beskatningsformer. I denne klumme vil der blive sat fokus på udbyttebeskatning af kapitalejere (dvs. aktionærer og anpartshaveres beskatning af udbytte, der oppebæres fra deres selskab). I Selskabsloven er der en regel, der angiver, at kapitalejerne i et selskab beskattes i forhold til deres ejerandele, medmindre vedtægterne angiver andet. Det forekommer, at der indsættes rammer for en anderledes fordeling af udbytte end i forhold til ejerandelene, men i rigtig mange selskaber sker beskatningen i forhold til ejerandele.

DEKLARERET UDBYTTE
Udbytte, som man positivt beslutter udloddet på de årlige generalforsamlinger forekommer ofte og er jo ikke overraskende for kapitalejerne, når de selv har været en del af beslutningen. At de derfor skal beskattes af den fordel, de får ud ved udbytteudlodningen, er en selvfølge. At beskatningen også skal ske i forhold til den ejerandel, som de har kapitalandelene, er heller ikke overraskende.

BESKATNING AF MASKERET UDBYTTE – I HVILKET FORHOLD?
Maskeret udbytte optræder i mange forskellige varianter. Maskeret udbytte er kendetegnet ved, at man ikke har truffet en egentlig beslutning om at udlodde et beløb. Maskeret udbytte optræder altså ved, at man f.eks. har taget midler ud af et selskab, uden at man har deklareret det som udbytte, eller man har fået et aktiv, f.eks. en ejendom overdraget ud af selskabet til for lav en pris. Det kan også optræde i den form, at man kort og godt konstaterer, at selskabet mangler midler, og at man ikke umiddelbart kan afgøre, hvor disse midler er. Praksis angiver da, at midlerne er forsvundet ud af selskabet og derfor skal beskattes hos aktionærerne.

Den praksis, der foreligger, er principielt ”hård”, idet alle kapitalejere i selskabet beskattes af det maskerede udbytte. Beskatningen sker i forhold til deres ejerandele, uanset om man har fået en fordel eller ej. Et par afgørelser kan illustrere denne ”hårdhed”.

DEN BEDRAGERISKE MEDAKTIONÆR
For nogle år siden var der en sag til påkendelse i Østre Landsret. Der var tale om en håndværkervirksomhed, som var ejet af to aktionærer i ejerforholdet 50/50. Håndværkervirksomheden havde lavet et stykke reparationsarbejde, der var dækket af et forsikringsselskab, og da arbejdet var færdigt, sendte forsikringsselskabet en check på 150.000 kr. Den ene af aktionærerne tog checken og hævede den og beholdte pengene privat. Der var derfor hverken tale om deklareret løn eller deklareret udbytte. SKAT opdagede forholdet og gennemførte en beskatning af beløbet på 150.000 kr. som maskeret udbytte, men med 75.000 kr. til dem hver især. Dvs. den aktionær, der ikke ”tog” beløbet på de 150.000 kr. blev beskattet af 50 %. Den pågældende aktionær indbragte sagen for Østre Landsret og gjorde naturligvis gældende, at man aldrig havde oppebåret noget beløb og derfor ikke skulle beskattes. Det kunne Østre Landsret ikke tiltræde – Beskatningen blev gennemført i forholdet, som man ejede kapitalandele.

DEN BEDRAGERISKE SAMLEVER
Denne overskrift dækker også over en skattesag. En kvinde mødte ”manden i sit liv” i en moden alder. Kvinden drev en virksomhed i selskabsform. Den pågældende mand havde rigtig mange evner og blev hurtigt arbejdsmæssigt tilknyttet det pågældende selskab. Hverken arbejdets udførelse eller forholdet mellem de to fungerede, så efter et par år blev forholdet opløst. Det blev efterfølgende konstateret, at selskabet manglende et par millioner kr. – midler, som den pågældende mandsperson havde taget. SKAT gennemførte herefter en indkomstforhøjelse hos kvinden som maskeret udbytte, da selskabet jo manglede beløbet. Kvinden gjorde naturligvis gældende, at hun aldrig havde modtaget noget beløb, og at det principielt var hendes tidligere samlever, der havde ”snuppet” pengene. Dette var underordnet for Vestre Landsret. Kvinden var aktionær. Selskabet manglede et beløb på et par millioner kr. Beløbet må da være tilgået aktionæren, og aktionæren skulle da beskattes af beløbet som maskeret udbytte.

SAMMENFATNING
De to afgørelser kan begge virke hårde, men er i overensstemmelse med den praksis, der er i dag. Afgørelserne viser og understreger, at man skal være agtpågiven med, hvem man omgås, også i relation til ejerskab og ansættelse i et selskab. En beskatning kan være både hård og ikke mindst overraskende, hvis man ikke har ”alt” for øje.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne