Nyheder

Nye regler om prismærkning – bilforhandlere skal nu oplyse den samlede pris inklusive leveringsomkostninger

Den 1. januar i år trådte nye regler om prismærkning i kraft, og det medfører, at bilforhandlere fra den 1. april 2018 bliver forpligtede til at oplyse den samlede pris på bilen inklusive leveringsomkostninger. Ydermere skal brugtvognsforhandlere give oplysninger om første registreringsår samt fabrikationsår, hvis forhandleren kender eller burde kende det.

Fra den 1. april i år er det ikke længere tilladt for erhvervsdrivende bilforhandlere at angive salgsprisen for motorkøretøjer til private forbrugere som nettokontantprisen ved skiltning og annoncering. Nettokontantprisen omfatter køretøjets pris inklusive alle afgifter og eksklusive de leveringsomkostninger, der er forbundet med salget.

Leveringsomkostningerne udgør typisk mellem 2.000 og 4.000 kr. og dækker overen række elementer, som varierer fra salg til salg afhængigt af en række faktorer, herunder salgstypen, bilens stand og køberens præferencer.

Ny bekendtgørelse rummer væsentlige ændringer for bilforhandlere

Den 1. juli 2017 trådte en ny markedsføringslov i kraft, og efterfølgende er samtlige bekendtgørelser udstedt med hjemmel i loven blevet gennemgået. Som konsekvens heraf er Monopoltilsynets bekendtgørelse nr. 18 af 4. juli 1978 om skiltning og annoncering med priser for motorkøretøjer m.v. blevet ophævet, og reglerne for prismærkning af motorkøretøjer findes nu i stedet i § 13 i den nye bekendtgørelse nr. 1696 af 14. december 2017 om oplysning om salgspris og enhedspris for forbrugsvarer.

Heraf følger det, at den erhvervsdrivende ved salg af køretøjer til forbrugere ved tydelig skiltning skal give oplysninger om salgsprisen. Salgsprisen skal fortolkes som den samlede pris og leveringsomkostningerne skal således medtages heri, hvilket følger af EU’s prismærkningsdirektiv og en EU-dom.

Den nye regel gælder ved enhver form for skiltning og annoncering for såvel nye som brugte motorkøretøjer, jf. bekendtgørelsens § 9.

Leveringsomkostninger har tidligere været genstand for debat, fordi nogle købere ikke har været klar over, hvad disse dækkede over, og formålet med den nye regel er blandt andet at skabe gennemsigtighed herom.

Det er imidlertid ikke ganske klart, at resultatet vil afspejle dette formål, da leveringsomkostningerne nu blot skal indgå i den samlede pris, hvilket begrænser forhandlerens mulighed for at udspecificere og tilpasse denne omkostningspost, der netop varierer fra salg til salg, f.eks. fra et salg af en ny bil kontra salg af en brugt.

Det kan derfor være en god idé for forhandlere at overveje, hvordan de i fremtiden gør kunder opmærksomme på, hvor stor en del af prisen, der udgør leveringsomkostningerne, og hvad disse dækker over.

Ovenstående træder i kraft den 1. april i år.

Skærpelse for brugtvognsforhandlere i forhold til oplysninger om registrerings- og fabrikationsår

Den nye bekendtgørelse fastsætter i § 13, stk. 3, at forhandlere af brugte motorkøretøjer skal give oplysninger om køretøjets første registreringsår. Dette medfører en skærpelse, hvorefter forhandlere tydeligt skal angive det første registreringsår, hvilket ikke tidligere var påkrævet.

Endelig følger det af § 13, stk. 3, at sælgere af brugte køretøjer skal oplyse fabrikationsåret, hvis de kender eller burde kende det. Hvornår en sælger kender eller burde kende fabrikationsåret på et motorkøretøj, vil blive nærmere fastlagt gennem praksis, men to afgørelser fra Højesteret fra 2012 tyder på, at autoriserede forhandlere bør kende dette, når der er tale om egne mærker, mens denne burde-viden formentlig ikke vil kunne pålægges brugtvognsforhandlere generelt.

Den ene af afgørelserne indikerer også, at en forhandler, der er bekendt med, at fabrikationsåret ligger mere end ét år før registreringsåret, bør oplyse herom.

Samme afgørelse fastlægger også, at forhandleren kan – i hvert fald ved et salg til en forbruger – ifalde et mangelsansvar efter købelovens § 76, stk. 1, nr. 3, hvis han ikke oplyser fabrikationsår i tilfælde, hvor han kender eller burde kende det. Vi vurderer, at den nye bekendtgørelse formentlig indskærper, at manglende oplysninger om fabrikationsår kan udgøre en køberetlig mangel.

Disse skærpelser af forhandlernes oplysningspligt er allerede trådt i kraft den 1. januar 2018 og er således gældende i skrivende stund.

Den nye prismærkningsbekendtgørelse indebærer samlet set væsentlige ændringer for erhvervsdrivende, der sælger motorkøretøjer. Fremover skal forhandlere være opmærksomme på, at leveringsomkostningerne skal medtages i den samlede pris for køretøjet, og særligt sælgere af brugte køretøjer af eget mærke skal tillige være opmærksomme på at give oplysninger om vognens fabrikationsår.

Overtrædelse af bestemmelserne straffes med bøde, jf. bekendtgørelsens § 18.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne