Nyheder

Større muligheder for at kommunikere digitalt i boliglejeforhold

Den 1. januar 2018 trådte nye regler i lejelovgivningen i kraft, hvorefter udlejer og lejer som udgangspunkt frit kan vælge den skriftlige kommunikationsform.

Frit valg af kommunikationsform
En del af lejelovgivningens regler indeholder et skriftlighedskrav, hvorefter udlejer og lejer skal give visse underretninger og oplysninger skriftligt. Ved lejelovgivningen forstås lejeloven, boligreguleringsloven og almenlejeloven.

Ifølge de tidligere gældende regler krævede det en aftale mellem parterne, hvis de ønskede at skriftlige underretninger og oplysninger kunne gives digitalt, f.eks.via e-mail. Såfremt der ikke var indgået en aftale om digital kommunikation, skulle disse meddelelser fremsendes med almindelig post. En aftale om digital kommunikation kunne til enhver tid opsiges uden varsel.

De nye regler medfører, at parterne i et lejeforhold som udgangspunkt frit kan vælge kommunikationsform. Parterne kan dog forlange at blive fritaget fra digital kommunikation, hvilket sker med et varsel på en måned til den første hverdag i en måned, som ikke er en helligdag. Såfremt udlejer eller lejer er fritaget for digital post kan de nævnte meddelelser dog heller ikke fremsendes digitalt.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at lejelovgivningen indeholder regler om, at visse meddelelser ikke kan fremsendes digitalt, f.eks. udlejerens skriftlige opsigelse af en lejeaftale. Disse regler er ikke ændret ved lovændringen, hvilket betyder, at disse meddelelser fortsat skal fremsendes ved almindelig post.

Digital udlevering af synsrapporter
Lejeloven indeholder desuden regler om ind- og fraflytningsrapporter. Disse regler indebærer, at en udlejer, der udlejer mere end én lejlighed, skal udlevere eller sende en synsrapport til lejeren i forbindelse med ind- og fraflytning. De nye regler gør det muligt for udlejeren at udlevere rapporten digitalt, f.eks. ved at sende en kopi af denne til lejerens e-mail. Lejeren skal kvittere for modtagelsen af e-mailen på synet. Muligheden for at udlevere rapporten digitalt gælder dog ikke, hvis lejeren er fritaget for digital post eller har fravalgt digital kommunikation efter ovennævnte regler.

Digital opfyldelse af tilbudspligt
Hvis en udlejer ønsker at overdrage en udlejningsejendom, gælder ifølge lejeloven en pligt for udlejeren til at tilbyde lejerne at erhverve ejendommen på andelsbasis. Denne tilbudspligt indebærer, at udlejeren senest samtidig med tilbuddet skal give lejerne sædvanlige oplysninger om ejendommen. De nye regler medfører, at disse oplysninger kan gives digitalt, f.eks.ved at gøre oplysningerne tilgængelige på en digital platform. Hvis enkelte lejere er fritaget for digital post eller har fravalgt digital kommunikation, må udlejeren opfylde sin tilbudspligt over for disse ved at fremsende oplysningerne ved almindelig post.

Ikrafttrædelsestidspunkt
De nye regler trådte i kraft den 1. januar 2018. For lejeaftaler, der er indgået før den 1. januar 2018, gælder reglerne om frit valg af kommunikationsform dog først fra den 1. januar 2019. Derudover er det et krav, at udlejeren har givet meddelelse til lejeren om, at reglerne finder anvendelse. Det vil sige, at udlejere, der har indgået lejeaftaler før den 1. januar 2018, skal gøre disse lejere opmærksomme på, at det efter den 1. januar 2019 er frivilligt, hvorvidt meddelelser fremsendes med almindelig post eller digitalt, fx via e-mail. Derudover skal lejerne gøres opmærksomme på muligheden for at fravælge digital kommunikation.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne