Nyheder

Større muligheder for at kommunikere digitalt i boliglejeforhold

Den 1. januar 2018 trådte nye regler i lejelovgivningen i kraft, hvorefter udlejer og lejer som udgangspunkt frit kan vælge den skriftlige kommunikationsform.

Frit valg af kommunikationsform
En del af lejelovgivningens regler indeholder et skriftlighedskrav, hvorefter udlejer og lejer skal give visse underretninger og oplysninger skriftligt. Ved lejelovgivningen forstås lejeloven, boligreguleringsloven og almenlejeloven.

Ifølge de tidligere gældende regler krævede det en aftale mellem parterne, hvis de ønskede at skriftlige underretninger og oplysninger kunne gives digitalt, f.eks.via e-mail. Såfremt der ikke var indgået en aftale om digital kommunikation, skulle disse meddelelser fremsendes med almindelig post. En aftale om digital kommunikation kunne til enhver tid opsiges uden varsel.

De nye regler medfører, at parterne i et lejeforhold som udgangspunkt frit kan vælge kommunikationsform. Parterne kan dog forlange at blive fritaget fra digital kommunikation, hvilket sker med et varsel på en måned til den første hverdag i en måned, som ikke er en helligdag. Såfremt udlejer eller lejer er fritaget for digital post kan de nævnte meddelelser dog heller ikke fremsendes digitalt.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at lejelovgivningen indeholder regler om, at visse meddelelser ikke kan fremsendes digitalt, f.eks. udlejerens skriftlige opsigelse af en lejeaftale. Disse regler er ikke ændret ved lovændringen, hvilket betyder, at disse meddelelser fortsat skal fremsendes ved almindelig post.

Digital udlevering af synsrapporter
Lejeloven indeholder desuden regler om ind- og fraflytningsrapporter. Disse regler indebærer, at en udlejer, der udlejer mere end én lejlighed, skal udlevere eller sende en synsrapport til lejeren i forbindelse med ind- og fraflytning. De nye regler gør det muligt for udlejeren at udlevere rapporten digitalt, f.eks. ved at sende en kopi af denne til lejerens e-mail. Lejeren skal kvittere for modtagelsen af e-mailen på synet. Muligheden for at udlevere rapporten digitalt gælder dog ikke, hvis lejeren er fritaget for digital post eller har fravalgt digital kommunikation efter ovennævnte regler.

Digital opfyldelse af tilbudspligt
Hvis en udlejer ønsker at overdrage en udlejningsejendom, gælder ifølge lejeloven en pligt for udlejeren til at tilbyde lejerne at erhverve ejendommen på andelsbasis. Denne tilbudspligt indebærer, at udlejeren senest samtidig med tilbuddet skal give lejerne sædvanlige oplysninger om ejendommen. De nye regler medfører, at disse oplysninger kan gives digitalt, f.eks.ved at gøre oplysningerne tilgængelige på en digital platform. Hvis enkelte lejere er fritaget for digital post eller har fravalgt digital kommunikation, må udlejeren opfylde sin tilbudspligt over for disse ved at fremsende oplysningerne ved almindelig post.

Ikrafttrædelsestidspunkt
De nye regler trådte i kraft den 1. januar 2018. For lejeaftaler, der er indgået før den 1. januar 2018, gælder reglerne om frit valg af kommunikationsform dog først fra den 1. januar 2019. Derudover er det et krav, at udlejeren har givet meddelelse til lejeren om, at reglerne finder anvendelse. Det vil sige, at udlejere, der har indgået lejeaftaler før den 1. januar 2018, skal gøre disse lejere opmærksomme på, at det efter den 1. januar 2019 er frivilligt, hvorvidt meddelelser fremsendes med almindelig post eller digitalt, fx via e-mail. Derudover skal lejerne gøres opmærksomme på muligheden for at fravælge digital kommunikation.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne