Nyheder

Sådan ryger man i SKATs "sorte bog"

Kommer man i den sorte bog, kan det medføre forskellige negative konsekvenser i forhold til det offentlige.

SKAT har med afsæt i en bestemmelse i skattekontrollovens § 6 F mulighed for at registrere selskaber m.v. i SKATs kontrolinformationsregister, også kaldet KINFO.

Grundlaget for en sådan registrering er at imødegå overtrædelser af lovgivning om skatter og andre ydelser til det offentlige. Registret har sigte imod fysiske og juridiske personer, der har påført eller forsøgt at påføre det offentlige betydelige tab af skatter, arbejdsmarkedsbidrag, told eller afgifter.

Kommer man i den sorte bog, kan det medføre forskellige negative konsekvenser i forhold til det offentlige, da det offentlige er på ”vagt” over for den pågældende.

Spørgsmålet er imidlertid, hvor meget der skal til, før man bliver registreret i ”den sorte bog”.

Afgørelse af 11. marts 2015

Der var her tale om en virksomhed, der var blevet efteropkrævet en række beløb i forskellige punktafgifter. Man har kort og godt ikke været fokuseret på, at der skulle indbetales afgift af volumenbaseret stykemballageafgift og mineralvandsafgift.

De pågældende angivelser blev efterangivet, og beløbene blev betalt. Sagen blev imidlertid også sendt til ansvarsvurdering, hvor SKAT fandt, at der var handlet groft uagtsomt og udmålte en bøde på 190.000 kr., som man også betalte. SKAT traf herefter afgørelse om, at man også skulle registreres i ”den sorte bog” for forsøg på at påføre det offentlige et samlet tab på 794.341 kr.

Denne registrering blev bestridt.

Grundlaget for registreringen i registret

For at blive registreret i den sorte bog skal man have forsøgt at påføre det offentlige tab. Et forsøg kan kun straffes, hvis man handler forsætligt. Dette følger af straffelovens regelsæt. Spørgsmålet er, om den fejl, der var indtrådt, som ubestridt var groft uagtsomt, var tilstrækkeligt til, at man kunne registrere virksomheden, når der blot var tale om et forsøg på at påføre det offentlige tab. Det offentlige havde jo nemlig ikke tabt noget som helst, da man havde betalt det beløb, man var blevet opkrævet på i alt 794.341 kr.

 Skatteankestyrelsens afgørelse

Skatteankestyrelsen tog afsæt i regelgrundlaget. Skatteankestyrelsen var enig i, at det offentlige ikke var blevet påført tab. Der kan derfor alene foreligge et forsøg på at påføre det offentlige et betydeligt tab. Forsøg i strafferetlig betydning forudsætter ifølge straffelovens § 21, stk. 1, at der foreligger fortsæt til det pågældende gerningsindhold, altså den regel, man overtræder. Det var Skatteankestyrelsens opfattelse, at skattekontrollovens § 6 F, stk. 1 skulle fortolkes på samme måde – for at kunne foretage en registrering på baggrund af forsøg på at påføre tab, skulle der foreligge fortsæt.

 Det var herefter let for Skatteankestyrelsen at træffe en afgørelse. Der forelå ubestridt højest grov uagtsomhed og ikke forsætlige forhold. Der var derfor ikke grundlag for at registrere det pågældende selskab i KINFO-registret.

Den pågældende afgørelse viser, at der skal et vist niveau til for, at man bliver registreret i KINFO-registret. Det forhold, at man overser et regelsæt, og denne ”overseelse” har karakter af grov uagtsomhed, er altså ikke nok i sig til en registrering. Man skal op i forsætlige forhold – det sorte felt – før en registrering har det nødvendige grundlag.

Det betyder også, at de virksomheder, der er registreret i det pågældende KINFO-register, også er virksomheder af en speciel karakter, som naturligvis kan påføre det offentlige tab.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev pr. e-mail og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Betingelse for modtagelse af nyhedsbrevet DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatpartnerselskab. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Du vil kun modtage markedsføringsmateriale fra DAHL Advokatpartnerselskab.

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatpartnerselskab behandler din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve. Når du via nyhedsbrevet tilmelder dig et af vores arrangementer, vil vi i nogle tilfælde ligeledes behandle oplysninger om firmanavn og telefonnummer.

Vi indsamler desuden oplysninger om din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet – herunder oplysninger om om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid e-mailen er åben, og om der klikkes på links i nyhedsbrevet. Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer, at vores hjemmeside bruger cookies. Du kan finde yderligere information om vores brug af cookies i vores cookiepolitik.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi dine oplysninger til at udsende faglige nyheder, kursus- og øvrige arrangementstilbud samt andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge dine oplysninger til at udsende orienterende e-mails om DAHL Advokatpartnerselskab eller om vores nyhedsbrev. Vores udsendelse af nyhedsbrevet sker på grundlag af dit samtykke.

De oplysninger, vi indsamler om dig og din adfærd i forbindelse med din brug af nyhedsbrevet, anvender vi til at forbedre vores service og indhold, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet i vores nyhedsbreve efter dine interesser. Vi behandler dine personoplysninger til disse formål efter reglen i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. Hvis du ikke ønsker, at vi behandler dine oplysninger til disse formål, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet anvender vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der sikrer, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller. Det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du angiver ændringsønsker.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter dine oplysninger på vores modtagerliste.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på linket ”afmeld nyhedsbrev”, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser dit navn og din e-mailadresse.

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler dine oplysninger lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi dine oplysninger.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Du har til enhver tid mulighed for at gøre brug dine rettigheder efter persondatalovgivningen.

Du kan bl.a. anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi behandler, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan desuden anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende. I visse tilfælde kan du endvidere have ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset.

Hvis du ønsker at gøre brug af én eller flere af dine rettigheder, kan du kontakte cbm@dahllaw.dk.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Du kan altid trække dit samtykke tilbage og afmelde dig vores nyhedsbrev

Accepter betingelserne