Nyheder

Begrænset beskyttelse af farver og flammer

Sø- & Handelsretten har fastslået, at Quick Fire ikke krænker Burners rettigheder, selvom parternes logoer og etiketter har samme farvetema og indeholder samme elementer.

Burner kunne ikke forhindre brugen af Quick Fires logo og etiketter til trods for der var tale om samme farver og elementer. Burner International A/S sælger optændingsposer under to figurmærker – begge i gule og røde nuancer.

Det ene logo består af en gul cirkel med teksten The original BURNER og den øverste del af cirklen er omkranset af røde og gule flammer. Det andet logo består af et sort rektangel, hvori der med røde, orange og gule farvenuancer står BURNER FIRE STARTER.

Det rektangulære logo er gengivet på deres emballage, som består af en sort cylindrisk æske med rødt låg, sammen med andre elementer som optændingsposer og flammer.

I 2016 anlagde Burner en forbudssag mod Quick Fires brug af et sort rektangulært logo, hvori der står QUICKFIRE med samme rød, orange og gule farvenuancer som i deres eget logo. Sagen vedrørte også Quick Fires brug af en sort cylindrisk æske med rødt låg, påført logoet og billede af optændingsposer samt flammer, som emballage for deres optændingsposer.

Burners påstand om forbudsnedlæggelse blev ikke taget til følge, da Quick Fires produkter havde været på markedet i en rum tid, hvorfor Burner blev henvist til at anlægge en retssag om krænkelsesspørgsmålet.

Derfor anlagde Burner sag ved Sø- & Handelsretten med henblik på at fastslå, hvorvidt Quick Fires brug af logo om emballage var i strid med varemærkeloven samt markedsføringsloven.

Spørgsmålet om varemærkekrænkelse
Ved vurderingen af om der forelå en varemærkekrænkelse lagde Sø- & Handelsretten, udover forskellene på ordelementerne ”BURNER FIRE STARTER” og ”QUICK FIRE”, vægt på, at skrifttypen i de to logoer med den sorte baggrund var meget forskellige, eftersom Burners logo er skrevet med ”buttede” bogstaver, mens Quick Fires logo er skrevet med tyndere skrift.

Farvetemaet for de to logoer er de samme, eftersom der er en sort baggrund med en skrift bestående af rød, orange og gule nuancer, som toner ud i hinanden. Sø- & Handelsretten anfører dog, at bogstaverne i Quick Fires logo er farvetonet fra rød over orange til gul oppefra og ned modsat Burners logo, som er farvetonet fra gul over orange til rød oppefra og ned.

Desuden anfører Sø- & Handelsretten, at den anvendte flamme i Quick Fires logo er meget anderledes end Burners anvendte flamme i deres flamme-logo, eftersom Quick Fires røde og gule flamme omkredser en sort flamme, mens dette ikke er tilfældet for Burners logo.

Sø- & Handelsretten kommer derudover med en meget væsentlig betragtning, nemlig at det er meget nærliggende for producenter af optændingsprodukter, at anvende flammer og farverne gul, orange og rød.

På den baggrund fastslog Sø- & Handelsretten, at der ikke forelå en varemærkekrænkelse.

Spørgsmålet om efterligningsbeskyttelsen i medfør af markedsføringsloven
I forhold til etiketterne, som er påført de to produkter skulle Sø- & Handelsretten tage stilling til, om der forelå efterligning i strid med markedsføringslovens regler.

Sø- & Handelsretten anerkender, at der er lighedspunkter mellem de to parters emballage. Dog anfører Sø- & Handelsretten, at der også er forskelle. På den baggrund, og under henvisning til at de foreliggende lighedspunkter er en del af fællessproget for optændingsprodukter, når Sø- & Handelsretten frem til, at der ikke foreligger en overtrædelse af markedsføringslovens § 3.

Den helt rigtige afgørelse
Sø- Handelsrettens afgørelse er ikke overraskende, idet den blot cementerer, at der inden for visse brancher og produkttyper findes stereotype farver eller elementer, som de enkelte aktører ikke kan få eneret til at anvende. Dette er godt i tråd med de gældende regler, hvorefter et mærke, symbol eller lignende er afskåret fra registrering, hvis det er beskrivende for de varer det påtænkes brugt for. Det samme gør sig gældende for de eventuelle enkeltdele af et mærke, som må anses for at være beskrivende eller sædvanligt anvendte.

Havde Sø- & Handelsretten givet Burner medhold, ville det få den betydning, at den i branchen, som er først ude og registrere et varemærke i de for branchen typisk anvendte farver, kunne afskære enhver brug af tilsvarende farver eller nuancer hos sine konkurrenter. En sådan løsning ville altså i høj grad stride imod væsentlige lovfæstede principper indenfor varemærkeretten, herunder særprægskravet.

Læs Sø- & Handelsrettens afgørelse her

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne