Nyheder

Sommerhus i selskab - En beskatning, man siger nej tak til

Sommerhuse beskattes hårdt, hvis man har rådighed over dem gennem et selskab

Danmark er et land fyldt med sommerhuse. Mange af sommerhusene kan anvendes hele året, og rigtig mange mennesker, både fra Danmark og fra udlandet, nyder sommerhusene. Ejerskab og brug eller rådighed over et sommerhus, kan vel uden tvivl betegnes som et privat og skønt gode.

Langt de fleste sommerhuse er ejet af fysiske personer. Der eksisterer et nuanceret regelsæt for beskatning af disse – hvordan skal den løbende lejeindtægt beskattes, og hvordan man beskatter sommerhuset ved salg. Uanset dette udgangspunkt om privat ejerskab, forekommer det, at et selskab en gang imellem også er ejer af et sommerhus. Ved disse situationer må der tilrådes til særdeles stor påpasselighed.

Rådighedsbeskatningen
Siden år 2000 har der været et detaljeret regelsæt, herunder for sommerhuse, der sikrer en særlig, noget hårdhændet beskatning, hvis sommerhuset er placeret i et selskab. En hovedaktionær, der ejer et sådant selskab, undergives nemlig en rådighedsbeskatning. Det er ikke afgørende, om man bruger sommerhuset – det er tilstrækkeligt, at man har mulighed for at bruge sommerhuset. Rådighedsbeskatningen differentieres imellem 0,25 % og 0,5 % af ejendomsværdien pr. uge. Det er afhængig af, om der er tale om lav- eller højsæson, som er i uge 22 til og med 34. Lægger man procenterne sammen, udgør rådighedsprocenten 16,25 % om året.

Har sommerhuset f.eks. en værdi på 3 mio. kr., udgør et beskatningsgrundlag
på 16,25 % 487.500 kr. Beløbet beskattes som personlig indkomst hos skatteyderen, altså med en skatteprocent tæt på de 56 %. En sådan beskatning er mildest talt hård og uønsket.

Rådighedsbeskatningen gælder både danske sommerhuse og udenlandske ferieejendomme. Beskatningsrammen er den samme set fra en dansk synsvinkel.

Kan rådighedsbeskatning undgås?
Rådighedsbeskatningen kan naturligvis undgås, hvis man udlejer det pågældende sommerhus. De uger, hvor man ikke er i stand til at råde over sommerhuset, fordi der sker udlejning til tredjemand, er undtaget fra rådighedsbeskatningen.

Der findes herudover en yderligere i praksis udviklet regel, der medfører, at man kan undtages fra rådighedsbeskatningen. Denne praksis er ved en byretsdom fra juni måned år 2017 nu blevet bekræftet.

Konkret var der tale om et selskab, der drev virksomhed med handel, formidling og investering i fast ejendom. Selskabet havde på et tidspunkt købt en pulje af nødlidende ejendomme, herunder med et sommerhus. Sommerhuset var overtaget i år 2011, og det var ikke umiddelbart lykkedes at sælge sommerhuset. Der var ikke nogen tvivl om i sagen, at hovedaktionæren i selskabet havde mulighed for at råde over sommerhuset i både år 2011 og år 2012. Dette gjaldt bl.a. de uger, hvor sommerhuset var spærret for udlejning.

Uanset dette fandt retten efter en konkret vurdering, at sommerhuset ikke havde stået til rådighed for vedkommende hovedaktionær privat i de to indkomstår. Retten lagde vægt på, at sommerhuset var en del af virksomhedens drift, ogat det ikke var erhvervet med henblik på at sikre skatteyderens private brug heraf. Endvidere havde man på intet tidspunkt konstateret nogen privat brug. På baggrund af disse forhold fandt byretten, at der ikke skulle ske nogen rådighedsbeskatning i de to indkomstår.

Den pågældende praksis har tidligere eksisteret fra Landsskatteretten, men er nu altså bekræftet af byretten. Praksissen strider imod den lovbestemmelse, der giver adgang til rådighedsbeskatningen – hverken i lovbestemmelsen eller forarbejderne er der gjort sådanne undtagelser. Selvom lovbestemmelser og forarbejder er tavse, slår en administrativ og nu domstolsfastsat praksis naturligvis igennem. Et sommerhus i et selskab udløser ikke altid rådighedsbeskatning – dette skal vurderes konkret fra situation til situation. Glem dog ikke hovedreglen – der er fortsat rådighedsbeskatning!

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne