Nyheder

Sommerhus i selskab - En beskatning, man siger nej tak til

Sommerhuse beskattes hårdt, hvis man har rådighed over dem gennem et selskab

Danmark er et land fyldt med sommerhuse. Mange af sommerhusene kan anvendes hele året, og rigtig mange mennesker, både fra Danmark og fra udlandet, nyder sommerhusene. Ejerskab og brug eller rådighed over et sommerhus, kan vel uden tvivl betegnes som et privat og skønt gode.

Langt de fleste sommerhuse er ejet af fysiske personer. Der eksisterer et nuanceret regelsæt for beskatning af disse – hvordan skal den løbende lejeindtægt beskattes, og hvordan man beskatter sommerhuset ved salg. Uanset dette udgangspunkt om privat ejerskab, forekommer det, at et selskab en gang imellem også er ejer af et sommerhus. Ved disse situationer må der tilrådes til særdeles stor påpasselighed.

Rådighedsbeskatningen
Siden år 2000 har der været et detaljeret regelsæt, herunder for sommerhuse, der sikrer en særlig, noget hårdhændet beskatning, hvis sommerhuset er placeret i et selskab. En hovedaktionær, der ejer et sådant selskab, undergives nemlig en rådighedsbeskatning. Det er ikke afgørende, om man bruger sommerhuset – det er tilstrækkeligt, at man har mulighed for at bruge sommerhuset. Rådighedsbeskatningen differentieres imellem 0,25 % og 0,5 % af ejendomsværdien pr. uge. Det er afhængig af, om der er tale om lav- eller højsæson, som er i uge 22 til og med 34. Lægger man procenterne sammen, udgør rådighedsprocenten 16,25 % om året.

Har sommerhuset f.eks. en værdi på 3 mio. kr., udgør et beskatningsgrundlag
på 16,25 % 487.500 kr. Beløbet beskattes som personlig indkomst hos skatteyderen, altså med en skatteprocent tæt på de 56 %. En sådan beskatning er mildest talt hård og uønsket.

Rådighedsbeskatningen gælder både danske sommerhuse og udenlandske ferieejendomme. Beskatningsrammen er den samme set fra en dansk synsvinkel.

Kan rådighedsbeskatning undgås?
Rådighedsbeskatningen kan naturligvis undgås, hvis man udlejer det pågældende sommerhus. De uger, hvor man ikke er i stand til at råde over sommerhuset, fordi der sker udlejning til tredjemand, er undtaget fra rådighedsbeskatningen.

Der findes herudover en yderligere i praksis udviklet regel, der medfører, at man kan undtages fra rådighedsbeskatningen. Denne praksis er ved en byretsdom fra juni måned år 2017 nu blevet bekræftet.

Konkret var der tale om et selskab, der drev virksomhed med handel, formidling og investering i fast ejendom. Selskabet havde på et tidspunkt købt en pulje af nødlidende ejendomme, herunder med et sommerhus. Sommerhuset var overtaget i år 2011, og det var ikke umiddelbart lykkedes at sælge sommerhuset. Der var ikke nogen tvivl om i sagen, at hovedaktionæren i selskabet havde mulighed for at råde over sommerhuset i både år 2011 og år 2012. Dette gjaldt bl.a. de uger, hvor sommerhuset var spærret for udlejning.

Uanset dette fandt retten efter en konkret vurdering, at sommerhuset ikke havde stået til rådighed for vedkommende hovedaktionær privat i de to indkomstår. Retten lagde vægt på, at sommerhuset var en del af virksomhedens drift, ogat det ikke var erhvervet med henblik på at sikre skatteyderens private brug heraf. Endvidere havde man på intet tidspunkt konstateret nogen privat brug. På baggrund af disse forhold fandt byretten, at der ikke skulle ske nogen rådighedsbeskatning i de to indkomstår.

Den pågældende praksis har tidligere eksisteret fra Landsskatteretten, men er nu altså bekræftet af byretten. Praksissen strider imod den lovbestemmelse, der giver adgang til rådighedsbeskatningen – hverken i lovbestemmelsen eller forarbejderne er der gjort sådanne undtagelser. Selvom lovbestemmelser og forarbejder er tavse, slår en administrativ og nu domstolsfastsat praksis naturligvis igennem. Et sommerhus i et selskab udløser ikke altid rådighedsbeskatning – dette skal vurderes konkret fra situation til situation. Glem dog ikke hovedreglen – der er fortsat rådighedsbeskatning!

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne