Nyheder

Bindende svar bliver igen bindende!

De seneste år har et bindende svar fra SKAT ikke nødvendigvis været bindende, men det er der nu lavet om på.

Skatteret er som faglig disciplin et komplekst område, hvor forudsigelsen ikke altid er lige let. Er man i tvivl om, hvordan en given disposition skal beskattes, kan man naturligvis altid spørge SKAT ved at ringe til dem. Disponerer man efter et telefonisk svar fra SKAT, er det ens egen risiko, at svaret holder. Der findes derfor et regelsæt, der giver mulighed for, at man med bindende virkning for SKAT kan forelægge forskellige spørgsmål, hvor SKAT kan svare ja eller nej til dispositionen. Dette kaldes et bindende svar.

Bindende svar bruges i mange relationer for at sikre en forudsigelighed og dermed retssikkerhed, inden man typisk gennemfører en given disposition.

Skattelylovindgreb
Med virkning fra den 1. juli 2015 blev der i dansk ret lovfæstet en skattelypakke. Pakken blev indført i forlængelse af skandalerne om Panama Papers m.v.
Et af de elementer der blev indført var, at bindende svar ikke altid var bindende alligevel. Konkret havde der været eksempler på, at en virksomhed havde indhentet bindende svar omkring værdiansættelse af immaterielle aktiver, der f.eks. skulle overdrages til et udenlandsk selskab. SKAT havde besvaret spørgsmålet. Relativt kort tid efter man havde modtaget det bindende svar, kunne man efterfølgende konstatere, at man i udlandet overdrog det pågældende immaterielle aktiv til en væsentlig højere pris. SKAT kunne ikke anfægte den første overdragelsessum længere, da man jo havde afgivet et bindende svar om den pågældende værdiansættelse. Baggrunden for lovtiltaget var, at man kunne trække aktiver ud af dansk beskatningssfære ved at ”misbruge” instrumentet bindende svar.

I den pågældende pakke blev der derfor indført en bestemmelse om, at hvis SKAT efterfølgende konstaterer ved en videreoverdragelse eller ved aktivets afkast, at en værdiansættelse rent faktisk har en anden værdi end den, der var blevet forelagt for SKAT, på over 1 mio. kr. i forskel og over +/- 30 % af aktivets værdi, vil det bindende svar alligevel ikke være bindende. SKAT kunne da anfægte det første bindende svar.

Det pågældende regelsæt gjaldt enhver form for værdiansættelse af aktiver, også nationale transaktioner.

Lovforslag L 64 af 11. oktober 2017
Skatteministeren har nu ændret reglen fra den 11. oktober 2017. Den pågældende regel ophæves igen. Motiverne for ophævelsen er toleddet.

For det første er det skatteministerens vurdering, at den pågældende regel om, at bindende svar alligevel ikke er bindende er retssikkerhedsmæssig betænkelig. En skatteyder kan i en hvilken som helst transaktion, hvor værdiansættelsen har betydning, ikke vide sig sikker på, at det bindende svar, man har spurgt SKAT om, nu engang holder. Ud fra en retssikkerhedsmæssig synsvinkel – hvilket også er den primære synsvinkel – skal bestemmelsen derfor ophæves.

For det andet konkluderede skatteministeren, at man i den relativt korte levetid – en toårsperiode – endnu ikke havde brugt reglen. Når reglen ikke bruges, er der ikke behov for den. På baggrund af disse to argumenter, er det skatteministerens holdning, at bestemmelsen skal ophæves igen.

Regelændringen er blevet vedtaget og er gældende for bindende svar, der er afgivet den 11. oktober 2017 eller senere. Tiltaget er bestemt positivt og styrker retssikkerheden.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne