Nyheder

Bindende svar bliver igen bindende!

De seneste år har et bindende svar fra SKAT ikke nødvendigvis været bindende, men det er der nu lavet om på.

Skatteret er som faglig disciplin et komplekst område, hvor forudsigelsen ikke altid er lige let. Er man i tvivl om, hvordan en given disposition skal beskattes, kan man naturligvis altid spørge SKAT ved at ringe til dem. Disponerer man efter et telefonisk svar fra SKAT, er det ens egen risiko, at svaret holder. Der findes derfor et regelsæt, der giver mulighed for, at man med bindende virkning for SKAT kan forelægge forskellige spørgsmål, hvor SKAT kan svare ja eller nej til dispositionen. Dette kaldes et bindende svar.

Bindende svar bruges i mange relationer for at sikre en forudsigelighed og dermed retssikkerhed, inden man typisk gennemfører en given disposition.

Skattelylovindgreb
Med virkning fra den 1. juli 2015 blev der i dansk ret lovfæstet en skattelypakke. Pakken blev indført i forlængelse af skandalerne om Panama Papers m.v.
Et af de elementer der blev indført var, at bindende svar ikke altid var bindende alligevel. Konkret havde der været eksempler på, at en virksomhed havde indhentet bindende svar omkring værdiansættelse af immaterielle aktiver, der f.eks. skulle overdrages til et udenlandsk selskab. SKAT havde besvaret spørgsmålet. Relativt kort tid efter man havde modtaget det bindende svar, kunne man efterfølgende konstatere, at man i udlandet overdrog det pågældende immaterielle aktiv til en væsentlig højere pris. SKAT kunne ikke anfægte den første overdragelsessum længere, da man jo havde afgivet et bindende svar om den pågældende værdiansættelse. Baggrunden for lovtiltaget var, at man kunne trække aktiver ud af dansk beskatningssfære ved at ”misbruge” instrumentet bindende svar.

I den pågældende pakke blev der derfor indført en bestemmelse om, at hvis SKAT efterfølgende konstaterer ved en videreoverdragelse eller ved aktivets afkast, at en værdiansættelse rent faktisk har en anden værdi end den, der var blevet forelagt for SKAT, på over 1 mio. kr. i forskel og over +/- 30 % af aktivets værdi, vil det bindende svar alligevel ikke være bindende. SKAT kunne da anfægte det første bindende svar.

Det pågældende regelsæt gjaldt enhver form for værdiansættelse af aktiver, også nationale transaktioner.

Lovforslag L 64 af 11. oktober 2017
Skatteministeren har nu ændret reglen fra den 11. oktober 2017. Den pågældende regel ophæves igen. Motiverne for ophævelsen er toleddet.

For det første er det skatteministerens vurdering, at den pågældende regel om, at bindende svar alligevel ikke er bindende er retssikkerhedsmæssig betænkelig. En skatteyder kan i en hvilken som helst transaktion, hvor værdiansættelsen har betydning, ikke vide sig sikker på, at det bindende svar, man har spurgt SKAT om, nu engang holder. Ud fra en retssikkerhedsmæssig synsvinkel – hvilket også er den primære synsvinkel – skal bestemmelsen derfor ophæves.

For det andet konkluderede skatteministeren, at man i den relativt korte levetid – en toårsperiode – endnu ikke havde brugt reglen. Når reglen ikke bruges, er der ikke behov for den. På baggrund af disse to argumenter, er det skatteministerens holdning, at bestemmelsen skal ophæves igen.

Regelændringen er blevet vedtaget og er gældende for bindende svar, der er afgivet den 11. oktober 2017 eller senere. Tiltaget er bestemt positivt og styrker retssikkerheden.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne