Nyheder

Omlægning til skattefri løn - Er det muligt?

Ansatte modtager løn af forskellig form. Den ydelse man modtager ved at lægge en arbejdsindsats, er typisk aflønning i form af kontanter eller modtagelse af forskellige frynsegoder. Uanset formen modsvarer lønnen den arbejdsindsats, man har ydet.

Det forekommer også, at ansatte med deres arbejdsgiver aftaler forskellige skattefrie godtgørelser. Dette gælder befordringsgodtgørelse og rejsegodtgørelse. I ligningsloven findes der et regelsæt, der giver mulighed for, at en arbejdstager og en arbejdsgiver aftaler, at arbejdsgiveren betaler sådanne godtgørelser for arbejdstagerens private brug af sin bil til erhvervsmæssig befordring eller arbejdstagernes rejser til andre arbejdspladser med en fast godtgørelse. Det specielle ved godtgørelsen er, at arbejdstageren oppebærer den skattefrit. ”Ideen” med godtgørelsen er naturligvis, at godtgørelsen skal modsvare en privat udgift, den pågældende arbejdstager nu engang har. Det er dog ikke altid, at denne sammenhæng eksisterer. Det forekommer bestemt i en ikke uvæsentlig udstrækning, at personer kan holde deres bil ”kørende” for et lavere beløb end det beløb, som man kan oppebære som skattefri godtgørelse. I sådanne situationer oppebærer lønmodtageren rent faktisk en fordel ved at få den skattefrie godtgørelse. Det anførte medfører også, at det forekommer, at en lønmodtager har en interesse i at få skattefrie godtgørelser, eventuelt imod at få lidt mindre i løn. Skattefrie goder er et attraktivt gode.

Lønomlægning
Tilbage i skattereformen 2012 blev der strammet op på den skattemæssige håndtering af sådanne godtgørelser. Hvis en arbejdsgiver og en lønmodtager aftaler en lønomlægning, hvorved arbejdstageren går ned i løn mod f.eks. at få skattefrie godtgørelser, fordi det ikke tidligere var en mulighed, betegnes dette som en lønomlægning. Foreligger dette, vil arbejdstageren ikke kunne oppebære godtgørelsen skattefrit – den bliver beskattet som almindelig løn. Landsskatteretten har i oktober afsagt en kendelse om en sådan situation. I situationen var der tale om en ansat person i sit eget selskab. Personen havde aftalt en løn med sig selv på 1.000 kr. i måneden. Over en 12 måneders periode oppebar lønmodtageren en skattefri godtgørelse på 100.000 kr. Såvel SKAT som Landsskatteretten beskattede skatteyderen af det pågældende beløb. Dels blev der henvist til den nye regel, der kom i 2012 om lønomlægning, der medførte beskatning, og dels fandt man, at den skattepligtige aflønning med 1.000 kr. i måneden, alene er af symbolsk karakter, og at der var et åbenbart misforhold mellem den almindelige aflønning og godtgørelserne. Begge dele medførte, at godtgørelserne blev beskattet.

Der er altså grænser for, hvad man kan lave af ”ad hoc-aftaler” for at konvertere almindelig kontantløn til en skattefri godtgørelse.

Modregningsforbud
Set fra arbejdsgiveres synsvinkel er det underordnet, om arbejdsgiveren betaler kontantløn eller en skattefri godtgørelse. Begge dele er fradragsberettigede som en driftsomkostning for arbejdsgiveren. Det forekommer derfor, at visse lønmodtagere indgår aftaler med en arbejdsgiver om, at man skal have et månedligt vederlag sammensat af en løn og en skattefri godtgørelse, men hvor det månedlige vederlag er konstant. For at kunne få en skattefri godtgørelse skal der være nogle nærmere betingelser opfyldt. Typisk regner man ”baglæns” ved at finde ud af, hvad man har ret til i skattefri godtgørelse og giver resten som almindelig løn med beskatning til følge.

Allerede før 2012 var der et forbud mod sådanne aftaler. Dette blev benævnt som et forbud mod modregningsaftaler – man kan ikke løbende foretage modregning i lønnen måned for måned mod at få en skattefri godtgørelse.

Landsskatteretten har i september 2017 haft en sådan sag forelagt på ny. SKAT havde fundet, at en virksomhed havde handlet i strid med det pågældende modregningsforbud. Man havde i den forbindelse gennemgået timesedler og kunne se, at den gennemsnitlige timeløn varierede ganske voldsomt og havde en tæt forbindelse til de godtgørelser, der blev udbetalt. Landsskatteretten tiltrådte dette og fandt, at der var tale om en aftalt lønnedgang. Ved at sammenholde månedslønnen med de godtgørelser, der udbetales, kunne det konkluderes, at de to ting modsvarede hinanden. Landsskatteretten fandt herefter, at denne sammenhæng principielt var udtryk for en almindelig skattepligtig aflønnning og beskattede derfor skatteyderen af såvel den kontante løn som de pågældende godtgørelser. Muligheden for at opnå ”skattefri løn” er til stede, men de værnsregler, der er opstillet for at undgå omgåelse af forskellig karakter, skal naturligvis respekteres. Respekteres de ikke, bliver fornøjelsen kort – alt beskattes som almindelig løn.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne