Nyheder

Hvad kommer først; Den fælles europæiske patentdomstol eller Brexit?

Etableringen af den fælles europæiske patentdomstol har været længe undervejs, men den er igen stødt på udfordringer.

Aftalen om den fælles europæiske patentdomstol blev indgået den 19. februar 2013, men oprettelsen af den fælles patentdomstol sker først, når mindst 13 af de lande, der har underskrevet aftalen har ratificeret den – herunder Frankrig, Tyskland og Storbritannien.

Mens Frankrig ligesom Danmark allerede ratificerede aftalen i 2014, mangler både Tyskland og Storbritannien fortsat at tiltræde aftalen.

Storbritanniens ratificering har været forsinket på grund af beslutningen om Brexit og det britiske valg i juni 2017.

Tysklands ratifikation af aftalen om den fælles patentdomstol er nu blevet forsinket på grund af behandlingen af den forfatningsklage, som sidste år blev indgivet til den tyske forfatningsdomstol (Bundesverfassungsgericht). Den tyske forfatningsdomstol skal vurdere, om Tysklands tilslutning til den fælles patentdomstol er i strid med den tyske forfatning.

Spørgsmålet om forfatningsstridigheden vil forventeligt blive behandlet i løbet af 2018, men det er endnu uvist, hvornår klagen er færdigbehandlet – og dermed også hvornår Tyskland ratificerer aftalen om den fælles patentdomstol.

I Danmark måtte tilslutningen til den fælles patentdomstol da også først sendes til folkeafstemning, da aftalen om den fælles patentdomstol medførte en suverænitetsafgivelse efter Grundlovens § 20 fra Danmarks side, og det krævede et flertal på mindst 5/6 for vedtagelsen i Folketinget, som ikke blev opnået. 62,5 % af danskerne stemte dog for tilslutningen.

Endnu en gang må vi dog konstatere, at etableringen af den fælles europæiske patentdomstol er udskudt. Den nye udfordring med Tysklands ratificering tyder dog på, at den fælles patentdomstol tidligst oprettes i slutningen af 2018.

Efter planen skal Storbritannien udtræde af EU senest den 29. marts 2019, og udtrædelsen medfører formentlig, at EU's medlemsstater og Storbritannien skal indgå en særaftale om Storbritanniens medvirken i den fælles patentdomstol efter Brexit.

Det bliver spændende at se, hvad der kommer først; Den fælles patentdomstol eller Brexit.

DAHL følger udviklingen tæt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne