Nyheder

Skærpende krav til klarhed i udbudsmaterialet

Den seneste tid har Klagenævnet for Udbud afsagt flere kendelser, som kan anses som udtryk for et øget fokus på kravene til klarheden i udbudsgrundlaget i forbindelse med offentlige udbud.

I overensstemmelse med denne tendens, afsagde Klagenævnet for Udbud den 2. marts 2018 kendelse i en sag vedrørende uklarheder i udbudsmaterialet.

Fællesindkøb Fyn (Indklagede) udbød som offentligt udbud efter udbudsloven en rammeaftale om levering af hobby- og beskæftigelsesmaterialer til i alt 40 kommuner.

Indkøbsfællesskaberne afviste to af tilbuddene som ukonditionsmæssige, og besluttede at indgå kontrakt med den tredje tilbudsgiver. En af de afviste tilbudsgivere, AV Form A/S indgav klage til Klagenævnet for Udbud over afvisningen af deres tilbud, med den begrundelse, at udbudsmaterialet var uklart.

Indkøbsfællesskabernes begrundelse for afvisningen af AV Form A/s tilbud angik hovedsageligt, at AV Form A/S havde fejl i to varelinjer, hvorfor AV Form A/S dermed overskred et angiven mindstekrav i udbudsmaterialet. Fejlen i tilbudsmaterialet skyldtes, at parterne var uenige i forståelsen af ordet ”assorteret”.

Indkøbsfællesskaberne havde gjort gældende, at ”assorteret” i tilbudslisten skulle forstås som ”forskellig” eller forskellige. Klagenævnet konstaterede imidlertid, at betydningen af begrebet ”assorteret” hverken fremgik af udbudsbetingelserne eller vejledningen til tilbudslisten i øvrigt.

Som følge af ovenstående udtalte Klagenævnet videre: ”Da indkøbsfællesskaberne desuden ikke har godtgjort”, at ”assorteret” i branchen forstås som ”forskellige”, og da AV Forms anvendelse af ”assorteret” i sit eget katalog ikke kan tages som udtryk for samme forståelse af ordet, som indkøbsfællesskaberne har givet udtryk for under klagesagen, har indkøbsfællesskabernes brug af udtrykket ”assorteret” været uklar.”

Da ordregiver bærer risikoen for uklarheder i udbudsmaterialet, fandt Klagenævnet, at Indkøbsfællesskab Fyn - ved ikke at have taget AV Form A/S’ tilbud i betragtning – havde handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, og som følge heraf annullerede Klagenævnet tildelingsbeslutningen.

Ovennævnte tendens fra Klagenævnet for Udbud illustreres også ved en kendelse af den 15. februar 2018, hvor Klagenævnet fandt, at Fredensborg Kommune ikke tilstrækkeligt havde specificeret ét mindstekrav i udbudsmaterialet til tilbudsgivernes tekniske og faglige formåen, i form af indholdet af de referencer, som skulle angives i forbindelse med udbuddet. Den manglende specificering af mindstekravet medførte, at udbudsmaterialet var uklart, og som følge heraf blev tildelingsbeslutningen annulleret af klagenævnet.

Selvom der er tale om konkrete afgørelser, så følger ovennævnte kendelser en tendens, hvor der stilles skærpede krav til ordregiver om klarheder i udbudsmaterialet, særligt vedrørende formuleringen af minimumskrav, hvis manglende overholdelse fra tilbudsgivers side vil medføre pligt til afvisning af tilbuddet.

Såvel ordregiver, som leverandør bør således være opmærksomme på eventuelle uklarheder i henholdsvis udbudsmaterialer og i de tilbud, som afgives på offentlige kontrakter, idet uklarheder tolkes til ugunst for den part, som er ansvarlig for uklarheden.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne