Nyheder

Skærpende krav til klarhed i udbudsmaterialet

Den seneste tid har Klagenævnet for Udbud afsagt flere kendelser, som kan anses som udtryk for et øget fokus på kravene til klarheden i udbudsgrundlaget i forbindelse med offentlige udbud.

I overensstemmelse med denne tendens, afsagde Klagenævnet for Udbud den 2. marts 2018 kendelse i en sag vedrørende uklarheder i udbudsmaterialet.

Fællesindkøb Fyn (Indklagede) udbød som offentligt udbud efter udbudsloven en rammeaftale om levering af hobby- og beskæftigelsesmaterialer til i alt 40 kommuner.

Indkøbsfællesskaberne afviste to af tilbuddene som ukonditionsmæssige, og besluttede at indgå kontrakt med den tredje tilbudsgiver. En af de afviste tilbudsgivere, AV Form A/S indgav klage til Klagenævnet for Udbud over afvisningen af deres tilbud, med den begrundelse, at udbudsmaterialet var uklart.

Indkøbsfællesskabernes begrundelse for afvisningen af AV Form A/s tilbud angik hovedsageligt, at AV Form A/S havde fejl i to varelinjer, hvorfor AV Form A/S dermed overskred et angiven mindstekrav i udbudsmaterialet. Fejlen i tilbudsmaterialet skyldtes, at parterne var uenige i forståelsen af ordet ”assorteret”.

Indkøbsfællesskaberne havde gjort gældende, at ”assorteret” i tilbudslisten skulle forstås som ”forskellig” eller forskellige. Klagenævnet konstaterede imidlertid, at betydningen af begrebet ”assorteret” hverken fremgik af udbudsbetingelserne eller vejledningen til tilbudslisten i øvrigt.

Som følge af ovenstående udtalte Klagenævnet videre: ”Da indkøbsfællesskaberne desuden ikke har godtgjort”, at ”assorteret” i branchen forstås som ”forskellige”, og da AV Forms anvendelse af ”assorteret” i sit eget katalog ikke kan tages som udtryk for samme forståelse af ordet, som indkøbsfællesskaberne har givet udtryk for under klagesagen, har indkøbsfællesskabernes brug af udtrykket ”assorteret” været uklar.”

Da ordregiver bærer risikoen for uklarheder i udbudsmaterialet, fandt Klagenævnet, at Indkøbsfællesskab Fyn - ved ikke at have taget AV Form A/S’ tilbud i betragtning – havde handlet i strid med principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, og som følge heraf annullerede Klagenævnet tildelingsbeslutningen.

Ovennævnte tendens fra Klagenævnet for Udbud illustreres også ved en kendelse af den 15. februar 2018, hvor Klagenævnet fandt, at Fredensborg Kommune ikke tilstrækkeligt havde specificeret ét mindstekrav i udbudsmaterialet til tilbudsgivernes tekniske og faglige formåen, i form af indholdet af de referencer, som skulle angives i forbindelse med udbuddet. Den manglende specificering af mindstekravet medførte, at udbudsmaterialet var uklart, og som følge heraf blev tildelingsbeslutningen annulleret af klagenævnet.

Selvom der er tale om konkrete afgørelser, så følger ovennævnte kendelser en tendens, hvor der stilles skærpede krav til ordregiver om klarheder i udbudsmaterialet, særligt vedrørende formuleringen af minimumskrav, hvis manglende overholdelse fra tilbudsgivers side vil medføre pligt til afvisning af tilbuddet.

Såvel ordregiver, som leverandør bør således være opmærksomme på eventuelle uklarheder i henholdsvis udbudsmaterialer og i de tilbud, som afgives på offentlige kontrakter, idet uklarheder tolkes til ugunst for den part, som er ansvarlig for uklarheden.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne