Nyheder

Ny standardkontrakt om overtagelse af systemvedligeholdelse

Hvis man som myndighed eller virksomhed i sine eksisterende kontrakter har taget højde for at kunne overdrage vedligeholdelse og videreudvikling af allerede erhvervede it-systemer til 3. part, øger man sine muligheder for øget konkurrenceudsættelse og for leverandøruafhængighed.

Ved erhvervelse af en it-service vedrørende vedligeholdelse og videreudvikling af eksisterende systemer kræves en anden kontraktform end en klassisk kontrakt til systemanskaffelser.

DAHL Advokatfirma har i samarbejde med Bird & Bird og Trustworks udviklet en ny standardkontrakt til det danske marked, som adresserer en række af de problemstillinger, myndigheder og virksomheder bør være opmærksomme på i bestræbelserne på at sikre fleksibiliteten og uafhængigheden.

I kontrakten behandles blandt andet emner som:

Parternes respektive opgaver og forpligtigelser under den forberedende fase til etablering af systemvedligeholdelsen.

  • Problematikker omkring snitfladerne omkring samarbejdet med kundens øvrige it-leverandører, herunder en eventuel driftsoperatør.
  • Håndteringen af behovet for fleksibilitet, både mht. ændringer i aftalte ydelser samt op- og nedskaleringsmuligheder.
  • Leverandørernes forpligtigelser i forbindelse med ophør af kontrakten.

Et grundlæggende hensyn ved udarbejdelsen af kontrakten har været at sikre et bredt anvendelsesområde, hvorfor kontrakten i vid udstrækning giver leverandørerne mulighed for at byde ind med egne ydelsesbeskrivelser.

Tanken med kontrakten har således ikke været at ændre det faktiske indhold i en leverandørs ydelse, men derimod at stille en række grundlæggende tværgående krav til ydelsernes sammensætning og at få bekrevet forpligtigelser både i forbindelse med etablering af samarbejdet og ophøret af det.

Kontrakten er frigivet sammen med en vejledning, der behandler en række af de temaer, der bør behandles i bilagene i kontrakten. Både kontrakt og vejledning stilles vederlagsfrit til rådighed ved henvendelse til advokat Claus Sørensen, DAHL Advokatfirma, cfs@dahllaw.dk, telefon 20 25 05 99.

Tilmeld dig nyt fra DAHL

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information