Nyheder

Uhensigtsmæssigheder ved moms- og skattetjekket

Med virkning fra den 1. januar 2018 har Skatteministeriet og SKAT lanceret en ny assistanceydelse, som revisorer m.fl. kan udføre for små- og mellemstore virksomheder. Ydelsen går ud på, at virksomhederne kan få kontrolleret deres moms- og skatteforhold, og dermed kan få vished for, at de har selvangivet og momsangivet korrekt. Den nye ydelse kaldes Moms- og skattetjekket.

Hensigten med Moms- og skattetjekket er derfor at få rettet alle de ubevidste fejl, som særligt små- og mellemstore virksomheder laver i skatteansættelserne og momsindberetningerne.

Et af midlerne til at opnå den øgede regelefterlevelse, og til at få rettet en del af de ubevidste fejl, er at give de virksomheder, som får en erklæring på baggrund af et gennemført Moms- og skattetjek, en række fordele.

Rammerne omkring Moms- og skattetjekket er udviklet i et samarbejde mellem Skatteministeriet og FSR. Der er i første omgang tale om en to-årig forsøgsordning, der gælder for indkomstårene 2017 og 2018. Erfaringerne med Moms- og skattetjekket vil blive evalueret løbende.

Ved gennemførelsen af Moms- og skattetjekket skal revisor igennem 11 arbejdshandlinger. Disse 11 arbejdshandlinger er overordnet beskrevet som følger:

 1. Virksomhedens grunddata hos offentlige myndigheder
 2. Erklæring om årsregnskab
 3. Afstemninger
 4. Lovpligtige momskonti
 5. Momssandsynliggørelse
 6. Gennemgang af ej erhvervsmæssige udgifter
 7. Manglende omsætning
 8. Uberettiget momsfradrag
 9. Transaktioner med nærtstående parter
 10. Biler
 11. Bolig

 
Advokaterne Malene Britt Hansen og Troels Behnke Skak har udarbejdet en overordnet beskrivelse af Moms- og skattetjekket, som også kort gennemgår enkelte af de arbejdshandlinger som skal foretages i forbindelse med Moms- og skattetjekket. Herudover identificeres de væsentligste faldgruber, som virksomhederne og revisorerne skal være opmærksomme på ved gennemførelsen af Moms- og skattetjekket.

Gennemgangen af Moms- og skattetjekket, herunder de udvalgte arbejdshandlinger, indeholder bl.a. en beskrivelse af rammerne for Moms- og skattetjekket. Herudover gennemgås udvalgte punkter i arbejdshandlingerne. En række af arbejdshandlingerne kræver i øvrigt udførelse af en række stikprøvekontroller af virksomhedens bilag, og i denne forbindelse gennemgås omfanget af de stikprøvekontroller af bilag, som skal foretages i denne forbindelse.

Når revisor har gennemført de 11 arbejdshandlinger, og har korrigeret de fejl som er konstateret i forbindelse med gennemgangen, kan revisoren afgive en erklæring. Erklæringen er en erklæring uden sikkerhed (IFRS 4410-standard).

Erklæringen må kun afgives, hvis revisoren har foretaget alle de korrektioner, som er konstateret og som skal korrigeres.  Erklæringen kan således ikke afgives med forbehold. Denne korrektionsforpligtelse kan imidlertid give anledning til en række problemstillinger, herunder omfanget af korrektionerne og hvornår en korrektion åbenlyst ikke er foretaget til markedsværdien.

Det forhold at revisor har foretaget korrektionerne i forbindelse med Moms- og skattetjekket, kan desuden medføre, at betalingskorrektionsadgangen i LL § 2, stk. 5 mistes. Da korrektionen er en forudsætning for gennemførelsen af Moms- og skattetjekket, bør det derfor nøje overvejes, om tabet af betalingskorrektionsadgangen står mål med fordelene ved at gennemføre Moms- og skattetjekket.

Læs hele gennemgangen af Moms- og skattetjekket her

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

 • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne