Nyheder

Online markedspladser - sælger I jeres rettigheder for en slik?

Sælger din virksomhed tøj eller andre varer under egne brands via de større online platforme og markedspladser? Pas på, at I ikke samtidig sælger ud af jeres immaterielle rettigheder!

Vilkårene på flere større internationale platforme og markedspladser indeholder desværre ofte urimelige og meget byrdefulde bestemmelser, for de producenter som ønsker at benytte disse. Vi anbefaler derfor, at potentielle brugere af sådanne platforme og markedspladser er ekstra opmærksomme, inden vilkår underskrives, da en underskrift på vilkårene ultimativt kan betyde afkald på immaterielle rettigheder (dine brands) til beløb langt under markedsværdien.

En gennemgang af aftaler samt tillægsaftaler for de større online platforme og markedspladser viser, at vilkårene i høj grad favoriserer markedspladserne og samtidig stiller producenterne uforholdsmæssigt dårligt.

Som eksempel kan nævnes et sæt tillægsvilkår, som vi for nyligt er blevet bedt om at gennemgå for en kunde. Her ville en underskrift af tillægsaftalen have betydet, at markedspladsen i sagen til enhver tid, i aftalens løbetid, kunne købe alle immaterielle rettigheder til de brands, som kunden gennem en lang årrække havde indarbejdet, for et beløb på EURO 10.000.

Selvom det pågældende beløb umiddelbart i en skynding kan virke tillokkende, vil det i langt de fleste tilfælde slet ikke være en retvisende købesum for et brand.
Veletablerede brands er langt mere værd, og selv mindre etablerede brands vil over tid kunne blive meget værd. Under alle omstændigheder vil en total overdragelse sjældent være nødvendig.

En forkøbsret, som foreslået i eksemplet ovenfor, skaber en uligevægt mellem parterne, og findes desuden ubegrundet og decideret urimelig i forhold til den virksomhed, som ønsker at benytte markedspladsen.
Herudover indeholdte vilkårene bestemmelser om eksklusivitet og andre klausuler, som reelt set ville betyde, at markedspladsen kunne forhindre virksomheden i at opretholde den eksisterende samhandel gennem øvrige anvendte salgskanaler.

Som erhvervsdrivende – og som privatperson for den sags skyld – skal man altid nøje overveje, hvad man skriver under på, og ikke blot uden videre acceptere platformene og markedspladsernes påstand om, at vilkårene ikke kan forhandles.

I ovenstående tilfælde, kunne en underskrift have vist sig fatal for producenten, idet forkøbsretten ville skabe en juridisk ubalance ved at fastlåse prisen på producentens brands uden hensyntagen til markedsværdien af disse.

Overvejer I at sælge jeres varer på online platforme eller markedspladser, anbefaler vi, at I er påpasselige med, hvad I underskriver. Vi gennemgår gerne vilkårene med jer inden underskrift, for at sikre at I ikke bliver bundet i urimelig grad og i unødigt omfang. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne