Nyheder

Børnenes salg af forældrekøbslejlighder

Hvert år op til studiestart erhverver en række forældre lejligheder i de forskellige studiebyer med henblik på udlejning til deres børn. Men hvordan er det nu lige med afståelse, salg og skat?

Populært rubriceres disse transaktioner som forældrekøbslejligheder. Der er ikke tale om nogen lovfæstet definition herpå, men der er altså typisk tale om, at forældrene enten personligt eller gennem et selskab udlejer til deres børn. Et andet karakteristika er, at det aldrig har været forældrenes målsætning at bebo den pågældende lejlighed
– den er erhvervet med udlejning som formål.

For at kunne afstå en lejlighed skattefrit er det en betingelse, at ejeren eller dennes husstand har ”beboet” den pågældende lejlighed. Det pågældende barn etablerer selvstændig bopæl ved at flytte ind i lejligheden og er derfor ikke længere en del af forældrenes husstand. Forældrenes senere salg af den pågældende lejlighed kan derfor ikke ske skattefrit.

En del projekter om forældrekøbslejligheder tilrettelægges derfor sådan, at forældrene på et eller andet givent tidspunkt overdrager den pågældende lejlighed til deres barn, der bor til leje. Ved denne overdragelse anvendes forskellige værdiansættelsesregler. Disse vil ikke blive behandlet nærmere her, men der eksisterer nogle skabelonværdiansættelsesregler, der kan bruges.

Erhververen – det barn, der nu har studeret i et stykke tid – bebor ejendommen og kan på et tidspunkt, hvis vedkommende sælger ejendommen, som udgangspunkt sælge den skattefrit.

Beboelseskriteriet skal dog være opfyldt af barnet. Dette kan give særlige udfordringer ved forældrekøbslejligheder.

Beboelseskriteriet
Bestemmelsen, der giver mulighed for at realisere ejendomsavancer på en- og tofamilieshuse og ejerlejligheder skattefrit, foreskriver blot, at man skal have beboet ejendommen. Bestemmelsen foreskriver ikke nogen tidsmæssig dimension hertil. Over årene har der udviklet sig en praksis, der konkretiserer disse rammer. Denne praksis angiver, at beboelsen skal være af reel og permanent karakter og ikke blot på grund af et midlertidigt ophold. Når man skal vurdere, om denne ramme er opfyldt, ser man på ejerens faktiske ageren, og hvor lang tid man nu engang har beboet ejendommen som sådan.

Særlige udfordringer ved forældrekøbslejligheder
Den særlige udfordring, der kan være ved forældrekøbslejligheder, er, at børnene efter endt studier ofte forlader studiebyen til fordel for et job andetsteds. Den bolig, de derfor har, skal sælges. Dette skal sammenholdes med, at en del forældre venter med at overdrage lejligheden til deres børn indtil allersidst i børnenes studieperiode. Den periode, det pågældende barn derfor når at bebo ejendommen, kan være beskeden.

Østre Landsret har haft lejlighed til at tage stilling til en sådan situation. Et barn erhvervede af sin mor ved aftale af den 25. april 2008 en lejlighed for 1,4 mio. kr. Barnet havde i en årrække beboet ejerlejligheden som lejer. Den 28. april 2008 indgik barnet en formidlingsaftale med en ejendomsmægler vedrørende salg af ejerlejligheden, og den blev solgt ved en købsaftale af den 13. maj 2008 til en pris på 1.895.000 kr. Kort og godt realiseredes der herved en gevinst på 495.000 kr.

Landsretten vægtede følgende.

Under hensyn til, at der ikke skete nogen formel gældsovertagelse i forbindelse med barnets erhvervelse af ejendommen, at lejligheden blev overdraget til barnet til moderens købspris, at barnet indledte salgsbestræbelser umiddelbart efter erhvervelse af lejligheden, at barnet umiddelbart efter overdragelsen til tredjemand flyttede ind i en anden lejlighed tilhørende barnets mor, og at realkreditlånene først blev indfriet i forbindelse med videresalget til tredjemand, hvorefter størstedelen af provenuet blev overført til en konto tilhørende barnets far, fandt landsretten det ikke godtgjort, at barnets beboelse på tidspunktet for ejerskabet reelt var permanent beboelse.

Modstykket til en reel permanent beboelse er blot et midlertidigt ophold. Betingelsen for at realisere gevinsten skattefrit var således ikke til stede.

Den pågældende afgørelse kan tiltrædes – der skal noget mere til, herunder tidsmæssig og handelsmæssigt i forbindelse med en overdragelse fra forældre til børn, før en beboelse er reel og permanent og dermed opfylder kravene til, at man kan realisere en gevinst skattefrit. En optimering af en forældrekøbslejlighed kræver tid og planlægning.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne