Nyheder

Medlemskab af erhvervsklub i golfklub - Beskatning?

Med foråret og sommerens kommen søger en stor skare af danskere, der spiller golf, ud på de forhåbentligt veltrimmede golfarealer igen. Golfsæsonen kan begynde på ny.

Som alle andre aktiviteter koster det også noget af spille golf. Der findes en række forskellige ordninger af både erhvervsmæssig og privat karakter.

I det omfang man har et privat medlemskab af en golfklub, og man selv betaler dette medlemskab, udløser det naturligvis ingen skattemæssige konsekvenser ved at deltage i golfspillet i løbet af en sæson. Der, hvor der kan være en afgrænsning, er de erhvervsklubber og erhvervsmedlemsskaber, der i stor udstrækning er rundt omkring i de forskellige golfklubber.

En deltagelse i en erhvervsklub medfører typisk en eller anden form for reklame for den pågældende virksomhed. Herudover opnås der visse muligheder, f.eks. ved deltagelse i en golfturnering m.v.

Landsskatteretten har for nylig haft lejlighed til at tage stilling til en sådan ordning.

Der var her tale om et erhvervsdrivende selskab, der var medlem af en erhvervsklub, der fungerer som støtteforening til en golfklub, mod at betale et årligt kontingent herfor. SKAT havde anset kontingentet for skattepligtigt for en medarbejder, der via et holdingselskab var aktionær i det pågældende selskab. Betalingen ansås kort og godt som et frynsegode/personalegode.

Landsskatteretten fandt, at den primære interesse for virksomheden med medlemskabet var at blive nævnt som sponsor på en hjemmeside og på et skilt, og at det betalte kontingent på 7.500 kr. ekskl. moms ikke stod i misforhold hertil.

Som medlem af erhvervsklubben fik virksomheden mulighed for at lade en medarbejder deltage i fire årlige golfturneringer, som erhvervsklubben arrangerede mellem klubbens medlemmer.

Landsskatteretten fandt ikke, at deltagelsen i de pågældende kampe adskilte sig væsentligt fra deltagelse i forretningsmæssige receptioner eller netværk i virksomheder eller på restauranter. Da deltagelse i de fire golfturneringer endvidere krævede, at deltagerne var private medlemmer af golfklubben og kunne spille frit på golfbanen i forvejen, forelå der ikke nogen besparelse af private udgifter, hvorfor der ikke var grundlag for – hverken helt eller delvist – at beskatte medarbejderen med det kontingent, som virksomheden havde betalt.

Som afgørelsen er formuleret, vægtes det for det første, at man får en modydelse i form af reklame, hvor prisen står i forhold hertil. For det andet vægtes det, at den pågældende medarbejder ikke opnår nogen privatbesparelse ved at deltage i turneringerne – man skulle være privat medlem i forvejen for at kunne spille der. Respekterer man i hvert fald disse to rammer, synes der ikke at være noget grundlag for at beskatte hovedaktionærer eller andre ansatte af en virksomheds betaling for deltagelse i en erhvervsklub om golf. Deltagelse i golf kan altså både være privat og erhvervsmæssig og uden skattemæssige overraskelser – hvis man skænker det den fornødne omtanke!

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne