Nyheder

Beskatning af fri bil i flere år pga. én dags brug

Bare én dags privat brug af fri bil kan udløse beskatning over flere år, viser byretsdom.

Fri bil er et frynsegode, der typisk aftales mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager. Hvis det aftales, at arbejdstageren har fri bil, bliver arbejdstageren naturligvis beskattet heraf. I de situationer, hvor man indgår en sådan aftale med ”åbne øjne”, er der ikke overraskelser herved. Den måde, værdien af den fri bil opgøres, er nogenlunde objektiv.

Rammen for beskatning af fri bil

Fri bil bliver man beskattet af, hvis man har rådighed over det pågældende køretøj, som er ejet eller finansieret af arbejdsgiveren. Rådigheden skal vedrøre privat rådighed. Hvis man alene har erhvervsmæssig rådighed og kun anvender bilen erhvervsmæssigt, og bilen hele tiden er på arbejdspladsen ved arbejdsdagens begyndelse og parkeres der igen ved arbejdsdagens slutning, udløser det ikke nogen form for beskatning.

Den private rådighed er altså det skatteudløsende.

Konsekvens af én dags privat brug!

I praksis forekommer der en kategori af sager, hvor en skatteyder bliver ”opdaget” i at bruge et i øvrigt erhvervsmæssigt køretøj privat. Der er altså tale om en situation, hvor der ikke er aftalt nogen fri bil med arbejdstageren, men hvor arbejdstageren alligevel måske endda imod arbejdsgivers instruks har anvendt det pågældende køretøj privat. Spørgsmålet er, hvilke konsekvenser et sådant brug på én dag udløser.

Når man skal beskattes af fri bil, opererer man med en månedsregel. Har man rådighed over et køretøj, beskattes man for 1 måned ad gangen for hver måned, man har rådighed over køretøjet. Har man rådighed 1 dag, beskattes man af hele måneden. Den ene synsvinkel kunne derfor være, at det forhold, at man rent faktisk havde brugt et erhvervsmæssigt køretøj privat, medførte, at man blev beskattet af fri bil i 1 måned. En anden synsvinkel er, at man helt vender bevisbyrden rundt og beskatter i en ”lang periode”.

Det er desværre den sidste synsvinkel, der anvendes i praksis.

I en byretsdom fra foråret 2015 er dette ganske fint illustreret. Der var her tale om en skatteyder, der ubestridt i et enkelt tilfælde i 2011 havde anvendt en firmabil til privat kørsel. Konsekvensen af denne ene dags anvendelse var, at skatteyderen blev beskattet af privat rådighed over det pågældende køretøj for indkomstårene 2009, 2010 og 2011.

Det var herefter skatteyderen, der skulle afkræfte en formodning for, at bilen ikke havde været til rådighed for privat benyttelse i de tre år. Et samlet bevis kan f.eks. løftes ved at fremlægge et korrekt og løbende kørselsregnskab. Da bilen oprindeligt var tænkt som et erhvervsmæssigt køretøj, er der meget sjældent ført et sådant kørselsregnskab – et sådant regnskab vil jo ellers være overflødigt.

I den pågældende sag fra foråret 2015 og i en række andre sager var det herefter let for SKAT at konstatere, at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden for, at man ikke havde rådighed over det pågældende køretøj i alle tre år. Skatteyderen blev derfor beskattet af fri bil i alle tre år, fordi man havde brugt køretøjet én dag privat.

Særligt for hovedaktionærer

For hovedkationærer, der har bestemmende indflydelse på det pågældende selskab kan konsekvenserne blive endnu mere drastiske. Transaktioner mellem et selskab og den pågældende person er nemlig undergivet en såkaldt forlænget ligningsfrist. Man kan således gennemføre ændringer frem til 1. maj i det 6. år efter indkomstårets udløb. Det betyder, at indkomståret 2010 forældes 1. maj 2016. Hvis man f.eks. konstaterer, at en sådan hovedaktionær har brugt et erhvervsmæssigt køretøj privat i indkomståret 2013, kan det altså medføre beskatning af fri bil for alle indkomstårene 2010 til og med 2015.

Essensen af denne praksis er, at man enten har fri bil eller også absolut ikke anvender et erhvervsmæssigt køretøj til nogen form for privat anvendelse. Der skal være vandtætte skodder mellem de to muligheder.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne