Nyheder

Beskatning af fri bil i flere år pga. én dags brug

Bare én dags privat brug af fri bil kan udløse beskatning over flere år, viser byretsdom.

Fri bil er et frynsegode, der typisk aftales mellem en arbejdsgiver og en arbejdstager. Hvis det aftales, at arbejdstageren har fri bil, bliver arbejdstageren naturligvis beskattet heraf. I de situationer, hvor man indgår en sådan aftale med ”åbne øjne”, er der ikke overraskelser herved. Den måde, værdien af den fri bil opgøres, er nogenlunde objektiv.

Rammen for beskatning af fri bil

Fri bil bliver man beskattet af, hvis man har rådighed over det pågældende køretøj, som er ejet eller finansieret af arbejdsgiveren. Rådigheden skal vedrøre privat rådighed. Hvis man alene har erhvervsmæssig rådighed og kun anvender bilen erhvervsmæssigt, og bilen hele tiden er på arbejdspladsen ved arbejdsdagens begyndelse og parkeres der igen ved arbejdsdagens slutning, udløser det ikke nogen form for beskatning.

Den private rådighed er altså det skatteudløsende.

Konsekvens af én dags privat brug!

I praksis forekommer der en kategori af sager, hvor en skatteyder bliver ”opdaget” i at bruge et i øvrigt erhvervsmæssigt køretøj privat. Der er altså tale om en situation, hvor der ikke er aftalt nogen fri bil med arbejdstageren, men hvor arbejdstageren alligevel måske endda imod arbejdsgivers instruks har anvendt det pågældende køretøj privat. Spørgsmålet er, hvilke konsekvenser et sådant brug på én dag udløser.

Når man skal beskattes af fri bil, opererer man med en månedsregel. Har man rådighed over et køretøj, beskattes man for 1 måned ad gangen for hver måned, man har rådighed over køretøjet. Har man rådighed 1 dag, beskattes man af hele måneden. Den ene synsvinkel kunne derfor være, at det forhold, at man rent faktisk havde brugt et erhvervsmæssigt køretøj privat, medførte, at man blev beskattet af fri bil i 1 måned. En anden synsvinkel er, at man helt vender bevisbyrden rundt og beskatter i en ”lang periode”.

Det er desværre den sidste synsvinkel, der anvendes i praksis.

I en byretsdom fra foråret 2015 er dette ganske fint illustreret. Der var her tale om en skatteyder, der ubestridt i et enkelt tilfælde i 2011 havde anvendt en firmabil til privat kørsel. Konsekvensen af denne ene dags anvendelse var, at skatteyderen blev beskattet af privat rådighed over det pågældende køretøj for indkomstårene 2009, 2010 og 2011.

Det var herefter skatteyderen, der skulle afkræfte en formodning for, at bilen ikke havde været til rådighed for privat benyttelse i de tre år. Et samlet bevis kan f.eks. løftes ved at fremlægge et korrekt og løbende kørselsregnskab. Da bilen oprindeligt var tænkt som et erhvervsmæssigt køretøj, er der meget sjældent ført et sådant kørselsregnskab – et sådant regnskab vil jo ellers være overflødigt.

I den pågældende sag fra foråret 2015 og i en række andre sager var det herefter let for SKAT at konstatere, at skatteyderen ikke havde løftet bevisbyrden for, at man ikke havde rådighed over det pågældende køretøj i alle tre år. Skatteyderen blev derfor beskattet af fri bil i alle tre år, fordi man havde brugt køretøjet én dag privat.

Særligt for hovedaktionærer

For hovedkationærer, der har bestemmende indflydelse på det pågældende selskab kan konsekvenserne blive endnu mere drastiske. Transaktioner mellem et selskab og den pågældende person er nemlig undergivet en såkaldt forlænget ligningsfrist. Man kan således gennemføre ændringer frem til 1. maj i det 6. år efter indkomstårets udløb. Det betyder, at indkomståret 2010 forældes 1. maj 2016. Hvis man f.eks. konstaterer, at en sådan hovedaktionær har brugt et erhvervsmæssigt køretøj privat i indkomståret 2013, kan det altså medføre beskatning af fri bil for alle indkomstårene 2010 til og med 2015.

Essensen af denne praksis er, at man enten har fri bil eller også absolut ikke anvender et erhvervsmæssigt køretøj til nogen form for privat anvendelse. Der skal være vandtætte skodder mellem de to muligheder.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne