Nyheder

Ændringer af selskabsloven

Folketinget har den 29. maj 2018 vedtaget en række ændringer til selskabsloven, der skal forbedre rammevilkårene for at drive virksomhed i Danmark og derved styrke den fremtidige vækst.

De væsentligste ændringer gennemgås her:

Nedsættelse af kapitalkravet for aktieselskaber

Fra og med 1. juli 2018 sænkes kapitalkravet til et aktieselskab fra 500.000 kr. til 400.000 kr. for at

  • lette muligheden for at etablere et aktieselskab og omdanne et anpartsselskab til et aktieselskab, når selskabet rammer et udviklingsstadie, hvor det kan være en fordel at være et aktieselskab, idet der generelt knytter sig en særlig tillid til aktieselskaber blandt investorer og forretningsforbindelser og

  • harmonisere det danske kapitalkrav til kapitalkravene i vores nabolande

Implementeringsrådet anbefalede tilbage i 2016 at sænke kapitalkravet til direktivkravet (på 25.000 Euro svarende til 186.000 kr.) og opfordrede i den forbindelse regeringen til at lave et nabotjek.

Det af Erhvervsstyrelsen gennemførte nabotjek i 2017 viste, at Danmark har et højere kapitalkrav end nabolandene (bortset fra Norge), men at nabolandene imidlertid også har overimplementeret væsentligt i forhold til direktivkravet:

Land Kapitalkrav (Euro/Omregnet til DKR)
Norge 105.350 Euro/ca. 815.000 kr
Danmark 67.000 Euro/ca. 500.000 kr
Storbritannien 63.900 Euro/ca. 437.000 kr
Sverige 53.440 Euro/ca. 390.000 kr
Tyskland 50.000 Euro/ca. 372.000 kr
Holland 45.000 Euro/ca. 335.000 kr


Sænkelsen af kapitalkravet til 400.000 kr. medfører, at kravet om, at der til enhver tid skal være indbetalt minimum 25 % af selskabskapitalen, vil falde fra 125.000 kr. til 100.000 kr.

Ændringerne gælder også for partnerselskaber.

Registrering af reelle ejere ved selskabstiftelse og tvangsopløsning
Siden 23. maj 2017 har det været et krav, at danske virksomheder skulle registrere reelle ejere. Manglende registrering kan i dag alene sanktioneres med tvangsbøder og bødestraf.

Erfaringerne med registrering af legale ejere har vist, at administrativ udstedelse af tvangsbøder og bødestraf er uforholdsmæssigt krævende, og at krav om registrering af ejerforhold senest ved registrering af stiftelsen sikrer en større efterlevelse af reglerne.

Fra og med 1. juli 2018 bliver registrering af selskabets reelle ejere derfor en forudsætning for at kunne registrere selve selskabet, ligesom registrering af legale ejere og ledelsesmedlemmer er det i dag.

Der gives samtidig mulighed for, at et selskab kan blive tvangsopløst, hvis selskabet ikke har foretaget nogen form for registrering af reelle ejere. Selskabet vil modtage et varselsbrev med en frist på 4 uger til at få registreret reelle ejere.

Samme regler indføres i lov om erhvervsdrivende fonde og lov om visse erhvervsdrivende virksomheder. Da registrering ikke er en betingelse for at drive et interessentskab eller et kommanditselskab, vil et interessentskab og et kommanditselskab dog ikke kunne tvangsopløses.

Omdannelse af virksomheder med begrænset ansvar til aktieselskaber
Fra og med 1. juli 2018 bliver det også muligt at omdanne selskaber med begrænset ansvar (S.M.B.A.) samt foreninger med begrænset ansvar (F.M.B.A.) til aktieselskaber. I dag er det alene andelsselskaber med begrænset ansvar (A.M.B.A.), der kan omdanne sig til aktieselskaber.

Apportindskud ved omregistrering af iværksætterselskab til anpartsselskab
Efter de nuværende regler kan selskabskapitalen i et iværksætterselskab kun indskydes eller forhøjes i kontanter.

Fra og med 1. juli 2018 bliver det muligt at foretage indskud af andre værdier end kontanter (også kaldet apportindskud) i et iværksætterselskab, hvis beslutningen om kapitalforhøjelsen træffes samtidig med en beslutning om omregistrering til anpartsselskab.

Samtidig slettes kravet om, at det skal være ”på beslutningstidspunktet” for omregistrering til anpartsselskab, at iværksætterselskabet skal have en selskabskapital og en reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag, der udgør mindst 50.000. Herved bliver det – i overensstemmelse med Erhvervsstyrelsens hidtidige formålsfortolkning – muligt at beslutte en omregistrering mod en samtidig kapitalforhøjelse til 50.000 kr. eller mere i de situationer, hvor der ikke er genereret et overskud i iværksætterselskabet og der dermed ikke findes en tilstrækkelig reserve til opbygning af selskabets kapitalgrundlag.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne