Nyheder

Har du uretmæssigt fået inddrevet gæld til det offentlige af SKAT?

Hvis en borger eller virksomhed har fået inddrevet gæld til det offentlige via SKAT eller frivilligt har betalt gæld til det offentlige i perioden fra 1. september 2013 til 7. september 2015, kan der være sket fejl i inddrivelsen, som giver anledning til et tilbagebetalingskrav. En ny ændringslov begrænser de sager, som SKAT af egen drift skal genoptage. Det er derfor vigtigt, at du som borger eller virksomhed selv søger om genoptagelsen senest den 7. september 2018, hvis du vil have mulighed for at få penge tilbage.

Det er nu muligt at anmode SKAT om genoptagelse, hvis SKAT uretmæssigt har inddrevet en borgers eller virksomheds gæld til det offentlige, eller der er sket frivillig betaling af gælden. Ved inddrivelse af gæld forstås modregning, tvungen betalingsordning, lønindeholdelse og udlæg m.v. Herudover kan der være sket betaling frivilligt eller i henhold til en erindringsskrivelse.

I dette indlæg gennemgår vi de betingelser du eller din virksomhed skal opfylde for at kunne få en sag genoptaget.

Inddrivelsen eller betalingen skal være sket i perioden fra 1. september 2013 til 7. september 2015

SKAT anvendte EFI (Ét Fælles Inddrivelsessystem) og DMI (DebitorMotorInddrivelse) til at inddrive borgere og virksomheders gæld til det offentlige i perioden fra den 1. september 2013 til den 7. september 2015. Den 8. september 2015 blev al automatisk inddrivelse af gæld til det offentlige suspenderet på grund af fejl og problemer med systemet.

Det har siden vist sig, at der er sket uretmæssig inddrivelse og frivillig betaling i en række af sager i perioden fra den 1. september 2013 til den 7. september 2015. Inddrivelsen er sket enten som følge af sagsbehandlingsfejl eller som følge af, at den fordring, der blev inddrevet, var forældet.

SKAT er nu i gang med at rydde op i disse gamle sager, og i den forbindelse har Folketinget den 5. april 2018 vedtaget L 148 (lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark). Med L 148 er det afgrænset, hvilke sager SKAT skal genoptage af egen drift.

Hvis SKAT ikke genoptager en sag af egen drift, kan der kun ske genoptagelse efter anmodning fra borgeren eller virksomheden. Der er givet en meget kort frist til at anmode om genoptagelse.

Hvilke sager genoptager SKAT af egen drift?

SKAT skal kun genoptage sager af egen drift, hvis det samlede beløb, der er inddrevet eller indbetalt på den enkelte fordring i perioden fra 1. september 2013 til 7. september 2015, udgør mindst DKK 3.000.

De uretmæssigt inddrevne fordringer kan eksempelvis være moms, biblioteks- og parkeringsafgifter, A-skat, medielicens og manglende afdrag på SU-lån m.v.

Hvis SKAT genoptager en sag af egen drift, har de berørte borgere eller virksomheder allerede modtaget meddelelse herom inden den 1. maj 2018. Det er kun den/de fordringer, som fremgår af underretningen, som vil være omfattet af genoptagelsen af egen drift.

Når SKAT genoptager sagen, vurderes det, om inddrivelsen er sket uretmæssigt. Hvis en borger eller virksomhed har et tilbagebetalingskrav som følge af den uretmæssige inddrivelse eller betaling, vil det inddrevne blive tilbagebetalt og forrentet med procesrente.

Hvis borgeren eller virksomheden har anden gæld til det offentlige, kan tilbagebetalingskravet blive modregnet i den øvrige gæld.

Anmodning om genoptagelse: Har du uretmæssigt fået inddrevet gæld til det offentlige?

Har du på nuværende tidspunkt ikke modtaget underretning fra SKAT vedrørende genoptagelse, eller er den inddrevne fordring under DKK 3.000, skal du anmode SKAT om genoptagelse.

Fristen for at indsende anmodningen er ganske kort. Anmodningen skal være modtaget senest den 7. september 2018, ellers vil SKAT afvise anmodningen.

Du kan anmode om genoptagelse uanset størrelsen af det beløb, der er inddrevet eller frivilligt indbetalt.

Anmodningen kan indsendes på blanket 51.062. Det er vores anbefaling, at anmodning om genoptagelse indsendes i god tid inden den 7. september 2018.

Har du spørgsmål eller ønsker du hjælp til at anmode om genoptagelse?

Vores specialister er klar til at svare på spørgsmål vedrørende anmodning om genoptagelse. Er din virksomhed involveret i en sag om uretmæssig inddrivelse gæld til det offentlige, er du velkommen til at kontakte en af vores specialister for en drøftelse af dine muligheder.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne