Nyheder

Kommuners erstatningsansvar for tilstopning af kloakledninger

I en nyere landsretsafgørelse vedrørende en kommunes erstatningsansvar slår retten fast, at det ikke er tilstrækkeligt, at en kommune tidligere er gjort opmærksom på, at der er problemer med optrængende vand. Skadelidte skal dokumentere, at der er grundlag for et skærpet tilsyn. Få indblik i den konkrete sag.

Sagens detaljer

Den 12. december 2014 tilstoppede en rørunderføring i kommune A, hvilket resulterede i, at kælderen i en nærtliggende ejendom blev oversvømmet, og ejendommens ejer led et økonomisk tab.

Den konkrete sag drejede sig om, hvorvidt kommunen havde iagttaget sin tilsyns- og vedligeholdelsespligt, herunder hvorvidt kommunen burde have iværksat et skærpet tilsyn med den pågældende rørunderføring.

Kommunen havde overtaget driften af rørunderføringen i forbindelse med kommunesammenlægningen i 2008.

Der var under sagen uenighed om, hvorvidt kommunen, i perioden fra sammenlægning frem til den 12. december 2014, havde fået henvendelser vedrørende tilstopning af rørunderføringen og i bekræftende fald, hvorvidt henvendelserne burde have givet kommunen anledning til at iværksætte et skærpet tilsyn med rørunderføringen.

Kommunen havde ikke registeret henvendelser, men et vidne oplyste under sagen, at vidnet havde rettet henvendelse til kommunen tre gange siden kommunesammenlægningen i forbindelse med optrængende vand i vejsideristene.

Landsretten lagde til grund, at vidnet havde haft rettet henvendelse til kommunen, men at dette ikke i sig selv var tilstrækkeligt til at fastslå, at henvendelserne burde have givet kommunen anledning til at iværksætte særlige tiltag for at undgå tilstopning.

Landsretten stadfæstede således byrettens dom.

DAHL Advokatfirma bemærker

Kommuner er tidligere blevet pålagt erstatningsansvar ved, at de efter en tilstopning ikke har iværksat tiltag for at undgå fremtidige tilstopninger, jf. bl.a. FED 2001.2427.

I nærværende sag havde skadelidte dog ikke løftet bevisbyrden for, at henvendelserne burde have givet kommunen anledning til at iværksætte særlige tiltag, hvorfor landsretten frifandt kommunen. Det er således ikke tilstrækkeligt, at en kommune tidligere er gjort opmærksom på, at der er problemer med optrængende vand. Skadelidte skal dokumentere, at der er grundlag for et skærpet tilsyn.

Hvornår der er grundlag for at føre et skærpet tilsyn, nævner dommen ikke noget om. Men hvis der tidligere har været problemer, og hvis disse har givet anledning til materielskade, eller hvor der har været overhængende fare herfor, har kommunen højst sandsynligt en skærpet tilsynspligt.

Sagen blev for kommunen ført af advokat Jeppe Skødebjerg Møller, DAHL Advokatfirma.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne