Nyheder

Høringsforslag om ny medarbejderaktieordning

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev ved Finansloven for 2016 enige om at genindføre muligheden for at tildele medarbejdere aktieløn i virksomheden på gunstige vilkår. I forlængelse heraf har Skatteministeriet nu sendt et lovforslag i høring om gunstigere skatteregler for aktier samt købe- og tegningsretter, som tildeles medarbejdere. Den foreslåede ordning svarer i det væsentlige til den tidligere gældende medarbejderaktieordning i Ligningslovens § 7 H, der blev afskaffet i november 2011.

De nuværende regler

Efter de nugældende regler skal personer, der som led i deres ansættelsesforhold modtager aktier eller købe-/tegningsretter til aktier, beskattes af værdien af aktierne m.v. som almindelig lønindkomst (inkl. AM-bidrag), dvs. med op til ca. 56 % skat.

For aktiers vedkommende sker beskatningen i det indkomstår, hvori medarbejderen får tildelt aktierne. For købe-/tegningsretternes vedkommende er der under visse betingelser mulighed for at udskyde beskatningen indtil det tidspunkt, hvor medarbejderen udnytter købe- eller tegningsretten til at erhverve aktier.

Arbejdsgiveren har fradragsret for værdien af tildelte aktier og købe-/tegningsretter til aktier som almindelig lønudgift.

Høringsforslaget

Med den foreslåede medarbejderaktieordning vil personer, der som led i deres ansættelsesforhold modtager aktier eller købe-/tegningsretter til aktier, ikke blive beskattet af værdien heraf som løn men i stedet som aktieavance. Aktieavance beskattes med op til 42 % skat, og for medarbejderen er beskatningen derfor mere lempelig end almindelig lønbeskatning.

I tillæg hertil sker beskatningen af medarbejderen først på det tidspunkt, hvor medarbejderen sælger de erhvervede aktier. For medarbejderen udskydes beskatningstidspunktet således væsentligt i forhold til de nugældende regler.

Reglerne finder kun anvendelse, hvis en række betingelser er opfyldt. De væsentligste betingelser er:

  • arbejdsgiveren og medarbejderen skal indgå en aftale om, at reglerne skal finde anvendelse, 
  • aktierne er ydet af arbejdsgiverselskabet eller et hermed forbundet koncernselskab, 
  • medarbejderen kan højst modtage aktier samt købe- eller tegningsretter til en værdi svarende til højst 10 % af medarbejderens årsløn, og
  • tildelte købe- og tegningsretter må ikke overdrages af medarbejderen til andre

Selskaber, der agter at tilbyde sine ansatte at erhverve aktier m.v. efter den foreslåede ordning, kan selv afgøre, om alle ansatte eller kun nogle ansatte skal have tilbud herom.

Selskabet har – i modsætning til de nuværende medarbejderaktieordninger – ikke fradragsret for udgifterne, dvs. værdien af tildelte aktier m.v.

De nye regler forventes at træde i kraft den 1. juli 2016, og skal have virkning for aftaler om tildeling af aktier mv., der indgås den 1. juli 2016 eller senere. 

Lovforslaget er sendt i høring til en række organisationer med frist den 1. marts 2016. Herefter vil Skatteministeren fremsætte lovforslaget i Folketinget.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne