Nyheder

Høringsforslag om ny medarbejderaktieordning

Regeringen, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti blev ved Finansloven for 2016 enige om at genindføre muligheden for at tildele medarbejdere aktieløn i virksomheden på gunstige vilkår. I forlængelse heraf har Skatteministeriet nu sendt et lovforslag i høring om gunstigere skatteregler for aktier samt købe- og tegningsretter, som tildeles medarbejdere. Den foreslåede ordning svarer i det væsentlige til den tidligere gældende medarbejderaktieordning i Ligningslovens § 7 H, der blev afskaffet i november 2011.

De nuværende regler

Efter de nugældende regler skal personer, der som led i deres ansættelsesforhold modtager aktier eller købe-/tegningsretter til aktier, beskattes af værdien af aktierne m.v. som almindelig lønindkomst (inkl. AM-bidrag), dvs. med op til ca. 56 % skat.

For aktiers vedkommende sker beskatningen i det indkomstår, hvori medarbejderen får tildelt aktierne. For købe-/tegningsretternes vedkommende er der under visse betingelser mulighed for at udskyde beskatningen indtil det tidspunkt, hvor medarbejderen udnytter købe- eller tegningsretten til at erhverve aktier.

Arbejdsgiveren har fradragsret for værdien af tildelte aktier og købe-/tegningsretter til aktier som almindelig lønudgift.

Høringsforslaget

Med den foreslåede medarbejderaktieordning vil personer, der som led i deres ansættelsesforhold modtager aktier eller købe-/tegningsretter til aktier, ikke blive beskattet af værdien heraf som løn men i stedet som aktieavance. Aktieavance beskattes med op til 42 % skat, og for medarbejderen er beskatningen derfor mere lempelig end almindelig lønbeskatning.

I tillæg hertil sker beskatningen af medarbejderen først på det tidspunkt, hvor medarbejderen sælger de erhvervede aktier. For medarbejderen udskydes beskatningstidspunktet således væsentligt i forhold til de nugældende regler.

Reglerne finder kun anvendelse, hvis en række betingelser er opfyldt. De væsentligste betingelser er:

  • arbejdsgiveren og medarbejderen skal indgå en aftale om, at reglerne skal finde anvendelse, 
  • aktierne er ydet af arbejdsgiverselskabet eller et hermed forbundet koncernselskab, 
  • medarbejderen kan højst modtage aktier samt købe- eller tegningsretter til en værdi svarende til højst 10 % af medarbejderens årsløn, og
  • tildelte købe- og tegningsretter må ikke overdrages af medarbejderen til andre

Selskaber, der agter at tilbyde sine ansatte at erhverve aktier m.v. efter den foreslåede ordning, kan selv afgøre, om alle ansatte eller kun nogle ansatte skal have tilbud herom.

Selskabet har – i modsætning til de nuværende medarbejderaktieordninger – ikke fradragsret for udgifterne, dvs. værdien af tildelte aktier m.v.

De nye regler forventes at træde i kraft den 1. juli 2016, og skal have virkning for aftaler om tildeling af aktier mv., der indgås den 1. juli 2016 eller senere. 

Lovforslaget er sendt i høring til en række organisationer med frist den 1. marts 2016. Herefter vil Skatteministeren fremsætte lovforslaget i Folketinget.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af DAHL Advokatfirmas nyhedsbrev DAHL Nyt

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Virksomheds- og kontaktoplysninger: 

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr. 37 31 00 85

Vi kan kontaktes via e-mail: mail@dahllaw.dk eller telefon: 88 91 91 91 indenfor vores åbningstider, som er:

mandag – torsdag kl. 08:00 – 16:00
fredag kl. 08.00 – 15.00

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler som udgangspunkt alene dit oplyste navn og din oplyste e-mailadresse – dette er for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen/nyhedsbrevet er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen/nyhedsbrevet slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies. Læs om cookies her 

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve med artikler, kurser, ledige stillinger og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring vores forretning eller om vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Du skal dog være opmærksom på, at vi i anden sammenhæng kan have indsamlet din e-mail adresse, og at vi i sådanne tilfælde kan anvende den til de formål, som den er indsamlet til.

De oplysninger, vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet, bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger underleverandører (databehandlere) til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbydere er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender et system, som er udarbejdet af Konform A/S, til udsendelse af nyhedsbreve, Konform A/S hoster herudover vores hjemmeside. IT Relation A/S drifter i øvrigt vores IT.  

Konform A/S og IT Relation A/S opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve mv. fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke, og generelt kan du forvente at modtage materiale fra os ca. en gang om måneden.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid afmelde dig nyhedsbrevet og derefter tilmelde dig igen – f.eks. hvis du har ændret din e-mailadresse.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse og navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev, du modtager fra os. 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse og navn.

Du skal dog være opmærksom på, at vi kan have dine oplysninger fra anden sammenhæng også. Hvis vi har det, kan vi fortsat behandle sådanne oplysninger efter det samtykke eller anden behandlingshjemmel, som vi har, hvis du framelder dig nyhedsbrevet.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

Du har ret til indsigt og til at modsætte dig videre behandling af dine oplysninger

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi behandler oplysninger om dig, som er urigtige eller vildledende, har du også ret til at kræve oplysningerne berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for videre behandling.

Hvis du ikke længere ønsker at modtage vores nyhedsbrev, kan du også til enhver tid tilbagekalde dit samtykke.

Hvis du mener, at vi behandler dine oplysninger forkert eller i strid med lovgivningen, kan du klage over behandlingen til Datatilsynet.

Du kan læse mere om persondata og dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside, som du finder her

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne