Nyheder

Lovforslag til ændring af aktieoptionsloven: Større aftalefrihed og klarhed i optionsaftaler

Beskæftigelsesministeren har sendt et forslag til ændring af lov om brug af køberet eller tegningsret til aktier m.v. i ansættelsesforhold (”aktieoptionsloven”) i høring. Forslaget indeholder en udvidelse af friheden til at indgå aftaler om behandlingen af medarbejderes tildelte købe- eller tegningsrettigheder ved fratræden. Denne aftalefrihed giver virksomhederne friere hænder, når de indgår aftaler med medarbejdere om blandt andet aktieoptioner.

Formålet med ændringsforslaget

Formålet med lovforslaget om ændring af aktieoptionsloven er at skabe aftalefrihed og klarhed i forhold til optionsaftalerne for at fremme anvendelsen heraf til gavn for både virksomheder og medarbejdere. Særligt skal lovændringen gøre anvendelsen af optioner attraktiv for nyetablerede virksomheder, der befinder sig i en vækstfase, hvor mulighederne for traditionel aflønning kan være begrænsede.

Den gældende aktieoptionslovs begrænsninger af aftalefriheden

Aktieoptionsloven finder anvendelse på aftaler mellem virksomheder og medarbejdere om at købe eksisterende – eller tegne nyudstedte – aktier eller anparter på et senere tidspunkt. Det er således afgørende for lovens anvendelse, at der er tale om en modningsperiode. Loven omfatter således ikke ordninger, hvor en medarbejder får tildelt aktier eller anparter uden at skulle afvente en modningsperiode.

I den nuværende aktieoptionslov er der begrænset aftalefrihed i forhold til behandlingen af allerede tildelte købe- eller tegningsrettigheder. Afhængig af omstændighederne omkring ansættelsesforholdets ophør kan medarbejderen være berettiget til at udnytte allerede tildelte købe- eller tegningsrettigheder, efter at medarbejderen er fratrådt. Desuden kan medarbejderen få tildelt en til afskedigelsestidspunktet forholdsmæssig del af de købs- eller tegningsrettigheder, som medarbejderen ville være berettiget til, såfremt der ikke var sket afskedigelse.

De to tilfælde gælder i de såkaldte ”good leaver”-situationer, der overordnet dækker over situationer, hvor ophøret af ansættelsesforholdet skyldes virksomhedens forhold. I den nuværende aktieoptionslov kan disse forhold ikke fraviges til ugunst for medarbejderen.

Ændringsforslagets udvidelse af aftalefriheden

Med den nuværende ordlyd af ændringsforslaget ophæves de ufravigelige regler om, at medarbejderen i ”good leaver”-situationen har ret til at beholde tildelte købe- eller tegningsrettigheder og desuden få tildelt en forholdsmæssig andel. Det vil i stedet være op til parterne frit at aftale, at tildelte købe- eller tegningsrettigheder frafalder på fratrædelsestidspunktet uanset årsagen til ansættelsesforholdets ophør.

Desuden indeholder ændringsforslaget en bestemmelse om, at det kan aftales, at aktier eller anparter erhvervet på baggrund af aftaler efter aktieoptionsloven kan tilbagekøbes af virksomheden til markedspris i forbindelse med medarbejderens fratræden. For at en sådan aftale kan indgås, er det ifølge bemærkningerne til ændringsforslaget et krav, at aktierne eller anparterne i henhold til ordningen skal være omsættelige på det åbne marked.

Ud over at loven fremadrettet også gælder for Grønland og Færøerne, berøres øvrige bestemmelser i aktieoptionsloven ikke af det nuværende udkast til ændringsforslaget, hvorfor der blandt andet fortsat er krav til indholdet af oplysningerne i en aktieoptionsaftale. Derudover vil lovens bestemmelser fortsat ikke kunne fraviges til ugunst for medarbejderen. Konkret betyder dette blandt andet, at der ikke kan indgås aftaler om tilbagekøb til en værdi under markedsprisen ved fratræden.

Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2018. I forslaget er der lagt op til, at ændringen træder i kraft den 1. januar 2019. Det fulde udkast til ændringsforslaget inklusiv bemærkninger hertil kan læses her.

I DAHL Advokatfirma følger vi løbende udviklingen og orienterer om lovændringen i dens fulde form, når denne er på plads. Har du spørgsmål til lovforslagets betydning for din virksomhed, eller har du generelt behov for rådgivning om optionsaftaler og øvrige incitamentsordninger, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne