Nyheder

Den nye ferielov – overgangen til samtidighedsferie

Sommerferien er for de flestes vedkommende overstået. Vi optjener og afholder fortsat ferie, som vi har gjort længe. Den 1. maj 2019 starter det næste ferieår. Dette ferieår bliver det sidste hele ferieår, ”som vi kender det”. Den nye ferielov træder nemlig i kraft den 1. september 2020. Arbejdsgivere såvel som medarbejdere skal derfor forholde sig til nye begreber såsom ”samtidighedsferie”. Få indblik i betydningen af samtidighedsferie og hvordan overgangen til den nye ferieordning bliver.

Fra adskilte optjeningsår og ferieår til samtidighedsferie

Hovedformålet med den nye ferielov er, at man som ny på arbejdsmarkedet skal have mulighed for at afholde betalt ferie i det første år af sit arbejdsliv. Dette formål er blandt andet motiveret af EU-Kommissionens kritik af den nuværende ordning i ferieloven med forskudt optjening og afholdelse af ferie.

Den nuværende ordning er indrettet således, at ferie optjenes i kalenderår og afholdes i perioden fra det følgende års 1. maj og ét år frem. Den ferie, mange netop har afholdt i juli måned i år, er således som udgangspunkt optjent i kalenderåret 2017. Denne ordning har dog skabt den udfordring, at medarbejdere, der er nye på arbejdsmarkedet, hidtil har kunnet risikere ikke at kunne afholde betalt ferie i de første knap 1½ år af ansættelsen.

Dette er i den nye ferielov konkret løst med indførelsen af samtidighedsferie, hvorefter det vil være muligt at afholde ferie i takt med, at ferien optjenes.

Den nye ferielov giver, ligesom den nuværende, ret til 5 ugers ferie, og betaling heraf er stadig betinget af optjening. Efter den nye ferielov kan den optjente ferie imidlertid afholdes i samme ferieår, som den er optjent. Der optjenes fortsat 2,08 feriedage om måneden.

Den nye ordning - ferieår og ferieafholdelsesperiode

Ferieåret vil fra den 1. september 2020 være placeret fra 1. september til det følgende års 31. august. Det første ferieår med den nye ordning med samtidighedsferie bliver således 1. september 2020 til 31. august 2021. Placering af ferien skal fremover ske indenfor en ferieafholdelsesperiode, som dækker ferieåret og frem til den følgende 31. december. Ferieafholdelsesperioden er gjort længere end selve ferieåret for at opnå en smidighed i mulighederne for afholdelse af ferie.

Medarbejdere har ret til at få mindst 4 ugers optjent ferie placeret i ferieåret og mindst 3 uger heraf som hovedferie i perioden fra 1. maj til 30. september.

Ferien skal fortsat aftales med medarbejderne, og alternativt varsles med 3 måneder for hovedferien og 1 måned for restferie. Der vil fremover ikke være mulighed for at aftale en forkortelse af dette varsel i ansættelseskontrakten, idet der efter den nye ferielov alene kan aftales et kortere varsel for ferieafholdelse i en aktuel og konkret situation.

Med den nye ferielov er der også indført mulighed for, at en medarbejder kan holde betalt ferie først, og bagefter optjene retten til betalingen. Der afholdes fortsat ferie med løn eller feriegodtgørelse. Reglerne for, om en medarbejder modtager det ene eller det andet, er ikke ændret.

Overgangsperiode

Som nævnt ovenfor starter det første ferieår med samtidighedsferie den 1. september 2020. For at overgangen fra det nuværende feriesystem til det nye ikke belaster arbejdsgiverne, er der indført en overgangsordning.

Ordningen betyder, at ferie optjent fra 1. september 2019 til 1. september 2020 indefryses og ikke udbetales, før medarbejderen forlader arbejdsmarkedet. Periodiseringen sikrer, at medarbejderne, der har optjent fuld ferie i år 2019 frem til indefrysningen starter, har knap 17 dages ferie til rådighed i ferieperioden henover sommeren 2020, hvorefter overgangen til samtidighedsferie træder i kraft.

Lovteksten til den nye ferielov kan læses her.

Vores specialister står klar til at svare på spørgsmål om den nye ferielov og de konsekvenser, loven har for netop din virksomhed. I løbet af efteråret 2018 og foråret 2019 tilbyder vi kurser i den nye ferielov. Hold dig orienteret ved at tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne