Nyheder

Konkurrenceankenævnet stadfæster afgørelse om ulovlig aftale om kundedeling

Konkurrenceankenævnet har i en sag af 12. juni 2018 stadfæstet konkurrencerådets afgørelse om at anse aftaler om kundedeling på markedet for afsætning af distribution af adresseløse forsendelser i Danmark for ulovlige. Få indblik i den konkrete afgørelse, som understreger, at aftaler mellem (potentielle) konkurrenter om noget så følsomt som henvendelser til hinandens kunder er klart i strid med konkurrencereglerne.

Sagen omhandlede to mediebureauer, Mediacenter Danmark og MPE Distribution, som i perioden 2013-2014 havde indgået en samarbejdsaftale om fælles indkøb af distribution af adresseløse forsendelser. I samarbejdsperioden drøftede Mediacenter Danmark og MPE Distribution løbende over SMS, hvilke kundeemner MPE Distribution måtte kontakte alt afhængig af, om Mediacenter Danmark i forvejen havde kontakt til eller en aftale med den pågældende kunde.

I januar 2015 henvendte en kilde sig til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen med oplysninger om ovenstående forhold. Som følge heraf iværksatte Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen en kontrolundersøgelse hos de involverede parter og indbragte på baggrund heraf sagen for Konkurrencerådet.

Konkurrencerådet fandt, at Mediacenter Danmark og MPE Distribution havde handlet i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1 ved at have indgået en aftale og samordnet praksis om kundeopdeling.

Mediacenter Danmark ankede afgørelsen til Konkurrenceankenævnet med påstand om ophævelse af Konkurrencerådets afgørelse. Mediacenter Danmark henviste til, at den reelle samhandel mellem Mediacenter Danmark og MPE Distribution skulle vurderes som et agentforhold (et såkaldt vertikalt aftaleforhold), idet MPE Distribution reelt solgte Mediacenter Danmarks produkt. Derfor mente Mediacenter Danmark ikke, at konkurrencelovens § 6 fandt anvendelse.

Konkurrenceankenævnet stadfæstede Konkurrencerådets afgørelse og fremhævede blandt andet følgende:

Konkurrenceankenævnet tiltræder efter oplysningerne fra MPE og sms-korrespondancen mellem selskaberne, at de to selskaber tillige havde indgået en aftale om deling af kunder i forbindelse med afsætningen af distributionsydelserne. Det fremgår direkte af sms-korrespondancen, at begge selskaber afsatte distributionsydelserne til samme kundegruppe og således fungerede i samme omsætningsled.

På baggrund af sagens oplysninger fastslog Konkurrenceankenævnet, at forholdet mellem Mediacenter Danmark og MPE Distribution ikke kunne anses for et agentforhold. På den baggrund tiltrådte Konkurrenceankenævnet Konkurrencerådets afgørelse om, at der var tale om en horisontal aftale, som havde til formål at begrænse konkurrencen.

I forlængelse heraf fastslog Konkurrenceankenævnet desuden, at aftalen ikke var omfattet af gruppefritagelsesbestemmelsen i konkurrencelovens § 10, idet bestemmelsen ikke finder anvendelse på aftaler mellem konkurrerende virksomheder. 

Aftalen mellem de to mediebureauer udgjorde derfor en aftale om ulovlig kundedeling i strid med konkurrencelovens § 6, stk. 1. Sagen er overdraget til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK).

Afgørelsen opretholder den klare praksis, at aftaler mellem (potentielle) konkurrenter om noget så følsomt som henvendelser til hinandens kunder – i dette tilfælde aftaler om ikke at kontakte hinandens kunder – er klart i strid med konkurrencereglerne og er et område, som myndighederne har tænkt sig at slå hårdt ned på.

I DAHL har vi bred og dyb erfaring med konkurrencelovgivningen. Vores rådgivning omfatter både forebyggelse af konkurrenceproblemer og verserende konkurrencesager. Du er altid velkommen til at kontakte vores specialister, hvis du har behov for kompetent rådgivning vedrørende en konkurrenceretlig problemstilling.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne