Nyheder

Ny afgørelse ændrer på den hidtidige opfattelse af konsortiumaftalers lovlighed

Sø- og Handelsretten har netop ophævet Konkurrencerådets afgørelse i sag om vejstribekonsortium. To virksomheder handlede således ikke i strid med konkurrencelovens § 6, da de som konsortium bød samlet på opgaver om udførelse af vejstribemarkering udbudt af vejdirektoratet. Dette på trods af, at virksomhederne havde kapacitet til at byde på delopgaver hver for sig. Få indblik i den konkrete afgørelse, som ændrer den hidtidige opfattelse af konsortiumaftalers lovlighed.

Virksomhederne LKF Vejmarkering A/S og Eurostar Danmark A/S indgik i et konsortium om at byde samlet på en kontrakt udbudt af Vejdirektoratet vedrørende vejmarkering i tre distrikter i Danmark. Konsortiet var den eneste tilbudsgiver, som bød på kontrakten og vandt efterfølgende udbuddet.

Sagen blev indbragt for Konkurrencerådet, som i sin afgørelse kom frem til, at konsortiet var i strid med konkurrencelovens § 6, idet virksomhederne efter råddets opfattelse havde den fornødne kapacitet til at byde på delopgaver i udbuddet hver for sig, herunder mulighed for at øge deres kapacitet personalemæssigt og ved at købe yderligere maskiner. Konkurrencerådet anså derfor virksomhederne for konkurrenter.

Konkurrencerådets afgørelse blev den 11. april 2016 stadfæstede af Konkurrenceankenævnet.

Virksomhederne ankede dommen til Sø- og Handelsretten, der den 27. august 2018 kom frem til, at konsortiet ikke havde været i strid med konkurrencelovens § 6 og ophævede således Konkurrencerådets afgørelse.

Sø- og Handelsretten begrunder blandt andet afgørelsen med følgende:   

Den omstændighed, at et firma, som ønsker at byde på den i sagen omhandlede vejmarkering, ikke har kapacitet til selv at byde på den samlede opgave, men nok på enkeltdistrikter, kan efter rettens opfattelse ikke afskære et sådant firma fra at indgå i et konsortium med henblik på at give et samlet bud på alle distrikter, idet en sådan begrænsning ikke nødvendigvis ville skærpe konkurrencen.”

Retten tilføjede desuden, at der i en bydende virksomheds kapacitetsberegninger ikke kan kræves, at der tages højde for muligheden for at øge kapaciteten i virksomheden for at byde på en opgave, ligesom det accepteres, at en bydende virksomhed også kan afsætte kapacitet til eksisterende kernekunder, uden at der er krav om at fremlægge skriftlige aftaler om konkrete arbejdsopgaver.

Afgørelsen er vigtig, idet den ændrer den hidtidige opfattelse af konsortiers lovlighed. Afgørelsen slår således fast, at selvom virksomheder har kapacitet til at byde på delopgaver i et udbud, er det ikke i strid med konkurrencelovens § 6 at indgå i et konsortium om at byde samlet på hele udbuddet, så længe virksomhederne i konsortiet hver især er ude af stand til at byde på den samlede opgave.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen overvejer pt. om Sø- og Handelsrettens afgørelse skal ankes.

I DAHL har vi bred og dyb erfaring med konkurrencelovgivningen. Vores rådgivning omfatter både forebyggelse af konkurrenceproblemer og verserende konkurrencesager. Du er altid velkommen til at kontakte vores specialister, hvis du har behov for kompetent rådgivende vedrørende en konkurrenceretlig problemstilling.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne