Nyheder

Kend de juridiske spilleregler, når I bruger influencere i jeres markedsføring

Bruger jeres virksomhed sociale medier og bloggere som led i en effektiv markedsføring? Vi har samlet en række gode råd, der kan være med til at sikre, at jeres virksomhed ikke overtræder markedsførings-loven, når I benytter jer af influencer marketing.

Mange virksomheder har fået øjnene op for influencer marketing. Det har vist sig, at der er en stor forretningsmæssig værdi i at markedsføre produkter via bloggere og kendte personer, bedre kendt som influencere. Men er I bevidste om, at I er ansvarlige, hvis de influencer i samarbejder med ikke overholder markedsføringslovens regler om skjult reklame?

Brugen af influencere i markedsføringen er effektiv, fordi de har adgang til en specifik målgruppe, som har tillid til dem og derfor lægger stor vægt på, hvad den pågældende influencer mener om en virksomheds produkter eller ydelser.

Vi oplever dog, at flere virksomheder ikke sørger for, at deres influencere overholder markedsføringslovens regler herunder forbuddet mod skjult reklame og forbuddet mod visse typer af sammenlignende reklame.

Det kan blive dyrt for jer, hvis I og jeres influencere ikke er opmærksomme på forskellen mellem den frivillige omtale af en virksomhed eller et produkt og den skjulte markedsføring. Lige så effektivt som influencer marketing kan være, lige så vigtigt er det, at I kender de forskellige faldgruber, som kan resultere i et dårligt image, klagesager og eventuelt bødeansvar.

Forbuddet mod skjult reklame

Markedsføringsloven indeholder et forbud mod skjult reklame, som kræver, at ”en erhvervsdrivende skal klart oplyse den kommercielle hensigt med enhver form for handelspraksis, herunder reklame”. Brugere af de sociale medier skal derfor tydeligt kunne se, hvornår en omtale faktisk er en reklame.

Det er afgørende, at I sørger for, at jeres influencere får markeret alle opslag, som de laver for jer på de sociale medier som reklame, når de markedsfører jeres produkter eller ydelser. Det gælder både, når opslaget bliver lavet af en professionel influencer eller blogger, men også når opslaget laves af en micro-influencer, altså en privatperson, der hverken er professionel eller har et stort antal følgere.

Hvornår er en omtale af et produkt en reklame?

En omtale på de sociale medier og blogs er en reklame i markedsføringslovens forstand, når omtalen af produktet sker efter aftale med influenceren.

Aftalen kan både være skriftlig, mundtlig eller stiltiende. Afgørende er blot, at der er enighed om, at virksomheden eller dennes produkter skal omtales. Der skal ikke meget til, før der er indgået en aftale. Selv mindre antydninger kan være tilstrækkelige.

En omtale er eksempelvis en reklame, når:

  • Influenceren bliver betalt for sin omtale (i penge og/eller produkter/ydelser)
  • Influenceren får en rabat eller andre fordele for at promovere en virksomhed
  • Virksomheden løbende sender influenceren produkter, som omtales på sociale medier – også selvom parterne ikke har haft anden kontakt med hinanden.

Sådan sikrer I, at forbuddet mod skjult reklame overholdes

Hvis der er tale om reklame, er det et krav, at omtalen tydeligt markeres som en reklame. Er det ikke tydeligt for læseren af omtalen, at der er tale om en reklame, er den pågældende omtale i strid med markedsføringslovens regler.

Reklamemarkeringen skal fremgå i begyndelsen af omtalen - enten som en integreret del af selve billedet eller i starten af den tilknyttede tekst. Reklamemarkeringen kan ifølge Forbrugerombudsmanden ske ved brug af en af nedenstående markeringer:

REKLAME                                                                 ANNONCE

Det frie spillerum er ikke stort, og det er derfor ikke tilstrækkeligt, at I blot tagger virksomheden eller anvender vage udtryk som;

  • ”i samarbejde med”
  • ”affilate-aftale”
  • ”sponsoreret”
  • ”ad”

Der stilles de samme krav til reklamevideoer og reklamelinks. Her er det afgørende, at markeringen er placeret på en måde, så læseren ved, at videoen eller linket er reklame, inden læseren vælger at klikke ”se video” eller ”følg link”.

Vær særligt opmærksomme, hvis reklamen retter sig mod børn og unge

Hvis reklamen retter sig mod børn og unge under 18 år, skal I være særligt opmærksomme på, at kravene til tydelighed af reklamemarkeringen skærpes, og skal være meget tydelig.

Vi anbefaler derfor, at I ved tvivl om, hvorvidt den pågældende målgruppe omfatter børn og unge, gør det ekstra tydeligt, at der er tale om reklame. Dette kan bl.a. gøres ved brug af en tydeligt placeret reklamemarkering udført i blokbogstaver - eksempelvis; 

 REKLAME                                                                ANNONCE

Det er vigtigt, at I anvender en reklamemarkering, som børn og unge forstår.

Samtidig bør I være varsomme med at sende uopfordrede gaver i form af vareprøver mv. til en influencer under 18 år, da det kan være i strid med god markedsføringsskik afhængigt af influencerens alder, influencerens målgruppe, og om I har haft forudgående kontakt med influencerens forældre.

Har I sikret, at jeres influencere overholder kravene til en sammenlignende reklame?

Udover forbuddet mod skjult reklame gælder en række andre regler, som I og jeres influencere skal være opmærksomme på, når I reklamerer på sociale medier herunder kravene til en sammenlignende reklame.

Begrebet ”sammenlignende reklame” fortolkes bredt og omfatter både direkte og indirekte sammenligninger af andres produkter eller ydelser. Når jeres influencere eksempelvis anmelder et af jeres produkter og omtaler produktets egenskaber, skal der ikke meget til, før der er tale om en sammenlignende reklame, hvor man skal være særligt opmærksom på ikke at agere vildledende og miskrediterende over for de sammenlignede produkter og/eller konkurrerende virksomheder.

Derudover bør I sikre jer, at jeres influencere kun reklamerer for egenskaber ved jeres produkter, som rent faktisk kan dokumenteres. Ellers kan reklamerne være i strid med markedsføringsloven. Derfor bør I have hånd i hanke med, hvad jeres influencere skriver om jeres produkter eller ydelser. På den måde kan I sikre, at I kan stå inde for netop de egenskaber, som de enkelte influencere fremhæver i deres reklamer.

Vil I sikre jer, at jeres influencere opfylder markedsføringslovens oplysningskrav?

Markedsfører I allerede jeres virksomheds produkter via sociale medier f.eks. Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube og kommercielle blogs, eller har I netop fået øjnene op for muligheden herfor? DAHL tilbyder rådgivning inden for alle aspekter af markedsføringsretten – særligt med fokus på online markedsføring på internettet og sociale medier.

Vi hjælper jer med bl.a. at afdække lovligheden af jeres virksomheds brug af influencere i markedsføringen, at gøre jer opmærksomme på de markedsføringsretlige faldgruber samt helt konkret udarbejdelse af standard influencer-samarbejdsaftaler. Derudover tilbyder vi også at rådgive om, hvordan I gennem jeres markedsføring på sociale medier bedst beskytter jeres IP-rettigheder.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne