Nyheder

Ny ændringslov vil skærpe forbuddet mod seksuel chikane

I kølvandet på de seneste års #Metoo-kampagner har beskæftigelsesministeren sendt et udkast til forslag til lov om ændring af ligebehandlingsloven i ekstern høring den 31. august 2018. #Metoo-bevægelsen har sat et globalt fokus på sexchikane på arbejdspladser, og ændringsforslaget rummer et ønske om at tydeliggøre forbuddet mod sexchikane samt en skærpelse af godtgørelsesniveauet i de pågældende sager. Ændringen skal ifølge lovforslaget have virkning fra 1. januar 2019 og gælde for alle tilfælde af seksuel chikane, som forekommer efter dette tidspunkt.

Øget fokus på forbuddet mod seksuel chikane

Seksuel chikane er forskelsbehandling på baggrund af køn, hvilket er forbudt efter ligebehandlingsloven. Seksuel chikane defineres som enhver form for uønsket verbal, ikkeverbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål at krænke en persons værdighed gennem truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt arbejdsklima.

Forslaget om ændring af ligebehandlingsloven omfatter en udvidelse af den nuværende § 4, som pålægger en arbejdsgiver at behandle mænd og kvinder ens for så vidt angår arbejdsvilkår. Ifølge ændringsforslaget skal bestemmelsen også omfatte et forbud mod seksuel chikane. Dette skal ifølge ændringsloven ske ved tilføjelse af stk. 2 under § 4, som gør det klart, at arbejdsvilkår også omfatter forbud mod sexchikane.

Retspraksis er udformet således, at forbud mod seksuel chikane tolkes som et arbejdsvilkår. Med ændringen af loven søger man ikke at skabe en ny retsstilling, men blot at foretage en kodificering af retspraksis og øge fokus på forbuddet mod seksuel chikane.

Forhøjelse af godtgørelsesniveauet i sager om seksuel chikane

Ifølge ændringsforslaget skal der ved fastlæggelse af godtgørelse lægges vægt på, om krænkelsen er omfattet af forbuddet mod seksuel chikane. Dette skal ske gennem fremkomsten af en stk. 2 til § 14, hvori det fremgår, at det kan tillægges vægt, at krænkelsen har indeholdt en overtrædelse af forbuddet mod sexchikane.

Det fremgår af bemærkningerne til ændringsloven, at der tilsigtes at forhøje godtgørelsesniveauet med cirka 1/3 i forhold til det nuværende gennemsnitlige godtgørelsesniveau. Bemærkningerne gør gældende, at det nuværende gennemsnitlige godtgørelsesniveau er på 25.000 kr. Herudover skal den nye godtgørelsesfastsættelse følge den almindelige lønudvikling. På den måde bliver godtgørelsesniveauet for seksuel chikane forhøjet i forhold til godtgørelse for andre former for chikane. Formålet er at sende et tydeligt signal om, at seksuel chikane er særligt indgribende.

Omgangstonen på arbejdspladsen er ikke længere en undskyldning

Ændringsforslaget vil betyde, at der stilles strengere krav til, hvad man må sige og gøre på arbejdspladser. En arbejdsgiver har pligt til at stille et chikanefrit arbejdsmiljø til rådighed og beskytte sine medarbejdere, i et vist omfang, mod chikane – herunder sexchikane. Det betyder, at du som arbejdsgiver kan blive ansvarlig for sexchikane foretaget af en medarbejder. Særligt klart er dette, hvis du som arbejdsgiver har kendt til chikanen.

Ændringsforslaget skal gøre op med retspraksis, som i dag lader omgangstonen på arbejdspladsen spille ind ved vurderingen af seksuel chikane. Det fremgår af bemærkningerne til ændringsloven, at det ikke er medarbejderens valg, hvilken omgangstone der er på arbejdspladsen. Med ændringsforslaget slås det fast, at en uformel omgangstone ikke betyder, at man har ret til at opføre sig på en seksuelt ladet måde, som ville være uacceptabel på en anden arbejdsplads. Dog skal passivitet, chikanørens gode tro og krænkelsens grovhed stadig spille ind ved vurderingen af seksuel chikane og godtgørelsesniveau.

Den eksterne høringsperiode udløber den 21. september 2018, hvorefter der skal tages stilling til, om lovforslaget skal til behandling i Folketinget.

Læs udkastet til forslag om ændring af ligebehandlingsloven her.

DAHLs specialister rådgiver løbende store som små virksomheder og kommuner om ligebehandlingslovens bestemmelser. Har du spørgsmål til lovforslagets eller behov for rådgivning i relation til ligebehandlingsloven eller af anden ansættelsesretlig karakter, er du altid velkommen til at kontakte os. Vi følger løbende lovforslaget og orienterer, når der er nyt herom.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne