Nyheder

Beskatning af fri bolig - kan dette begrænses?

Erhvervsfolk kan risikere beskatning, hvis det er uklart, hvad der bliver brugt til erhverv og til privat brug i en ejendom.

Hovedaktionærer, der privat bor i en ejendom ejet af deres selskab, undergives en særlig form for beskatning. Det antages nemlig, at sådanne hovedaktionærer har en væsentlig indflydelse på egen aflønning og derfor skal undergives en særlig skærpet og objektiv beskatning. Beskatningen udmåles som en værdi på 6 % af ejendommens værdi op til 3.040.000 kr. og 8 % af værdien over 3.040.000 kr.

Det pågældende beløb medregnes i personlig indkomst. Oven i det pågældende beløb medregnes ejendomsskat, forbrug m.v.

Blandet anvendelse af den pågældende ejendom 

Baggrunden for, at man indimellem placerer en sådan bolig, man bor i privat i et selskab, har ofte afsæt i, at man også anvender ejendommen erhvervsmæssigt, altså en såkaldt blandet ejendom. Spørgsmålet er herefter, hvor meget man kan reducere beskatningsgrundlaget med dens pågældende erhvervsmæssige anvendelse.

Er der f.eks. tale om en ”ren” blandet ejendom, f.eks. en smedemester, der har privaten på 1. sal i en blandet ejendom, er der sjældent nogen diskussion om, hvad der er erhvervsmæssig, og hvad der er privat. Der, hvor diskussionen ofte fremtræder, er de situationer, hvor man bruger noget af privaten som hjemmekontor eller andet og dermed mener, der er en erhvervsmæssig anvendelse.

I det omfang den pågældende ejendom direkte er opdelt, sådan at kontorarealerne er isoleret for sig selv, f.eks. direkte adskilt fra privaten og med egen indgang m.v., volder denne opdeling ej heller problemer. Den del, der refererer sig til erhvervsdelen, beskattes naturligvis ikke som fribolig.

Blandet brug af lokalerne

Det er imidlertid ikke alle skatteydere, der evner at få en sådan ren opdeling med egen indgang m.v. til erhvervsdelen. Det opleves, at skatteyderne indimellem indretter hjemmekontor i en villa eller bruger villaens stuearealer m.v. til mødeafholdelse m.v. Spørgsmålet er imidlertid her, om denne mulige erhvervsmæssige anvendelse berettiger til et nedslag i beskatningsgrundlaget.

Dette er næppe tilfældet. Der er ingen tvivl om, at skatteyderen har en bevisbyrde for, at en del af ejendommen rent faktisk bruges erhvervsmæssigt.

I foråret 2015 er der afsagt en byretsdom om en sådan situation.

Der var her for det første tale om indretning af et hjemmekontor i en villa. Skatteyderen havde gjort gældende, at han var berettiget til et nedslag i beskatningsværdien for kontordelen af villaen.

For det andet gjorde man gældende, at man havde en lejlighed, som i øvrigt var udlejet til børnene, og som blev anvendt til mødeafholdelse indimellem. Dette skulle også berettige til et nedslag for så vidt angår denne lejlighed.

Retten fandt i begge situationer, at skatteyderen ikke tilstrækkeligt havde godtgjort, at kontorlokalerne/lejligheden i væsentligt omfang blev anvendt som skatteyderens hovedarbejdssted inden for normal arbejdstid. Der var herefter ikke grundlag for at godkende et nedslag i beskatningsværdien.

Essensen af dommen er, at man altså ikke får noget nedslag, hvis det blot er nogle lokaler, man ”bruger engang imellem”. De pågældende lokaler skal næsten have karakter af hovedarbejdssted, og det er skatteyderen, der har bevisbyrden herfor.

Har man sådanne ejendomme i et selskab, og udsættes de for en erhvervsmæssig anvendelse – ved siden af, at man bruger dem privat – må man altså tilråde til påpasselighed, sådan at opdelingen mellem de forskellige funktioner er klar.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev

 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af Dahl Advokatfirma.

Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab

Lundborgvej 18

8800 Viborg

CVR. nr.: 37 31 00 85

 

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

Dahl Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mail adresse – dette er alt vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve mv.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mail adresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mail adresse til at udsende orienterende e-mails omkring Dahl Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mail adresse.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

 

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Vi anvender servicen MailChimp til udsendelse af nyhedsbreve. Mailchimp udbydes af The Rocket Science Group, LLC og er hjemmehørende i Georgia, USA. MailChimp opbevarer og behandler personoplysninger for os som databehandler, og vi har indgået skriftlig databehandlingsaftale for at sikre, at dine personoplysninger alene behandles efter vores instruks, på fortrolig vis, samt at der er truffet de fornødne sikkerhedsforanstaltninger mod at dine oplysninger kompromitteres.

Da MailChimp er baseret i USA accepterer du udtrykkeligt med din tiltræden af disse vilkår, at dine personoplysninger afgivet for at kunne sende dig nyhedsbreve, samt oplysninger vi genererer omkring din brug af vores nyhedsbreve kan eksporteres til og opbevares i USA.

MailChimp er herudover tilknyttet til Kommissionens Privacy Shield ordning. Du kan se mere om tilknytningen her

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

 

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

 

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mail adresse) ved at enten afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen.

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

 

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet modtager du ikke yderligere fra os, med mindre du har givet andet samtykke til at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mail adresse i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hver nyhedsbrev du modtager fra os.

 

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mail adresse lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mail adresse.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at de-anonymisere oplysningerne igen.

 

Dine øvrige rettgiheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne