Nyheder

Goodwill-værdien er steget med en ændret kapitalafkastsats

Skattestyrelsen har den 6. august 2018 offentliggjort, at kapitalafkastsatsen for hele indkomståret 2018 til 0 %, og at rentekorrektionssatsen er 3 % for hele indkomståret 2018. De beregnede goodwill-værdier bliver derfor nu højere end de var inden offentliggørelsen af den nye kapitalafkastsats. Dette er væsentligt at have for øje ved overdragelser, hvor goodwill-cirkulæret bruges, og særligt hvis goodwillværdien er beregnet efter de gamle satser ved en transaktion efter den 6. august 2018.

Den 6. august 2018 offentliggjorde Skattestyrelsen en SKM-meddelelse (SKM 2018.397 SKTST), hvori det fremgår, at:

  • Kapitalafkastsatsen for hele indkomståret 2018 fastsættes til 0 %
  • Rentekorrektionssatsen for hele indkomståret 2018 sættes til 3 %

Kapitalafkastsatsen og rentekorrektionssatsen er relevant i forbindelse med opgørelsen af virksomhedsskatten, når beskatningen efter virksomhedsskatteordningen og kapitalafkastordningen skal opgøres. Det følger af Virksomhedsskattelovens § 9 og § 9A.

Kapitalafkastsatsen har i de tidligere indkomstår (2015, 2016 og 2017) været 1 %, mens rentekorrektionssatsen har været 4 %.

Kapitalafkastsatsen er dog også relevant ved beregningen af goodwill efter den vejledende anvisning i TSS-cirkulære 2000-10.

Den nye kapitalafkastsats betydning for beregning af goodwill

Det følger af den vejledende anvisning i TSS-cirkulære 2000-10, at man ved beregningen af goodwill, bl.a. skal fratrække en forrentning af samtlige aktiver i virksomhedens seneste balance forud for overdragelsen. Forrentningsprocenten fastsættes da til den på overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats efter Virksomhedsskattelovens § 9 plus 3 %. Ved overdragelser efter den 6. august 2018 skal man derfor anvende en forrentningsprocent på 3 %. Indtil da var forretningsprocenten 4 %.

Derudover følger det, at man ved beregningen af goodwill til slut skal foretage en kapitalisering. Denne kapitaliseringsfaktor fastsættes på baggrund af en forrentningsprocent og goodwillens forventede levetid. Forrentningen fastsættes da til den på overdragelsestidspunktet gældende kapitalafkastsats efter Virksomhedsskattelovens § 9 plus 8 %. Hvis levetiden for goodwill f.eks. er 7 år, da vil kapitaliseringsfaktoren være 2,83. Indtil da ville kapitaliseringsfaktoren have været 2,70 ved en levetid på 7 år.

På baggrund af den ændrede kapitalafkastsats bliver beregningen af goodwill-værdierne nu højere, end de var inden offentliggørelsen af den nye kapitalafkastsats. Dette er væsentligt at have for øje ved overdragelser, hvor goodwill-cirkulæret bruges, og særligt hvis der er beregnet en goodwillværdi med de gamle satser, men hvor transaktionen først skete efter den 6. august 2018.

I DAHL er vi specialiseret i at rådgive om alle aspekter inden for person- og selskabsbeskatning, heriblandt generationsskifter og omstruktureringer. Har du spørgsmål til, hvilken betydning de nævnte ændringer får for din virksomhed, er du altid velkommen til at kontakt os.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne