Nyheder

Hvad er passiv kapitalanbringelse?

En lovændring i 2017 har affødt en række diskussioner om omfanget af passiv kapitalanbringelse. En nyere afgørelse i Skatterådet gør det nu mere klart, om der er tale om passiv kapitalanbringelse eller en aktiv investering. Få indblik i begrebernes omfang samt det bindende svar fra Skatterådet.

I en række skattebestemmelser er der en negativ særbehandling af ”passiv kapitalanbringelse”. Negativ kapitalanbringelse foreligger, hvis man i en personligt ejet virksomhed eller et selskab i overvejende grad alene har kontanter, værdipapirer eller udlejningsejendomme. Ved begrebet ”i overvejende grad” forstås, at man har aktiver, der for over 50 %’s vedkommende vedrører førnævnte aktiver, og at bruttoindtægterne fra de pågældende aktiver for over 50 %’s vedkommende stammer fra disse aktiver.

At der foreligger negativ særbehandling betyder, at man som en skatteyder, der har passiv kapitalanbringelse, er afskåret fra en række forskellige bestemmelser. Hvis man afstår sin virksomhed, kan man ikke indskyde provenu på en ophørspension, man kan ikke overdrage et selskab med succession, hvis den har karakter af passiv kapitalanbringelse m.v.

Lovforslag nr. L 183 fra 2017 – Lov nr. 683 af 8. juni 2017

Med virkning fra 1. juli 2017 blev begrebet om passiv kapitalanbringelse justeret en grad. Oprindeligt var formuleringen af passiv kapitalanbringelse derhen, at der skulle foreligge udlejningsejendom, kontanter, værdipapirer eller lignende. Ved den pågældende lovændring fjerner man ordet ”udlejning”, sådan at passiv kapitalanbringelse foreligger, hvis man besidder fast ejendom, kontanter eller værdipapirer eller lignende i overvejende grad. I bemærkningerne til ændringen fremgår det, at det fortsat er udlejningsejendomme, man har fokus på. Erhvervsmæssigt anvendte ejendomme vil ikke være omfattet af ”fast ejendoms-begrebet”.

I forbindelse med lovændringen var der både diskussion og fokus fra den lovgivende magt om, at begrebet skulle udvides. En del havde svært ved at se, hvorfor f.eks. udlejning af driftsmidler ikke var passiv kapitalanbringelse. Det samme gjaldt investeringer i vindmøller og solcelleanlæg. Samtlige aktiviteter er typisk kendetegnet ved, at de ikke kræver nogen som helst form for arbejdsindsats.

Spørgsmålet blev forelagt for skatteministeren i flere omgange, der hver gang svarede, at der ikke var tilsigtet nogen ændring i, hvilke aktiver der var passiv kapitalanbringelse. Henvisningen til ”eller lignende” vedrørte, at aktiverne skulle svare til fast ejendom, kontanter eller værdipapirer.

Nyt afklarende bindende svar

Skatterådet har nu afgivet et bindende svar i 2018, der afgrænser det yderligere. Der var her tale om et selskab, som udlejede en række driftsmidler til nogle leasingtagere. Spørgsmålet var, om denne udlejningsaktivitet skulle rubriceres som passiv kapitalanbringelse i den forstand, der er redegjort for oven for, eller om det var aktiv investering, som alle andre investeringer typisk er.

Skatterådet fandt, at der ved lovindgrebet i 2017 ikke var ændret på begreberne. Udlejning af driftsmidler er derfor en aktiv investering og ikke omfattet af begrebet passiv kapitalanbringelse.

Det bindende svar medvirker derfor til en ”endelig afklaring” af de diskussioner, som lovændringen i 2017 affødte. Det, der er passiv kapitalanbringelse, er fast ejendom, værdipapirer, kontanter eller lignende – og for fast ejendoms vedkommende ejendomme, der principielt udlejes. Modsætningsvis betyder det, at andre former for investeringer ikke er passiv kapitalanbringelse. Det bindende svar afklarer derfor retstilstanden på en god måde.

DAHL Advokatfirma har stor erfaring med at yde kompetent skatterådgivning og fører løbende en række skattesager for både virksomheder og private. Har du spørgsmål til passiv kapitalanbringelse, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne