Nyheder

Gaveafgift ved overdragelse af erhvervsvirksomheder

Nye regler om lavere gaveafgift gør det mere attraktivt at overdrage erhvervsvirksomheder til næste generation. Flere har fået øje for de nye afgiftssatser, og det har for nyligt ført til en sag om generationsskifte i Skatterådet omhandlende efterbevilling og kravet om sammenhængende overdragelse. Få indblik i den konkrete afgørelse og de gældende regler.

Gaveafgift ved overdragelse af erhvervsvirksomheder kan i 2018 ske til 7 % med aftrapning til 5 % i 2020 og frem.

I foråret 2017 blev der indført nye regler, der sikrer, at man kan generationsskifte reelle erhvervsvirksomheder ved blandt andet at give gave til en lavere gaveafgift. Gaveafgiften inden for den klassiske personkreds, typisk forældre og børn, er 15 %. Med det pågældende lovtiltag blev denne afgift nedsat over en årrække, sådan at den 2018 udgør 7 %, i 2019 6 % og i 2020 og fremad 5 %.

For at gøre brug af den lave gaveafgift, skal du opfylde en række betingelser.. En af betingelserne er blandt andet, at det er en bestemt personkreds, der alene kan anvende den nedsatte gaveafgift. Som hovedregel er det alene til slægtninge, dvs. til børn, børnebørn, adoptivbørn, stedbørn eller en samlever (dette er dog ikke en slægtning). Har man ikke børn eller børnebørn, kan man lave overdragelsen til den lave afgift til enten søskende eller søskendebørn.

Denne sidste personkategori er ganske interessant. Hvis man vil give en gave til denne personkategori i øvrigt, beskattes gaven nemlig som personlig indkomst, altså med en marginalskatteprocent på 52 %. At kunne give en gave i 2018 til 7 % er bestemt attraktivt.

Krav om sammenhængende overdragelse

Det, man kan overdrage ved en gave til den lave afgift, er den reelle erhvervsvirksomhed. Når man skal afgrænse denne virksomhed, kigger man naturligvis på overdragelsesaftalen og den overdragelsesaftale, der er lavet i den forbindelse.

For en umiddelbar betragtning synes det at være en selvfølgelighed – men det er det ikke altid.

Skatterådsafgørelse fra foråret 2018

Da en overdragelse ved gave til søskendebørn kan ske til denne lave afgift frem for personlig indkomstskat, er det naturligvis interessant. Når noget er interessant, og man måske ikke har udnyttet den fordel, man kunne have udnyttet, opleves det, at man ser en vis kreativitet. Dette forelå i en skatterådsafgørelse fra foråret 2018.

En onkel overdrog en virksomhed til sin niece primo 2016. På dette tidspunkt var man ikke klar over, at der ville komme regler, der ville nedsætte gaveafgiften til de 5 % i 2020. Generationsskifte blev derfor gennemført på sædvanlig vis, nemlig ved at niecen betalte aktiverne ved at skylde sin onkel et pengebeløb. Når onklen til sin tid falder væk, kan dette pengebeløb arveudlægges til en boafgift på 36,25 % efter de dagældende regler.

De to parter er nu efterfølgende blevet opmærksomme på, at man har fået et yderligere regelsæt, der rent faktisk gjorde det muligt at overflytte formuefordelen til en lav afgift i 2016, 13 %, hvilket er meget mindre end en boafgift på 36,25 %, eller en indkomstbeskattet gave til 52 % i skat. De ønskede derfor at lave et tillæg til den oprindelige aftale gående på, at det gældsbrev, der egentlig blev udstedt, slet ikke skulle være et gældsbrev, men en gave. I den forbindelse ønskede man at få afklaret, om denne gavedisposition nu kunne foretages til den lave afgift, der i 2018 er 7 %.

For de involverede parter er der ingen tvivl om, at de vil få en endog stor afgiftsbesparelse, men de vil også få en retsstilling, som de ikke umiddelbart havde blik for, da de lavede dispositionen primo 2016. Tillæg til overdragelsesaftalen skulle ske nu i primo 2018.

Skatterådet fandt med rette, at der var tale om to dispositioner. En eftergivelse af det pågældende gældsbrev kunne ikke ses i sammenhæng med den oprindelige aftale og kunne derfor ikke ske til en afgift på 5 %. Hvis det pågældende gældsbrev blev eftergivet, vil det udløse en gavebeskatning hos niecen til personlig indkomst, altså en marginalskat på 52 %.

Vurderingen

Det er vurderingen, at den pågældende afgørelse er korrekt. Det er altid ”rart” at få fordele, også på efterbevilling, men det er meget sjældent muligt. Når man gennemfører en transaktion, må man ”leve med” de rammer, der forefindes på dispositionstidspunktet. At man efterfølgende får bedre muligheder, er sjældent en option.

Står du overfor et snarligt generationsskifte? Vores specialister har stor erfaring med at rådgive om og gennemføre både store og små generationsskifter. Kontakt os for en drøftelse af dine muligheder for at anvende reglerne om gradvis nedsættelse af gaveafgiften mest optimalt.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne