Nyheder

Udlån af penge til selskab – forrentningen skal aftales på markedsvilkår

Det forekommer ret ofte, at der imellem selskab og aktionær indgås aftale om forskellige transaktioner. Oftest er der tale om udlån af penge. Der kan være tale om en fysisk person, der ejer et selskab, som udlåner penge til selskabet eller et moderselskab, der ejer et datterselskab, og som udlåner penge til datterselskabet. I det omfang relationen mellem selskab og aktionær er et kontrolleret forhold, dvs. aktionæren ejer over 50 % kapitalen eller over 50 % af stemmerne, er der særlige krav til aftalevilkårene. Sådanne kontrollerede transaktioner er nemlig omfattet af en skattebestemmelse i ligningslovens § 2, der foreskriver, at alle aftaler skal indgås på markedsvilkår.

Diskonto + 4 %!

Helt tilbage i 00’erne var der i en lang årrække en fast administrativ praksis for, at den markedsrente, der skulle aftales imellem et selskab og dens kontrollerede ejere skulle udgøre en rente svarende til diskontoen + 4 %. Diskontorenten har over årene været svingende, men har i de sidste år været meget lav, nemlig 0. Kvaliteten ved diskontorenten er, at den ikke ændres ret tit, men er et rimeligt forudsigeligt forrentningsniveau.

Normen med diskonto + 4 % er også af visse skatteydere anvendt de senere år. Set fra udlånersiden vil en rente på 4 % som rente for udlån af kapital være en fin rente, når man ofte betaler en negativ rente i sit pengeinstitut for at have penge til at stå på ens bankkonto.

Omvendt kunne en rente på diskonto + 4 % være en attraktiv lånerente for låntager.

Det specielle ved normen diskonto + 4 % er, at det var en fast norm, hvor man ikke skelnede til hverken långiver eller låntagers konkrete forhold. Der er næppe nogen tvivl om, at nogen skatteydere betaler en højere rente end de 4 %, mens andre betaler en mindre rente end de 4 %. I bund og grund er en fast norm derfor ikke rimelig.

Krav om et konkret skøn

Allerede tilbage i 2009 afsagde Østre Landsret en dom om, at man ved fastsættelse af den såkaldte armslængderente skal foretage et konkret skøn og se på, hvad det låntagende selskab kunne have lånt pengene til på markedet. Med andre ord tilsidesatte man normen om at bruge diskonto + 4 %. Denne dom medførte dog ikke i administrativ praksis de helt store ændringer. Det var stadigvæk oplevelsen, at SKAT accepterede normen og nok også indimellem anvendte den.

En ny landsskatteretskendelse vil givetvis komme til at ændre herved.

Der var her tale om et udlån fra en hovedanpartshaver til sit selskab. Der var ikke aftalt nogen rente. SKAT fastsatte derfor en rente. SKAT foretog ikke noget konkret skøn, men fastsatte renten til førnævnte standard, diskonto + 4 %. Denne afgørelse blev indbragt for Landsskatteretten.

Landsskatteretten tiltrådte, at der skulle fastsættes en rente. Da man blot havde brugt normen hos SKAT, blev sagen sendt tilbage til SKAT med krav om, at der skulle foretages en konkret vurdering af den konkrete rentefod i henhold til lånets størrelse, den stillede sikkerhed og låntagers kreditværdighed. Landsskatteretten henviste i den forbindelse til dommen fra 2009.

Den fremadrettede norm

Fremadrettet skal der altså foretages en konkret vurdering hver gang, der foretages udlån fra en aktionær til et selskab, hvor der foreligger kontrol. Normen diskonto + 4 % er ”død”. De sædvanlige parametre, der er afgørende for, hvilken rente der skal udmåles, nemlig lånets størrelse, afdragsprofil, låntagers økonomiske stilling og sikkerheder er afgørende for, hvad man kan acceptere i skattemæssig henseende. Man må antage, at man med den nye landsskatteretskendelse fra foråret 2018 i større udstrækning vil foretage sådanne konkrete vurderinger, både hos skatteyderen og hos SKAT.

DAHL Advokatfirma har stor erfaring med at yde kompetent skatterådgivning. Har du spørgsmål til reglerne om udlån af penge til selskab, er du altid velkommen til at kontakte os.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne