Nyheder

Morality clauses i sportslige kontrakter – muligheder og konsekvenser

Nicklas Bendtner tiltalt for vold, Nicki Bille anholdt efter episode med luftpistol og Cristiano Ronaldo sigtet for voldtægt. Hvilken betydning kan dette få i forhold deres spillerkontrakter? Og hvordan sikre klubbernes sig mod den eventuelle negative indvirkning på image?

Berlingske bragte torsdag den 25. oktober 2018 en artikel om disse rollemodeller og deres uheldige adfærd uden for fodboldbanen. Åke Hareide citeres for, at ”så længe han er landstræner vil ingen voldsdømte spillere være i landsholdstruppen”. Ingen af de omtalte fodboldhelte er dømt endnu, og hvad gælder så?

Berlingskes artikel stiller skarpt på en problemstilling, som alle, der går op i sport og almindelig god moral, interesserer sig for. Og ikke mindst viser artiklen endnu en gang behovet for brug af såkaldte morality clauses. Udbredelsen af internettet og de sociale medier har medført, at nyheder, informationer og markedsføring hurtigt, nemt og ofte ukontrollabelt spredes til et meget bredt publikum. Det sker bl.a. i form af ”tweets”, ” opslag” og ”likes”. Effekten af denne form for opmærksomhed og informationsspredning kan være enorm og både positiv og negativ. Vi kendte alle til ”Danmarks Bendtners” eskapader ganske kort tid efter den taxitur hjem fra byen en lørdag nat.

En morality clause er et vilkår i en aftale, som forbyder/begrænser parterne i at foretage visse handlinger som parterne anser for umoralske og/eller uetiske. Sådanne handlinger kan defineres konkret eller generelt. Eksempelvis at der er et forbud mod betting eller brug af doping, eller at spilleren skal handle i overensstemmelse med god moral og ikke handle i strid med gældende lov. Hensigten med klausulen er at beskytte kontraktparternes image og give den krænkede part mulighed for kontraktuelle sanktioner i tilfælde af en overtrædelse.

Behovet for anvendelse af morality clauses er særligt udtalt, hvor samarbejdsrelationen har offentlighedens bevågenhed, som det eksempelvis er tilfældet i professionel fodbold. Sagerne om Nicklas Bendtner (tiltalt for vold mod en taxachauffør), Nickie Bille (anholdt efter angiveligt at have truet en person med en luftpistol) og Cristiano Ronaldo (sigtet i en sag om voldtægt) bør giver klubberne anledning til at overveje eventuelle sanktioner, da spillernes handlinger oplagt kan have en negativ indvirkning på klubbernes image.

Men hvilken sanktion kan anvendes? Nedsættelse af lønnen, som er tilfældet i henhold til DBU’s standard spillerkontrakt, eller skal aftalen helt kunne ophæves? Og hvilken betydning skal det have, at spillerne kun er sigtet eller tiltalt, men endnu ikke dømt. Klubberne vil med en vis styrke kunne hævde, at skaden jo allerede er sket ud fra betragtningen om, at ”ingen røg uden ild”. Herover for står hensynet til spilleren og dansk rets princip om, at ingen er skyldig førend, der er faldet en dom.

Både som klub og som spiller bør man derfor – mere end nogensinde - overveje ordlyden af de morality clauses, som naturligt indgår i spillerkontrakterne, herunder om de er dækkende særligt i forhold til eventuelle retsvirkninger af overtrædelse.

Læs mere om hvor DAHL er specialiseret inden for sportsretten, og hvordan vi kan hjælpe både klubber og spillere. 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne