Nyheder

AB 18 - Skal standarddokumenter revideres?

Med byggeriets nye standardvilkår rejser der sig et naturligt spørgsmål om, hvorvidt der er behov for at ændre de eksisterende standardkontrakter, standardfællesbetingelser samt salgs- og leveringsbetingelser, som de enkelte aktører hidtil har gjort brug af. I en artikelserie sætter DAHLs specialister fokus på de nye standardvilkår til byggeriet. I denne artikel får du indblik i behovet for revision af de eksisterende standarddokumenter.

Som vi gennemgik i dette indlæg, er byggeriets nye standardvilkår - AB 18 for byggeri, ABT 18 for totalentreprise og ABR 18 for rådgiveraftaler - vedtaget og klar til anvendelse af byggeriets aktører fra starten af 2019.

Udover at byggeriets aktører naturligt har behov for et indgående kendskab til indholdet af standardvilkårene, rejser der sig også et spørgsmål om, hvorvidt der er behov for at ændre de standardkontrakter, standardfællesbetingelser og de salgs- og leveringsbetingelser, som de enkelte aktører hidtil har gjort brug af.

Der er som udgangspunkt ikke pligt til at anvende de nye standardvilkår. Derfor er mulighederne for at lave fravigelser, ændringer og tilføjelser mangfoldige. Mulighederne begrænses reelt kun af, hvorvidt din medkontrahent vil acceptere et ændret vilkår.

De konkrete omstændigheder i forbindelse med indgåelse af en kontrakt kan dog medføre, at det er umuligt at fravige vilkår eller tage forbehold for enkelte bestemmelser. I det omfang at arbejder udbydes i henhold til tilbuds- eller udbudsloven, vil en fravigelse af udbudte vilkår næsten altid være ensbetydende med, eller blive anset som, et forbehold med den konsekvens, at tilbuddet afvises. Denne manglende mulighed for den bydende til at foreslå egne vilkår skal ses i sammenhæng med de hidtidige regler om, at udbud af statslige bygge- og anlægsarbejder skulle ske på de hidtil gældende vilkår (AB 92), der kun måtte fraviges, hvis dette var begrundet af helt særlige forhold. De samme regler gælder tillige ved andre typer af støttet byggeri. Ved denne pligtmæssige anvendelse, uden anvendelse af fravigelser, burde der efterhånden fremkomme et ensartet aftalegrundlag i offentlige udbud. Det har imidlertid vist sig, at også offentlige bygherrer har haft rig anledning til at fravige AB 92. Med AB 18 burde der være gjort op med mange af disse anledninger, således at offentlige bygherrer nu kan udbyde på grundlag af de i AB 18 anførte vilkår uden fravigelser. Tiden vil vise, om dette bliver tilfældet.

I de tilfælde, hvor det er muligt at fravige AB 18, ABR 18 og ABT 18, anbefaler vi altid, at du overvejer nøje, hvorvidt fravigelser er nødvendige.

Da hensigten med de nye standardvilkår er at etablere balancerede rammevilkår mellem bygherre og entreprenør (hoved-/totalentreprenør og underentreprenør), bør udgangspunktet være, at der kun, når dette er særligt begrundet, er behov for fravigelser. Hertil burde en fravigelse, i den ideelle verden, tillige føre til, at den, der påtager sig videre forpligtigelser, eller ringere vilkår, også berettiget kan forvente forholdet afspejlet i den pris, som skal betales for den indgåede kontrakt. Bevæger vi os over i den virkelige verden, kan vi imidlertid konstatere, at der eksisterer utallige gode grunde til at fravige standardvilkårene i AB 18 og mindst lige så mange mindre gode eller direkte dårlige grunde.

Da AB 18 i teorien skal dække alle typer af aftaler inden for udførelse af byggeri, er det givet, at der inden for enkelte brancher vil eksistere situationer, hvor en fravigelse vil føre til en forbedring af begge aftaleparters retsstilling. I sådanne situationer bør fravigelse aftales uden videre betænkeligheder. Der må vel nærmest være pligt til at aftale fravigelsen. 

Herudover kan der forekomme situationer, hvor anvendelse af AB 18 ganske enkelt ikke er praktisk gennemførligt, eller alene er praktisk gennemførligt ved anvendelse af betydelige ressourcer. I sådanne tilfælde bør fravigelser også være helt på sin plads.

Efter gennemgang af den enkelte aktørs fremtidige eksponering overfor risici i forhold til, hvad denne hidtil har påtaget sig, må denne videre træffe et valg om, hvorvidt øget eksponering (og øget vederlag) skal accepteres.

Hvis denne øgede eksponering er uoverskuelig, eller det ikke vil være muligt at hensætte et beløb i kontrakten til afdækning af risici, bør man ligeledes overveje, hvorvidt risici i stedet standardmæssigt skal elimineres eller reduceres ved brug af standardvilkår. Også på grund af sådanne tilfælde, bør alle gennemføre et servicetjek af anvendelse af standardvilkår og kontrakter.

Endeligt er det klart, at ændringen fra AB 92 til AB 18 medfører, at der i standardkontrakter og fællesbetingelser henvises til de forkerte vilkår og bestemmelser, hvis kontrakter ikke revideres. Dette i sig selv er en væsentlig grund til revision.

Vi er i DAHL Advokatfirma godt i gang med at analysere anvendelse af standardvilkår og gennemgå standardkontrakter, fællesbetingelser og slags- og leveringsbetingelser for mange af vore klienter.

I den kommende tid vil vi her på siden hver fredag gennemgå et eller flere afsnit af AB 18. Du får vores bud på, hvordan de pågældende bestemmelser får praktisk indflydelse på kontrakter og forløb af byggesager.

Har du konkrete spørgsmål til de nye standardvilkår, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Artikelserie:

11. okt. 2018: Nye aftalevilkår er klar til byggeriets parter

16. nov. 2018: AB 18 - Nye bestemmelser om bygherrens udbud og entreprenørens tilbud

23. nov. 2018: AB 18 - Begrænsninger i bygherres mulighed for at rette krav direkte imod underentreprenører

30. nov. 2018: AB 18 - Sikkerhedsstillelse og forsikring

7. dec. 2018: AB 18 - Opstramning af kravene for entreprenørens ydelse

14. dec. 2018: AB 18 - Digitale bygningsmodeller

21. dec. 2018: AB 18 - Entreprenørprojektering

11. jan. 2019: AB 18 - Ændringer og ekstraarbejder

18. jan. 2019: AB 18 - Ændringer vedrørende betaling

25. jan. 2019: AB 18 - Ophævelse

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne