Nyheder

Udlejers muligheder for regulering af huslejen i boliglejemål

Betaler din lejer for lidt i husleje? Så er det værd at få undersøgt, om der er mulighed for at kræve huslejen reguleret.

Som udlejer kan du ikke frit fastsætte huslejen med din lejer. Lejelovgivningen indeholder nemlig en række detaljerede regler om, hvor meget huslejen må udgøre, og hvordan den nærmere skal fastsættes. I boliglejeforhold har udlejer forskellige muligheder for at kræve huslejen reguleret.

Nettoprisindeksering af huslejen

Tidligere og indtil den 1. juli 2015 havde udlejer mulighed for at lade lejen stige i overensstemmelse med aftalte ”trappelejeklausuler”. Fra 1. juli 2015 kan ”trappelejeklausuler” ikke længere gyldigt aftales med lejer. I stedet har udlejer mulighed for at aftale med lejer, at der skal ske en nettoprisindeksering af huslejen, som vi kender det fra erhvervslejeforhold.

Regulering til ”det lejedes værdi”

For boliglejemål beliggende i uregulerede kommuner må der for de fleste lejemåls vedkommende alene opkræves en leje, der ikke væsentligt overstiger ”det lejedes værdi”. Dette gælder også for de såkaldte ”småejendomme” i de regulerede kommuner, hvor boligreguleringsloven gælder.

Hvis lejen er væsentligt lavere end det lejedes værdi, giver lejelovgivningen udlejer mulighed for at kræve lejen forhøjet til ”det lejedes værdi”.

Ved vurderingen af om lejen er væsentlig lavere end det lejedes værdi, skal der efter lejeloven foretages en sammenligning med den leje, der er almindeligt gældende for andre boliglejemål i kvarteret eller området. I vurderingen tages der bl.a. hensyn til beliggenhed, art, størrelse, kvalitet, udstyr og vedligeholdelsesstand.

Man kan dog ikke som udlejer uden videre kræve sin husleje reguleret til det lejedes værdi.

  1. Der gælder for det første, at huslejen i boliglejemål som udgangspunkt er fredet i 2 år fra lejemålets begyndelse. Det betyder, at et krav om regulering af huslejen til det lejedes værdi tidligst kan få virkning 2 år efter lejemålets begyndelse eller 2 år efter en tidligere lejeforhøjelse til det lejedes værdi.
  2. Retspraksis har for det andet fastslået, at en afvigelse skal udgøre ca. 12 % eller mere for at blive betegnet som væsentlig.
  3. Der kræves for det tredje, at udlejer fremsender en skriftlig varsling om lejereguleringen til lejer, og at varslingsskrivelsen opfylder en række formkrav som angivet i lejeloven. Manglende opfyldelse af formkravene bevirker som udgangspunkt ugyldighed.

Er ovenstående betingelser opfyldt, og er lejen for lejemålet væsentligt mindre end det lejedes værdi, kan udlejer kræve lejeforhøjelsen gennemført med 3 måneders varsel. Hvis lejer gør indsigelse mod lejeforhøjelsen, skal udlejer indbringe sagen for huslejenævnet, hvis han ønsker at fastholde kravet om lejeforhøjelse.

Ved vurderingen af udlejers muligheder for at kræve huslejen reguleret til det lejedes værdi, skal man endvidere være opmærksom på, at der gælder forskellige regler om huslejeregulering afhængigt af hvilken type ejendom, der er tale om, og hvor ejendommen er beliggende.

Der gælder blandt andet særlige regler for ”storejendomme”, hvor lejen reguleres efter reglerne om omkostningsbestemt leje. Derudover vil udlejer også for bestemte typer lejemål have adgang til fri lejefastsættelse.

Lejelovgivningen er kompleks og fyldt med ufravigelige regler, og det kan være vanskeligt at ramme de rigtige regler. Det er imidlertid uhyre vigtigt, da det kan få store økonomiske konsekvenser for udlejer, hvis de lejeretlige regler ikke overholdes. DAHL yder gerne professionel rådgivning og bistand, når lejekontrakter indgås, og huslejen skal forhøjes.  

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne