Nyheder

AB 18 - Begrænsninger i bygherres mulighed for at rette krav direkte imod underentreprenører

Om kort tid vil AB 18 blive taget i anvendelse, og en af de markante ændringer er reglerne i § 8 stk. 5, der indfører begrænsninger i bygherrens mulighed for at rette krav direkte imod en entreprenør. Få indblik i ændringerne i denne artikelseries fjerde indlæg om AB 18.

Sædvanligvis må en bygherre rette sit eventuelle erstatningskrav imod sin kontraktpart, hovedentreprenøren, men under visse betingelser kan bygherren vælge at rette kravet direkte imod underentreprenøren.

I AB 92 § 5, stk. 5 har den hidtil eneste betingelse for, at en bygherre kunne rette kravet imod underentreprenøren og leverandøren, været, at bygherren ikke, eller kun med stor vanskelighed, kunne gennemføre kravet imod sin kontraktpart – hovedentreprenøren. En sådan hindring er typisk, at hovedentreprenøren er gået konkurs.

Denne vidtgående adgang for bygherre til at rette kravet imod underentreprenøren har imidlertid vist sig at føre til nogle urimelige resultater.

Resultatet af ”Bobledæksagen” har haft betydning for de nye AB 18

Det mest iøjnefaldende eksempel er resultatet i den såkaldte ”Bobledæksag” (TBB 2014.531 VBA). Sagen drejer sig om en bygherre, som indgik aftale med en hovedrådgiver, der skulle projektere et såkaldt bobledæk. ABR 89 var gældende, og honorarets størrelse var aftalt til 1,1 mio., og hovedrådgivers ansvar var begrænset til 1 mio. kr. Hovedrådgiveren antog en underrådgiver, og i denne aftale mellem de to parter var ABR 89 ligeledes aftalt. Underrådgiveren fik et honorar på 80.000 kr., og det var aftalt mellem hovedrådgiver og underrådgiver, at underrådgivers ansvar overfor hovedrådgiveren højst kunne udgøre 80.000 kr.

Det viste sig, at bobledækket led af mangler, der skyldtes projekteringen, og at omkostningerne beløb sig til ca. 100 mio. kr. Hovedrådgiveren var økonomisk uden midler, og bygherre havde derfor ikke nogen udsigt til at få sit tab dækket hos hovedrådgiveren. Bygherren rejste derfor erstatningskrav mod underrådgiveren.

Voldgiftsretten fastslog, at underrådgiveren havde begået en fejl, og at han derfor var erstatningsansvarlig for et krav på 80 mio. kr. I den forbindelse havde det ingen betydning, at underrådgiveren kun havde modtaget et honorar på 80.000 kr. af hovedrådgiveren og havde begrænset sit ansvar i aftalen med denne til honorarets størrelse.

Det forhold, at bygherre havde aftalt en ansvarsbegrænsning med hovedrådgiveren på 1 mio. kr., forhindrede heller ikke bygherren i at rette et krav på de 80 mio. kr. imod underrådgiveren.

Resultatet virkede urimeligt, og det er formentlig denne afgørelse, der har givet anledning til, at man nu har ændret reglerne i AB 18, således at der er indført yderligere indskrænkninger i bygherres mulighed for at rette et direkte krav imod underentreprenøren eller leverandøren.

AB 18: Bygherres direkte krav imod underentreprenøren er begrænset

Der er i AB 18 § 8, stk. 5 indført en bestemmelse, der betyder, at bygherres direkte krav imod underentreprenøren er begrænset af de ansvarsfraskrivelser, der måtte være aftalt i kontraktforholdet mellem bygherre og hovedentreprenør, og hovedentreprenør og underentreprenør. Det betyder, at bygherre i fremtidige sager imod underentreprenør må indskrænke sit krav i overensstemmelse med de ansvarsbegrænsninger, bygherren selv måtte have aftalt med sin aftalepart, hovedentreprenøren, og de ansvarsbegrænsninger, som hovedentreprenøren måtte have aftalt med underentreprenøren.

En anden effekt af bestemmelsen er, at såfremt en bygherre retter et direkte krav imod en underentreprenør, kan underentreprenøren i det erstatningskrav, han måtte skulle betale til bygherre, modregne eventuelle krav, som underentreprenøren måtte have imod hovedentreprenøren. Da det jo netop typisk er den situation, hvor hovedentreprenøren er insolvent, at behovet for at rette et direkte krav imod underentreprenøren opstår, vil det heller ikke sjældent være således, at underentreprenøren også har penge tilgode hos hovedentreprenøren. Dette tilgodehavende kan underentreprenøren nu modregne i bygherrens krav.

En afgørelse offentliggjort i TBB 2018.525 VBA, der fastslår, at underentreprenøren ikke kunne modregne sit tilgodehavende mod hovedentreprenøren i bygherres krav imod underentreprenøren, må således snart anses for at være retshistorie.

Med de nye regler bør bygherren gøre sig nogle overvejelser om, hvorvidt denne i kontrakten med hovedentreprenøren skal forlange, at hovedentreprenøren ikke må aftale ansvarsbegrænsninger med en underentreprenør, da sådanne ansvarsbegrænsninger fremover også er bindende for bygherre.

Har I tilstrækkeligt kendskab til de nye betingelser i AB 18?

Vi udgiver hver fredag et fagligt indlæg, som sætter fokus på ændringerne i et eller flere afsnit af AB 18. Du får vores bud på, hvordan de pågældende bestemmelser får praktisk indflydelse på kontrakter og forløb af byggesager.

Har du konkrete spørgsmål til de nye standardvilkår, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Artikelserie:

11. okt. 2018: Nye aftalevilkår er klar til byggeriets parter

9. nov. 2018: AB 18 - Skal standarddokumenter revideres?

16. nov. 2018: AB 18 - Nye bestemmelser om bygherrens udbud og entreprenørens tilbud

30. nov. 2018: AB 18 - Sikkerhedsstillelse og forsikring

7. dec. 2018: AB 18 - Opstramning af kravene for entreprenørens ydelse

14. dec. 2018: AB 18 - Digitale bygningsmodeller

21. dec. 2018: AB 18 - Entreprenørprojektering

11. jan. 2019: AB 18 - Ændringer og ekstraarbejder

18. jan. 2019: AB 18 - Ændringer vedrørende betaling

25. jan. 2019: AB 18 - Ophævelse

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne