Nyheder

Værd at vide om tvangsauktioner

Flere og flere udviser interesse for at købe huse på tvangsauktioner, enten med henblik på selv at bo i huset eller med henblik på at leje det ud.

Jeg er ofte involveret i tvangsauktioner og møder derfor tit interesserede købere, som har en række spørgsmål vedrørende det at købe hus på tvangsauktion. Mange af disse spørgsmål er de samme, hvilket har givet mig anledning til at fremhæve nogle typiske forhold.

Inden man byder på selve tvangsauktionen skal man sørge for at sætte sig grundigt ind i forholdene vedrørende det hus, som man har tænkt sig at byde på. Når man har købt huset, er det for sent, da eksempelvis reglerne om fortrydelsesret, tilstandsrapport og tegning af ejerskifteforsikring ikke finder anvendelse, når man køber hus på tvangsauktion. Det er fuld tilfredshed eller pengene tabt. Det er derfor en god idé at være på forkant i god tid inden tvangsauktionen eksempelvis ved at rådføre sig med sin bank, en håndværker eller en advokat.

Ca. 3 uger forinden tvangsauktionen vil huset blive annonceret på internettet – ofte på www.itvang.dk. Der kan man se den udarbejdede salgsopstilling, som indeholder en række oplysninger om huset samt om vilkårene for tvangsauktionen. Af salgsopstillingen vil det også typisk fremgå, hvornår man har mulighed for at se huset inden tvangsauktionen. Man køber huset som beset, hvorfor det altid er en god idé at deltage i fremvisningen – evt. sammen med en håndværker, hvis man ikke selv har håndværksmæssig forstand.

Tid og sted for tvangsauktionens afholdelse vil ligeledes fremgå af salgsopstillingen. Som interesseret møder man bare op ved fogedretten på det pågældende tidspunkt. Man skal ikke tilmelde sig tvangsauktionen først, da det er et offentligt retsmøde. Til selve tvangsauktionen skal man møde personligt op eller sende en anden person, som man har givet en skriftlig fuldmagt med til at byde på ens vegne. Hvis man vil byde på vegne af et selskab, skal man medbringe en ny tegningsudskrift, hvoraf det fremgår at man kan tegne selskabet. Man kan ikke byde pr. telefon eller sende skriftlige bud til retten inden tvangsauktionen.

Når man møder op til en tvangsauktion og byder, kan man være heldig at blive højestbydende. Højestbydende skal straks stille sikkerhed for sit bud, hvorfor man skal medbringe sikkerheden. Sikkerhedens størrelse afhænger af budsummens størrelse, hvorfor de fleste fogedretter har den regel, at man kan byde, hvis man har medbragt den lille sikkerhed på kr. 10.000 i kontanter, bankgaranti, banknoteret check eller i form af en advokatindeståelse. Man kan ikke bruge sit dankort, Mobilepay eller få tid til at gå i banken efter pengene – de skal stilles straks ved tvangsauktionens slutning. Det kan være en god idé inden tvangsauktionen at ringe til den pågældende fogedret og få oplyst, om det er tilstrækkeligt at medbringe den lille sikkerhed på kr. 10.000.

En tvangsauktion starter med konstatering af en række formelle forhold, og særligt vigtigt for en kommende byder er at få oplyst, hvor stort størstebeløbet er. Størstebeløbet er auktionsomkostningerne og fortrinsberettigede krav, som er det beløb som auktionskøber maksimalt skal betale ud over sit bud. Efter tvangsauktionen kommer der dog nogle yderligere udgifter i form auktionsafgift, retsbogsudskrift, tinglysningsafgift, evt. indfrielsesomkostninger samt evt. honorar, hvis man får brug for professionel hjælp til at opfylde auktionsvilkårene og få skøde på huset.

Hvis ejeren eller panthaverne ikke er tilfredse med det højeste bud på tvangsauktionen, kan disse forlange at der afholdes en ny tvangsauktion, en såkaldt 2. auktion. For at kræve 2. auktion skal ejeren eller panthaveren være til stede og straks stille sikkerhed for omkostninger. Den nye auktion skal afholdes senest 6 uger efter den 1. auktion og højestbydende fra 1. auktionen er bundet af sit bud i de 6 uger. Den 2. auktion starter populært sagt der, hvor den 1. sluttede. Budgivningen starter altså fra højeste bud på 1. auktionen. Der afholdes ikke en 3. auktion, hvorfor højestbydende på 2. auktionen er den endelige auktionskøber. Hvis der ikke kommer højere bud på 2. auktionen, bliver det højestbydende fra 1. auktionen, som bliver den endelige auktionskøber.

Efter tvangsauktionen skal man som auktionskøber opfylde auktionsvilkårene dvs. sørge for, at de kreditorer, som fik dækning på tvangsauktionen, får betaling. Når der er sket betaling, udsteder disse kreditorer samtykkeerklæringer, som man skal bruge for at få skøde på huset.

Hvis du overvejer at byde på en tvangsauktion, er du naturligvis velkommen til at kontakte advokat Thomas Møller Harhoff Kristensen på e-mail tmk@dahllaw.dk eller telefon 26 12 72 95.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne