Nyheder

Hvilken betydning får den nye varemærkelov for din virksomhed?

Folketinget har den 20. november 2018 vedtaget en ny varemærkelov, som træder i kraft den 1. januar 2019. Der er tale om en modernisering af den nugældende varemærkelov, men den nye lov sigter også konkret til at øge rettighedshaveres beskyttelse mod kopivarer. Få indblik i de væsentligste ændringer i den nye lov.

Langt størstedelen af de ændringer, der foretages med den nye varemærkelov, udgøres af bestræbelser på at modernisere og tilnærme det danske varemærkesystem til det system, vi kender på EU-plan, og som den europæiske varemærkemyndighed, EUIPO administrerer.

Følgende tiltag kan særligt fremhæves:

  • Et varemærke kan fremover registreres, selvom det ikke kan gengives grafisk
  • Implementeringen af en ”fast track”-ordning, hvorved du kan opnå registrering på kortere tid end efter den almindelige behandlingsproces
  • Ændringen af gebyrsystemet, hvorved minimumsgebyret nedsættes
  • Tilpasning af indsigelsesprocessen i forhold til EU-varemærkesystemet, så indsigelsesfristen løber fra den dato, hvor ansøgningen offentliggøres efter godkendelse af Patent- og Varemærkestyrelsen
  • Øget beskyttelse mod kopivarer, rettet mod ”varer i transit, forberedende handlinger og agentmærker”

Den konkrete betydning af disse punkter kommenterer vi kort nedenfor:

Ikke længere krav om grafisk gengivelse

Den formentlig væsentligste materielle ændring, der sker med den nye varemærkelov, er, at varemærker ikke længere skal kunne gengives grafisk for at kunne registreres. Varemærket skal i stedet blot kunne gengives i registret ”på en måde, der gør det muligt for de kompetente myndigheder og offentligheden at fastslå den klare og præcise genstand” for beskyttelsen. Vi forventer, at dette i sig selv kan give anledning til en del tvister og juridiske drøftelser.

For registreringen af langt de fleste varemærker vil ændringen dog ikke have nogen betydning. Dette gælder eksempelvis for registrering af varemærker, der består af ord, navne eller statiske billeder/logoer. For lydmærker og bevægelige mærker kan ændringen dog have en betydning, og navnlig for varemærker, der kombinerer eksempelvis bevægelige billeder og/eller lyd med statiske elementer. Det kan ikke udelukkes, at ændringen også kan have en betydning for etablering af nye varemærketyper som duftmærker, smagsmærker eller andet.

Et konkret eksempel på ændringens betydning er, at et lydmærke (eksempelvis Hjem-is klokken) ikke længere skal ansøges som et billede af noderne til lyden, men kan ansøges på baggrund af en lydfil.

Tilsvarende vil filer indeholdende videosekvenser kunne danne grundlag for ansøgning og registrering af varemærker. Om det over tid faktisk også bliver muligt at uploade og opnå beskyttelse af korte videosekvenser med kombineret lyd og billede, vil tiden vise. Umiddelbart er der intet til hindrer herfor ved den ændrede lov, forudsat at Patent- og Varemærkestyrelsen kan følge med rent teknisk.

Bliver der i praksis åbnet op for denne adgang til beskyttelse af kombinerede lyd- og billedfiler mv., vil der opstå helt nye typer af varemærker, som hidtil ikke eller meget vanskeligt har kunnet opnå beskyttelse. Som eksempler kan nævnes den meget særprægede biograflyd, som afspilles for THX i kombination med deres logo, inden filmen begynder, eller simple sekvenser af reklamefilm, som anvendes kontinuerligt af en given erhvervsvirksomhed.

Implementering af ”fast track”

Tilsvarende EU-varemærkesystemet bliver det under den nye varemærkelov muligt at tilvælge en særlig hurtig behandlingsproces. Under denne ”fast track” sker der ikke den samme undersøgelse af, om der kan være andre, der allerede har registreret rettigheder, der kan danne grundlag for indsigelse mod varemærkeregistreringen.

Ændring af gebyrsystemet

Tilsvarende EU-varemærkesystemet betaler ansøger fremover et lidt lavere grundgebyr for indgivelse af varemærkeansøgningen. Ønsker man at få registreret sit varemærke for en række forskelligartede varer eller tjenesteydelser, kan det være nødvendigt at lade varemærket omfatte flere såkaldte vareklasser. Gebyret kan derved stige. Konsekvensen af ændringen er dog, at der kun betales gebyrer for de varer eller tjenesteydelser, der rent faktisk er omfattet af ansøgningen.

Indsigelsesprocessen

For indsigelsesprocessen har ændringen ikke den store praktiske betydning. Ændringen har dog den betydning, at der er en hel ensartet praksis for Danmark og EUIPO.

Øget beskyttelse mod kopivarer 

Foruden de mere formelle ændringer af processerne for varemærkeregistrering, forventes den nye varemærkelov at få konkret betydning i relation til kopivarer. Den nye varemærkelov fastlægger nemlig en øget beskyttelse rettet imod ”varer i transit, forberedende handlinger og agentmærker”.

Ændringerne indbyder til en lettere adgang for ejeren af et varemærke til at få nedlagt forbud mod andres aktiviteter i relation til indførsel af kopivarer til Danmark.

Ibrugtagne rettigheder

Lidt særegent for Danmark har det under den nuværende varemærkelov været muligt at opnå varemærkebeskyttelse ved den blotte ibrugtagning af et varemærke. I de fleste andre europæiske lande – og i EU-varemærkesystemet – kan varemærkebeskyttelsen ellers kun opnås ved registrering af varemærket.

Den nye varemærkelov opretholder muligheden for varemærkebeskyttelse ved ibrugtagning, og der sker på dette punkt dermed ikke en harmonisering med det europæiske varemærkesystem.

IP-Review: Arbejder I strategisk med jeres IP-rettigheder?  

For de fleste virksomheders vedkommende vil den nye varemærkelov ikke have den store betydning i praksis. Vedtagelsen af den nye lov giver dog en naturlig lejlighed til at overveje, om din virksomheds kendetegn er registreret som varemærker, og om de nye muligheder for registrering af varemærker uden kravet om grafisk gengivelse kan udnyttes på fordelagtig vis.

For os er det også en kærkommen lejlighed til at minde om værdien af en veletableret varemærke-portefølje. Varemærker har økonomisk værdi. Det samme gør sig gældende for de øvrige IP-rettigheder så som designs, ophavsrettigheder og patenter.

DAHL er klar til at hjælpe med at etablere en IP-strategi, der skaber værdi for dig og din virksomhed. Med vores skræddersyede IP-review gennemgår vi jeres arbejde med IP-rettigheder. Vi giver jeres eksisterende strategi et kvalitetstjek. Gennemgangen kan også danne grundlag for konkret udarbejdelse af en helt ny strategi, som sikrer, at I får det optimale ud af jeres rettigheder.

Hvis du vil vide mere, så kontakt vores specialister i DAHLs IP-team.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne