Nyheder

Fra IT-advokatens hverdag: Vælg den rigtige aftaletype og undgå faldgruber

Følg med i vores erfaringer som et af Danmarks førende advokatkontorer inden for IT-ret. Som IT-advokater oplever vi ofte, at brugere af IT-kontrakter ikke er bevidste om konsekvenserne ved valg af aftaletype. Er det eksempelvis en konsulentaftale, projektaftale eller en supportaftale, der skal bruges, og hvad er konsekvenserne ved valg af forkert aftaletype?

Ved valg IT-kontrakttype er det vigtigt, at parterne vælger den rigtige aftaletype, da det ellers kan have utilsigtede konsekvenser. Eksempelvis er der stor forskel på leverandørens opgave og ansvar i en konsulentaftale og en udviklingsaftale.

Resultatforpligtelse vs. indsatsforpligtelse

Ved valg af aftaleform skal der overordnet tages hensyn til, om leverandøren skal være underlagt en resultatforpligtelse eller en indsatsforpligtelse.

En resultatforpligtelse er karakteriseret ved, at leverandøren pålægges at præstere et nærmere defineret resultat. En sådan forpligtelse ses gælder for eksempel for leverandøren i en projektaftale vedrørende implementering af IT-systemer, hvor leverandøren skal levere et bestemt resultat.

En indsatsforpligtelse indebærer modsat, at leverandøren ikke er forpligtet til at præstere et bestemt resultat, men i stedet at præstere en mere eller mindre klart defineret arbejdsindsats. Hvis leverandøren skal levere konsulentbistand (som det eksempelvis er tilfældet i body shopping aftaler, hvor der leveres ”arme og ben”) uden et nærmere defineret resultat for leverancen, vil leverandøren typisk alene være underlagt en indsatsforpligtelse. Normen er her, at leverandøren som konsulent skal levere en indsats i overensstemmelse med god it-skik. Gør han det, vil der være sket mangelfri levering.

Hvorfor er dette relevant?

IT-leverandøren er underlagt en forskellig mangelsvurdering og dermed ansvar, når han er underlagt en resultatforpligtelse i forhold til indsatsforpligtelse. I en udviklingsaftale skal leverandøren levere et system, der lever op til den aftalte løsningsbeskrivelse. Om systemet gør dette, afklarer parterne typisk under en afprøvning af systemet (overtagelsesprøve og typisk også en driftsprøve – eller en kombination af disse). Prøverne skal dokumentere, om systemet lever op til de aftalte kriterier, hvorefter det kan afgøres, om der er sket mangelfri levering. Ved konsulentaftale, hvor leverandøren skal levere sine ydelse i overensstemmelse med god it-skik (medmindre en højere standard er aftalt), foretages ingen afprøvning eller vurdering af noget resultat. Her ses alene på, om leverandøren har leveret en god faglig indsats, der lever op til branchens krav.

I aftaler, hvor IT-leverandøren skal levere et bestemt resultat, anses levering for sket, når resultatet er leveret, og prøven er bestået. I konsulentaftaler er der sket levering løbende og i takt med at konsulentydelsen leveres. IT-konsulenten vil således have krav på betaling i takt med, at han leverer sine konsulentydelser, modsat leverandøren, som eksempelvis skal præstere et implementeringsforløb, der først har krav på betaling, når projektet er i mål, hvor det anses for leveret.  

Vi ser ofte misforståelser mellem parterne i en IT-aftale om de forpligtelser, som IT-leverandøren har, simpelthen fordi parterne ikke har gjort sig klar, hvad forskellen er mellem en IT-konsulentaftale og andre aftaletyper, hvor et bestemt resultat skal præsteres.

Hvis leverandøren (fejlagtigt) er af den overbevisning, at han ifølge aftalen er forpligtet til at levere konsulentbistand til kunden, men aftalen reelt har karakter af en projektaftale, som forpligter leverandøren til at levere et specifikt resultat, risikerer leverandøren at misligholde aftalen. Leverandøren har måske påtaget sig forpligtelser, som han ikke var forberedt på at skulle opfylde og måske ikke er i stand til at opfylde. Ofte ser vi, at aftaler kaldes for ”konsulentaftaler”, men reelt er udviklings- eller projektaftaler. Dette kan få utilsigtede konsekvenser.

Da konsekvenserne ved valg af forkert aftaletype således kan være store, er det vigtigt, at den valgte aftaletype afspejler de virkelige omstændigheder for aftalens indgåelse.

Vi har stor erfaring med juridisk rådgivning i forbindelse med indgåelse af IT-kontrakter og kender faldgruberne for både leverandøren og kunden. Vi bistår både i forhold til helt store og mindre IT-anskaffelser eller andre IT-relaterede aftaler. Står du med en konkret problemstilling, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne