Nyheder

AB 18 – Digitale bygningsmodeller

I de senere år er det blevet mere almindeligt at anvende digitale bygningsmodeller i større byggeprojekter, og som følge heraf er der indført en ny bestemmelse herom i byggeriets nye standardvilkår. Bestemmelsen, der er indsat som § 16 i AB 18, fastsætter de overordnede rammer for anvendelsen af digitale bygningsmodeller, mens der fortsat er overladt en betydelig aftalefrihed til byggeriets parter.

Udbudsmaterialet skal indeholde en beskrivelse af de digitale bygningsmodeller

Hvis der skal anvendes digitale bygningsmodeller ved et bygge- og anlægsarbejde, har bygherren ifølge den nye bestemmelse i AB 18 en forpligtelse til i udbudsmaterialet at fastsætte, til hvad og i hvilket omfang modellerne skal bruges.

Udbudsmaterialet skal blandt andet indeholde en beskrivelse af, hvorvidt de digitale bygningsmodeller skal bruges til planlægning, projektering og/eller udførelse af bygge- og anlægsarbejdet. Derudover skal bygherren tage stilling til, om der ved afslutning af byggeriet skal udarbejdes en digital ”som udført”-model til brug for senere drift og ombygning.

Da der indimellem opstår uoverensstemmelse mellem dele af projektmaterialet, fastslår den nye bestemmelse, at udbudsmaterialet skal indeholde en rangorden mellem dette. Det betyder eksempelvis, at bygherren skal angive, hvorvidt en digital bygningsmodel skal have forrang over eventuelle tegninger og beskrivelser, hvis der viser sig at være uoverensstemmelse mellem disse.

Anvisningspligt

Den, der stiller en digital bygningsmodel til rådighed for andre, har en forpligtelse til at anvise, til hvad og i hvilket omfang modellen må anvendes. Det er eksempelvis relevant, hvis en arkitekt skal levere en digital 3D-model af en bygning til brug for mængdeberegning. I denne sammenhæng har arkitekten en forpligtelse til at gøre opmærksom på, at modellen ikke kan bruges i forbindelse med selve udførelsen, hvis ikke den er præcis nok til at bygge efter.

Hvis en digital bygningsmodel udarbejdes i samarbejde mellem flere parter under et bygge- og anlægsarbejde, skal den part, der stiller modellen til rådighed, anvise, hvilket input der skal leveres, i hvilken form og dataformat samt hvornår. På denne måde sikres det, at det input, der leveres, faktisk passer til den digitale bygningsmodel.

Hvem bærer risikoen for fejl?

Den nye bestemmelse i AB 18 fastslår, at den part, der stiller en digital bygningsmodel til rådighed, bærer risikoen for fejl i modellen. Derudover bærer den pågældende også risikoen for fejl i eget input og i grænsefladerne til andres projektering.

Den part, der stiller en digital bygningsmodel til rådighed, bærer imidlertid ikke risikoen for fejl ved andres brug af modellen, i andres input eller i den standard software, som anvendes ved udarbejdelse af modellen. Hvis man tager udgangspunkt i ovennævnte eksempel med arkitekten, betyder det, at arkitekten ikke bærer risikoen for fejl, der skyldes, at andre har anvendt den digitale 3D-model i forbindelse med udførelse af byggeriet. Som beskrevet ovenfor forudsætter det, at arkitekten har opfyldt sin forpligtelse til at anvise, til hvad og i hvilket omfang, modellen må anvendes.

Har I tilstrækkeligt kendskab til de nye betingelser i AB 18?

Vi udgiver hver fredag et fagligt indlæg, som sætter fokus på ændringerne i et eller flere afsnit af AB 18. Du får vores bud på, hvordan de pågældende bestemmelser får praktisk indflydelse på kontrakter og forløb af byggesager.

Har du konkrete spørgsmål til de nye standardvilkår, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Artikelserie:

11. okt. 2018: Nye aftalevilkår er klar til byggeriets parter

9. nov. 2018: AB 18 - Skal standarddokumenter revideres?

16. nov. 2018: AB 18 - Nye bestemmelser om bygherrens udbud og entreprenørens tilbud

23. nov. 2018: AB 18 - Begrænsninger i bygherres mulighed for at rette krav direkte imod underentreprenører

30. nov. 2018: AB 18 - Sikkerhedsstillelse og forsikring

7. dec. 2018: AB 18 - Opstramning af kravene for entreprenørens ydelse

21. dec. 2018: AB 18 - Entreprenørprojektering

11. jan. 2019: AB 18 - Ændringer og ekstraarbejder

18. jan. 2019: AB 18 - Ændringer vedrørende betaling

25. jan. 2019: AB 18 - Ophævelse

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne