Nyheder

Nye muligheder for genoptagelse af afgørelse om skattenedslag

Folketingets Ombudsmand har i 2015 vurderet, at ATP’s praksis vedrørende skattenedslag for seniorer - særligt omkring klagefrister - var for restriktiv og har derfor kritiseret den. I forlængelse af kritikken har skatteministeren fremsat et nyt lovforslag, der nu er vedtaget, og som indebærer muligheden for genoptagelse af en tidligere afgørelse. Dette indlæg giver indblik i baggrunden for lovforslaget, samt hvilke konsekvenser den nye lovændring medfører.

Praksis vedrørende skattenedslag

Lov om skattenedslag for seniorer bliver administreret af SKAT og ATP.

I loven er der både krav til årslønnen og krav til beskæftigelsesgraden (timekrav). Timekravet er opfyldt, hvis lønmodtageren var fuldtidsbeskæftiget hvert indkomstår i en 5-årig periode fra 60 år til 64 år. ATP traf afgørelse herom med en klagefrist på 3 måneder. Mange havde overset afgørelsen eller ikke forstået, at en ATP-afgørelse fik konsekvenser for beskatningen. Der var ikke mulighed for at dispensere fra en fristoverskridelse.

Som følge af kritikken fra Folketingets Ombudsmand er der foretaget en lovændring.

Der opnås nu mulighed for, at du hos ATP kan bede om genoptagelse af en tidligere afgørelse.

For at få en sag genoptaget, skal du rette skriftligt henvendelse. Der er ikke med lovændringen tilsigtet en ændring for så vidt angår dokumentationskrav for fuldtidsbeskæftigelsen. Der er udelukkende tilsigtet en ændring vedrørende indsigelsesfristen på tre måneder, hvor der nu skabes mulighed for genoptagelse.

Følger af lovændringen

Ved denne ændring er der sket en lempelse af den hidtil gældende praksis i relation til skattenedslag for seniorer.

Det kræver en anmodning fra skatteyderen for, at der sker genoptagelse. Ønsker du en genoptagelse af en sag, er det vigtigt, at du retter skriftlig henvendelse til ATP. ATP pålægges ved lovændringen ikke selv at gøre noget. Vi forventer dog, at der vil ske en vis information i det offentlige rum.

Anmodning om genoptagelse skal ske af den pågældende borger eller denne repræsentant, herunder efterlevende ægtefælle i uskiftet bo eller dødsbo. Det bemærkes, at det er en forudsætning for udbetaling af skattenedslag til en person, der er død, og hvor dødsboet er afsluttet, at skifteretten genoptager dødsboet på arvingernes begæring.

Hvis ATP genoptager afgørelsen, eller hvis meddelelsen om opgørelse af beskæftigelseskrav medfører en ændret beskæftigelsesgrad, der opfylder kravet om fuldtidsbeskæftigelse, orienterer ATP SKAT. Skatteforvaltningen initierer herefter nye årsopgørelser med skattenedslag, hvis såvel kravet om fuldtidsbeskæftigelse som de øvrige betingelser er opfyldt.

Anmodningen om genoptagelse til ATP anses således samtidig som en anmodning hos SKAT om genoptagelse af skatteansættelsen for det relevante indkomstår. 

Hvis genoptagelsen medfører ret til skattenedslaget, mistes kravet ikke på grund af forældelse. Bemærk venligst, at forældelsesfristen i øvrigt er 10 år.

Den fremadrettede retstilstand

Den nye regel træder i kraft dagen efter bekendtgørelse i Lovtidende og har virkning fra 1. januar 2019.

Genoptagelsesmuligheden er også tidsbegrænset og udløber 31. marts 2019 – du skal derfor ”rykke hurtigt”, hvis du mener, at der er behov for en justering.

I DAHL advokatfirma har vores specialister stor erfaring med at yde kompetent skatterådgivning. Har du spørgsmål til ændringerne, er du velkommen til at kontakte os til en drøftelse af dine muligheder for at udnytte den nye genoptagelsesmulighed.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne