Nyheder

Pas på fejl ved udbetaling af skattefri rejsegodtgørelser

Virksomheder skal passe på de fejl, der kan opstå, når man dækker medarbejdernes omkostninger ved kost og logi. Der kan nemlig ske uheldige fejl i enhver proces. En aktuel afgørelse fra Landsskatteretten synes tilsyneladende at acceptere en 0,2 %-tolerance, og dette er en kærkommen lempelse for de mange virksomheder, som løbende udbetaler store beløb i rejsegodtgørelser til de ansatte.

Mange virksomheder rekrutterer deres opgaver og dermed evnen til at sælge varer fra et rigtig bredt område, typisk hele Danmark eller endnu mere globalt. De fleste virksomheder har derfor behov for, at de ansatte kan agere mobilt og er indstillet på, at deres arbejdssted ikke er et bestemt geografisk sted, men rigtig mange steder. For at sikre at medarbejderne nu også har denne grad af mobilitet, kan arbejdsgiveren betale medarbejderens omkostninger til kost og logi. Dette kan ske enten efter regning, altså hvor medarbejderen gemmer de fakturaer m.v., denne har modtaget. Alternativt kan virksomheden betale en godtgørelse – et fast beløb, der fastsættes hvert år. Det er herefter medarbejderen selv, der skal finde såvel kost som logi. Godtgørelsesbeløbet kan udbetales skattefrit, forudsat en række betingelser er opfyldt.

Betingelserne for at modtage skattefri rejsegodtgørelse er overordnet set, at man er på rejse og ikke umiddelbart har mulighed for at overnatte på sin sædvanlige adresse. Denne betingelse vil ikke blive uddybet yderligere. Der er herudover en række formelle betingelser til det regnskabsgrundlag, der er nødvendigt at udarbejde for at kunne modtage skattefrie godtgørelser.

Regnskabsgrundlaget fremgår af en bekendtgørelse fra 2000, der foreskriver, at der på rejseblanketten skal anføres:

  • Modtagerens navn, adresse og cpr.nr.
  • Rejsens erhvervsmæssige formål
  • Rejsens start- og sluttidspunkt
  • Rejsens mål med eventuelle delmål
  • De anvendte satser
  • Beregningen af godtgørelsen
  • Arbejdsgiveren skal kontrollere, at oplysningerne er korrekte

Over de sidste 10 år har udbetalingen af skattefri rejse- eller befordringsgodtgørelse været et ligningstema hos SKAT. I det omfang det regnskab, man skal udarbejde, ikke var tilstrækkeligt, eller der f.eks. ikke var ført den fornødne kontrol, blev godtgørelserne typisk skattepligtige. I forhold til den praksis, der foreligger, har tolerancen været 0. Var der fejl, blev alle godtgørelser beskattet som skattepligtige godtgørelser.

Denne hårde praksis synes måske at være lempet en grad.

Landsskatteretten har taget stilling til en sag, hvor der var tale om en vognmand, der havde 16-17 lastbiler, der bl.a. kørte i Norge. Chaufførerne var altså på rejse. SKAT havde fundet, at den fremlagte dokumentation i form af dagssedler, kørselsrapporter, køresedler og lønsedler ikke var tilstrækkelig dokumentation. Hver enkelte bilag opfyldte ikke førnævnte indholdskrav. SKAT mente derfor, at godtgørelserne var skattepligtige.

Landsskatteretten var enig i, at kravene til regnskabet ikke umiddelbart var opfyldt. Landsskatteretten fandt dog også, at dokumentationen i sin helhed ansås at opfylde betingelserne til et bogføringsbilag. Landsskatteretten konstaterede også, at der forelå uoverensstemmelser med den faktiske udbetaling af rejsegodtgørelser og rejsetimer angivet i udskrift af takograf (et system, der kunne aflæse, hvornår bilerne kørte). En udskrift herfra tog ikke højde for, at arbejdstiden godt kunne starte, før bilerne begyndte at køre. Essensen i sagen er, at der er udbetalt godtgørelser med urette. Fejlen udgør estimeret 0,2 % af de samlede godtgørelser i den pågældende virksomhed.

Efter Landsskatterens vurdering var det – uanset fejlen – opfattelsen, at der var ført en effektiv og nødvendig kontrol i forbindelse med udbetaling af rejsegodtgørelserne. Fejlen, der må anses for at være af bagatelagtig karakter, der bl.a. skyldes en forståelig misforståelse af rejsebegrebet. Landsskatteretten fandt derfor ikke, at alle godtgørelser herefter skulle være skattepligtige.

Den pågældende afgørelse fra Landsskatteretten ses ikke at være indbragt for domstolene. Afgørelsen er utvivlsomt en opblødning af de tidligere stramme krav. Afgørelsen synes tilsyneladende at acceptere en 0,2 %-tolerance! Navnlig for virksomheder, der udbetaler store beløb i rejsegodtgørelser til mange ansatte er der med afgørelsen tale om en kærkommen lempelse. Der kan nemlig ske uheldige fejl i enhver proces.

Har du spørgsmål til ovenstående eller generelt en skatteretlig problemstilling, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne