Nyheder

Nye regler i Boligreguleringsloven giver kommunerne bedre mulighed for at kontrollere overholdelse af reglerne om bopælspligt

Den 1. januar 2019 trådte Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene i kraft. Loven indebærer blandt andet, at kommunerne under nærmere betingelser kan opsøge udvalgte husstande for at kontrollere, om lovens regler om bopælspligt er overholdt. Læs denne artikel og få indblik i kommunernes nye kontrolmuligheder.

Reglerne om bopælspligt

Reglerne om bopælspligt indebærer, at ejeren af en helårsbolig som udgangspunkt har en pligt til at sørge for, at denne er beboet mindst 180 dage om året. En bolig er som udgangspunkt en helårsbolig, hvis den hidtil har været helt eller delvist benyttet til helårsbeboelse. Reglerne gælder både for ejer-, andels- og lejeboliger.

Det er de enkelte kommunalbestyrelser, der beslutter, hvorvidt reglerne om bopælspligt skal finde anvendelse i kommunen. På nuværende tidspunkt gælder reglerne i 79 kommuner.

Lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene – også kaldet Boligreguleringsloven – trådte i kraft den 1. januar 2019. Den medfører, at kommunerne får bedre mulighed for at kontrollere, om reglerne om bopælspligt overholdes.

Hvis reglerne om bopælspligt ikke overholdes, kan ejeren pålægges en bøde.

Samkøring af registre

Med ændringsloven får kommunalbestyrelsen mulighed for at samkøre Det Centrale Personregister (CPR) med Bygnings- og Boligregistret (BBR) og Det Fælleskommunale Ejendomsstamregister (ESR).

ESR indeholder blandt andet oplysninger om, hvem der ejer en bestemt bolig. Dette register indeholder imidlertid ikke oplysninger om, hvorvidt der er registreret personer med bopæl i den pågældende bolig. Disse oplysninger fremgår derimod af CPR.

Oplysning fra forsyningsselskaber

Ændringsloven indebærer også, at kommunalbestyrelsen under nærmere betingelser kan indhente oplysninger fra forsyningsselskaber om en konkret boligs samlede forbrug i en afgrænset periode på mindst én måned. Oplysningerne kan vedrøre boligens forbrug af vand, varme, el og gas.

Det er et krav, at oplysningerne skal bruges til undersøgelse af en begrundet mistanke om, at reglerne om bopælspligt er overtrådt.

Kontrolbesøg på bopælen

Sidst, men ikke mindst, indebærer ændringsloven også, at kommunalbestyrelsen kan opsøge udvalgte husstande, hvis de har en begrundet mistanke om, at reglerne om bopælspligt bliver overtrådt.

Kommunalbestyrelsen kan have en begrundet mistanke herom, hvis der ikke er registreret en person i CPR med bopæl i en bestemt bolig.

Adgangen til at opsøge udvalgte husstande strækker sig alene til husstandens dør. Det betyder, at kommunalbestyrelsen ikke kan overskride dørtærsklen eller komme inden for i boligen. Hvis ejendommens ejer eller beboer giver tilladelse hertil, kan kommunalbestyrelsen betræde et fællesareal.

Hos DAHL Advokatfirma følger vi løbende udviklingen på området og orienterer om nye lovændringer. Hvis du har spørgsmål til ovenstående, eller hvis du generelt har brug for rådgivning inden for fast ejendom, er du altid velkommen til at kontakte en af vores rådgivere.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne