Nyheder

Nye regler i Planloven skal styrke mulighederne for udvikling af landsbyer

Den 1. januar 2019 trådte Lov om ændring af lov om planlægning i kraft. Ændringsloven fastsætter nye regler om strategisk planlægning for landsbyer. De nye regler indebærer, at kommunalplanlægningen skal indeholde en strategisk planlægning, der sammenhængende tager stilling til mulighederne for udvikling af landsbyer.

Krav til kommunalplanlægningen 

Ved ændringsloven indsættes et overordnet krav i Planloven om, at kommunalplanlægningen skal tage stilling til mulighederne for udvikling af landsbyer. Med begrebet ”landsbyer” sigtes til bebyggelser med mellem 200 og 1.000 indbyggere.

Kommunalplanlægningen for disse landsbyer skal:

  1. Understøtte en udvikling af levedygtige lokalsamfund i landsbyer,
  2. fremme en differentieret og målrettet udvikling af landsbyer, og
  3. angive de overordnede målsætninger og virkemidler for udviklingen af landsbyer.

Formålet med de nye regler er, at kommunerne i kommunalplanlægningen skal tage aktivt stilling til, hvordan landsbyer eller udfordrede landområder er eller kan blive levedygtige. Derudover skal der også tages stilling til landsbyernes rolle, og hvilken indsats der skal foretages i disse områder.

Ifølge Erhvervsministeriet er det vigtigt, at den strategiske planlægning er udtryk for en bevidst politisk prioritering af, hvad der anses for værende fundamentalt for udviklingen af landsbyerne. Den strategiske planlægning skal beskrive de sigtepunkter og prioriteringer, der skal indgå i den lokale politik.

Det er op til den enkelte kommunalbestyrelse at afgøre, hvordan den strategiske planlægning skal udformes, så længe denne indeholder de tre krav, der er oplistet ovenfor.

Krav til kommuneplanen

Der er yderligere fastsat krav til redegørelsen for den del af kommunalplanen, der indeholder den strategiske planlægning.

Denne redegørelse skal indeholde:

  1. Oplysninger om grundlaget for den strategiske planlægning for landsbyer og
  2. en redegørelse for hvordan kommuneplanlægningen understøtter den ønskede udvikling af landsbyer.

Dette er mindstekravene til kommuneplanernes indhold i relation til den strategiske planlægning for landsbyer.

Bemyndigelse til Erhvervsministeren 

Med ændringsloven får Erhvervsministeren bemyndigelse til at fastsætte regler om grundlaget for kommunalbestyrelsens strategiske planlægning for landsbyer. Den bagvedliggende tankegang er, at der skal kunne fastsættes nærmere regler om metoder og procedurer, der har vist sig hensigtsmæssige. Det er derfor intentionen, at denne bemyndigelse ikke skal udnyttes ved lovens ikrafttræden, men tværtimod senere når behovet opstår på baggrund af den opnåede erfaring.

Konsekvensen af ændringslovens ikrafttræden er derfor, at der i fremtiden vil være øget fokus på den strategiske planlægning for landsbyer og de lovfastsatte krav, der skal overholdes i den forbindelse.

Hos DAHL Advokatfirma følger vi løbende udviklingen på området og orienterer om nye lovændringer. Har du spørgsmål til ovenstående, eller har du generelt brug for rådgivning, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

 

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne