Nyheder

Værd at vide om beskatning af fratrædelsesgodtgørelser og andre godtgørelser

Fratrædelsesgodtgørelser hører under en særlig beskatningsregel i ligningsloven. Det er vigtigt at være opmærksom på, at beløb, der udbetales ved afbrydelse af et ansættelsesforhold, beskattes forskelligt. Visse beløb indgår blot i indkomstopgørelsen, andre har et bundfradrag, mens andre igen er helt skattefritaget. Vi giver indblik i reglerne nedenfor.

DNA’en i langt de fleste virksomheder består af de personer, der arbejder i virksomheden og dermed skaber virksomhedens identitet. Denne identitetsfølelse er vigtigt for både virksomheden og den ansatte. Virksomheden har brug for det bedste og dedikerede hold. Den ansatte har brug for samhørighed og positiv opbakning.

Uanset denne fælles målsætning forekommer det, at et ansættelsesforhold mellem en virksomhed og en ansat skal afbrydes. I forbindelse med afbrydelse af ansættelsesforhold forekommer det også, at arbejdsgiveren betaler et beløb som godtgørelse – eventuelt ekstraordinært. Ud over f.eks. løn i opsigelsesperioden kan det forekomme, at der betales forskellige former for fratrædelsesgodtgørelser.

Fratrædelsesgodtgørelser er undergivet en særlig beskatningsregel i ligningslovens § 7 U. I det omfang der gives en sådan fratrædelsesgodtgørelse, er de første 8.000 kr. skattefritaget. Beløb over de 8.000 kr. medregnes i den almindelige indkomstopgørelse.

Det forekommer også, at grundlaget for en opsigelse af f.eks. en medarbejder ikke altid er lige saglig. Nogle gange er en ansat blevet afskediget i strid med ligebehandlingsloven eller efter forskelsbehandlingsloven eller anden lovgivning. I disse situationer betales der ofte et yderligere beløb til den ansatte. Spørgsmålet er, hvordan dette beskattes.

Godtgørelse efter ligebehandlingsloven betragtes som godtgørelse for tort

På det skatteretlige område er der praksis for, at beløb, der betales som godtgørelse efter ligebehandlingsloven, betragtes som godtgørelse for tort. Et sådant beløb er altså et beløb, der udbetales, fordi den handling, arbejdsgiveren har foretaget, er personkrænkende eller lignende. Spørgsmålet er imidlertid, hvor langt denne praksis strækker sig.

Men hvilke regler gælder for godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven?

Dette har en byret for nylig taget stilling til. Der var her tale om en skatteyder, der havde modtaget en godtgørelse efter forskelsbehandlingslovens § 7. Skatteyderen gjorde gældende, at den praksis, der var efter ligebehandlingsloven, også skulle gælde efter forskelsbehandlingsloven, sådan at en sådan godtgørelse for tort rent faktisk var skattefri for modtageren.

Dette fandt byretten ikke var tilfældet. Godtgørelse, der udbetales efter forskelsbehandlingsloven, omfattes af den almindelige hovedregel i ligningslovens § 7 U og beskattes derfor i det omfang overstiger 8.000 kr.

Beløb, der udbetales ved afbrydelse af et ansættelsesforhold, beskattes altså forskelligt. Visse beløb indgår blot i indkomstopgørelsen, andre har et bundfradrag, mens andre igen er helt skattefritaget. I relation til de skattefritagne godtgørelser bemærkes, at det på virksomhedssiden også er en praksis, at man ikke har fradrag for sådanne godtgørelse som en driftsomkostning. Den præcise rubricering af godtgørelsen er vigtig for beskatningen.

Har du spørgsmål til ovenstående eller generelt en skatteretlig problemstilling, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne