Nyheder

Klageumulighed – selv om en indkomstforhøjelse har betydning!

Denne noget kringlede overskrift dækker over en ret udfordrende situation, som efterhånden foreligger flere og flere eksempler på i praksis. Det sker blandt andet, når firmaer rammes af indkomstforhøjelse, hvis et datterselskab i koncernen går konkurs. Få indblik i problematikken.

At der foreligger klageumulighed betyder, at en skatteyder ikke kan klage over en indkomstforhøjelse, selv om indkomstforhøjelsen af en eller anden årsag har betydning for en. Der er naturligvis ikke tale om indkomstforhøjelse for den enkelte skatteyder. Får man en indkomstforhøjelse for et givent indkomstår, kan skatteyderen – uanset om man er et selskab eller en fysisk person – naturligvis påklage en sådan indkomstforhøjelse inden for de frister, der nu engang er. De situationer, hvor der foreligger klagemulighed, er situationer, hvor indkomstforhøjelsen foretages for en anden skatteyder, men hvor der er afledte konsekvenser af indkomstforhøjelsen.

Sambeskatning

Selskaber, der er koncernforbundne, er omfattet af sambeskatning. Hvert selskab opgør sin indkomst for sig, men de sambeskattede selskaber sammenlægger herefter deres indkomst og afregner skatten under ét. Har ét selskab underskud, kan det modregnes i et overskud for et andet selskab. Det er det øverste selskab – administrationsselskabet - der skal afregne denne skat.

Hvis indkomsten forhøjes i et datterselskab, får det derfor den konsekvens, at der også sker en indkomstforhøjelse i moderselskabet, da det er det selskab, der skal afregne skatten over for SKAT. I praksis foreligger der efterhånden en række eksempler på situationer, hvor et datterselskab erklæres konkurs. I forbindelse med konkursboets behandling, kigger SKAT på det pågældende datterselskab. SKAT kan gå flere år tilbage og genoptage et indkomstår og træffe en afgørelse om en indkomstforhøjelse. I relation til det konkursramte selskab er denne indkomstforhøjelse ”ligegyldig”. Der er ingen penge at betale nogen ekstra skat med. Kurator i konkursboet har ikke midler til eller interesse i at påklage den pågældende indkomstforøgelse.

Den skattemæssige udfordring indtræder imidlertid for administrationsselskabet. Når datterselskabet får en indkomstforhøjelse for et tidligere indkomstår, bliver administrationsselskabets indkomst også forhøjet. Administrationsselskabet kunne i den forbindelse have interesse i at påklage datterselskabets indkomstforhøjelse. Dette er ikke muligt. Såvel Landsskatteretten som domstolene har konkluderet, at man ikke er part i datterselskabets skattesag. Den direkte konsekvens heraf er, at der derfor gennemføres en indkomstforhøjelse i datterselskabet, der udløser krav om skattebetaling i administrationsselskabet, uden at administrationsselskabet er i stand til at påklage den materielle indkomstforhøjelse i datterselskabet. Det bemærkes i den forbindelse, at administrationsselskabets påklage af sin egen indkomstforhøjelse ikke giver mening, da det blot er en afledt konsekvens af indkomstforhøjelse i datterselskabet.

Hovedaktionærer

Den pågældende situation kan også indtræde mellem en fysisk person og et selskab. Situationen er ofte den samme. Et selskab er blevet nødlidende og erklæret konkurs. I forbindelse med konkursboets behandling gennemgår SKAT selskabets forhold og konkluderer, at man skal lave en indkomstforhøjelse i et ældre indkomstår. Kurator har ikke midler til at køre en skattesag, og der er ikke midler til at betale nogen skat, hvorfor kurator i det hele er ”ligeglad” med indkomstforhøjelsen. Indkomstforhøjelsen gennemføres ofte skønsmæssigt, fordi man har konkluderet, at det pågældende selskab har haft drift i et vist omfang, men ingen midler har herfra.

Refleksvirkningen af indkomstforhøjelsen i datterselskabet er ofte, at den pågældende hovedaktionær beskattes af selskabets manglende indkomst som maskeret udbytte. På ny kan skatteyderne have en interesse i at påklage selskabets indkomstforhøjelse. Både Landsskatteretten og domstolene afviser en sådan klagemulighed. Skatteyderne kan naturligvis påklage sin egen indkomstforhøjelse, men denne klagesag giver ikke mening, da indkomstforhøjelsen er en direkte refleksvirkning af datterselskabets indkomstforhøjelse.

Pas på, hvem du omgås!

Essensen af den pågældende praksis er, at det kan have store økonomiske konsekvenser afledt af dem, man omgås. Det kan godt være, at man har aktiviteter i flere selskaber eller blot i et selskab udskilt fra en fysisk person, men man kan ikke være ”ligeglad” med, hvordan den aktivitet udvikler sig. Skal man ”beskytte sig” mod uforudsete udfordringer, er det påkrævet, at man agerer omhyggeligt i ”alle” erhvervslivets facetter.

Har du spørgsmål til ovenstående eller generelt en skatteretlig problemstilling, er du altid velkommen til at kontakte en af vores specialister.

Tilmeld dig nyhedsbrevet DAHL Nyt

Modtag vores nyhedsbrev og bliv opdateret på juridiske emner og nye kurser.

Læs betingelser

Vilkår for modtagelse af nyhedsbrev 

Hvem udsender nyhedsbrevet?

Nyhedsbrevet er en service, der udbydes af DAHL Advokatfirma. Vores fulde kontaktoplysninger er:

DAHL Advokatpartnerselskab
Lundborgvej 18
8800 Viborg
CVR. nr.: 37 31 00 85

Hvilke oplysninger indsamles om mig?

DAHL Advokatfirma indsamler alene din oplyste e-mailadresse og dit navn – dette er alt, vi behøver for at kunne sende dig nyhedsbreve.

Vores it-system indsamler i anonymiseret form oplysninger om dit brug af nyhedsbrevet – herunder om vores nyhedsbrev bliver åbnet, hvor lang tid mailen er åben, om der klikkes på links samt hvornår e-mailen slettes igen.

Du skal herudover være opmærksom på, at hvis du klikker på links i nyhedsbrevet til vores hjemmeside, kan vi indsamle yderligere oplysninger om dig, hvis du accepterer at vores hjemmeside bruger cookies.

Hvad bruger vi dine oplysninger til?

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at udsende nyhedsbreve, tilbud og andet markedsføringsmateriale til dig. Vi kan endvidere bruge din e-mailadresse til at udsende orienterende e-mails omkring DAHL Advokatfirma eller vores nyhedsbrev.

Herudover anvender vi ikke din e-mailadresse og dit navn.

Vores brug sker alene på grundlag af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(a).

De oplysninger vi indsamler om din brug af nyhedsbrevet bruger vi til at forbedre vores service, så vi i fremtiden kan blive endnu bedre til at målrette og tilpasse indholdet efter dine interesser.

Oplysninger om din brug af nyhedsbrevet bruger vi herudover til statistiske formål i anonymiseret form.

Dine oplysninger behandles fortroligt og sikkert

Vi opbevarer dine oplysninger fortroligt og sikkert. Vi har implementeret de fornødne tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes, samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med persondatalovgivningen.

Vi bruger en underleverandør til vores drift af IT. Vi har sikret, at vores IT-udbyder er underlagt samme forpligtelse, og at de alene handler på vores instruks.

Hvor ofte udsendes nyhedsbreve?

Vi udsender vores nyhedsbrev, når vi mener, at vi har noget vigtigt eller nyt at fortælle dig. Nyhedsbrevet udkommer ikke med faste intervaller, og det er derfor forskelligt, hvor ofte du kan forvente at modtage nyhedsbreve fra os. Vi bestræber os dog på at begrænse antallet, så vores nyhedsbreve ikke fylder hele din indbakke.

Vi videregiver ikke dine oplysninger

Vi videregiver ikke dine oplysninger til andre i kommerciel henseende. Vi videregiver kun oplysninger, hvis vi er forpligtet til det efter loven, eller hvis vi forpligtet til det efter en retskendelse.

Du kan altid rette eller ændre dine kontaktoplysninger

Du kan til enhver tid ændre eller rette i dine kontaktoplysninger (din e-mailadresse og navn) ved at afmelde dig nyhedsbrevet, og derefter tilmelde dig igen eller ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk

Det er beskrevet nedenfor, hvordan du framelder dig vores nyhedsbrev.

Du kan altid afmelde dig yderligere henvendelser

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og framelde dig nyhedsbrevet. Når du har frameldt dig nyhedsbrevet, modtager du ikke yderligere fra os, medmindre du har givet andet samtykke til, at vi må henvende os til dig. Vi sender dig dog en bekræftelse på, at vi sletter dig fra modtagerlisten for vores nyhedsbrev, og vi sletter derefter din e-mailadresse og dit navn i vores modtagerliste af nyhedsbrevet.

Nyhedsbrevet kan afmeldes ved at klikke på ”afmeld nyhedsbrev” linket, som er indeholdt i hvert nyhedsbrev, du modtager fra os. Du kan også afmelde nyhedsbrevet ved at sende en e-mail til tvc@dahllaw.dk, hvori du oplyser navn og e-mailadresse.   

Hvor længe opbevarer I oplysningerne om mig?

Vi opbevarer og behandler din e-mailadresse og dit navn lige så længe, som du er tilmeldt vores nyhedsbrev. Hvis du afmelder dig fra nyhedsbrevet, sletter vi din e-mailadresse og dit navn.

Hvis du framelder dig vores nyhedsbrev, anonymiseres alle statistiske data om din brug af nyhedsbrevet. Anonymiseringen sker på en sådan måde, at det ikke efterfølgende er muligt at deanonymisere oplysningerne igen.

Dine øvrige rettigheder efter persondatalovgivningen

Efter persondatalovgivningen kan du anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du er uenig, i den måde vi behandler oplysninger om dig på, kan du klage til Datatilsynet.

Du modtager nu DAHL Nyt

Forretningsområder du ønsker info om:

  • Intet valgt

Din information

Accepter betingelserne